Vertaal deze pagina naar:


KOPIJ WEBSITEHet aanleveren van kopij voor de De Nieuwe Media


Hoe gaat dat in z'n werk?

Hieronder volgen aanwijzingen voor het aanleveren van kopij voor de De Nieuwe Media.

De kopij, inclusief foto's, afbeeldingen en/of  andere illustraties, wordt digitaal aangeleverd en gestuurd naar de redactie van De Nieuwe Media: redactie@de-nieuwe-media.nl

Kopij

 • Artikelen liefst opgemaakt in Wordpad of Word
 • Maximum aan aantal woorden:
  • Achtergrond- en opinieartikelen: 2.800 woorden
  • Columns, reacties en boekbesprekingen: 500 woorden
 • Artikelen zijn voorzien van een korte, pakkende titel, eventueel met een ondertitel, en van tussenkoppen, een inleiding en een conclusie
 • Er is geen Maximum voor de voetnoten (eindnoten), deze kunnen allemaal op de website worden gepubliceerd

Foto's en illustraties

 • Foto's, illustraties en tabellen afzonderlijk (digitaal) bijvoegen
 • Foto's zijn minimaal 300 dpi, 250 kb, en opgeslagen als jpeg of png.
 • De foto's, illustraties en tabellen zijn voorzien van bijschriften en bronvermelding

Persoonsgegevens

Aanleveren bij de kopij:

 • Naam, voorletters, rang en ev. titulatuur van de auteur(s)
 • Korte omschrijving van de huidige werkzaamheden
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • E-mailadressen waarnaar 3 bewijslinks kunnen worden gestuurd

Vergoeding

 • Auteurs van achtergrond- en opinieartikelen ontvangen een gratis toegang login voor de Waarheidskrant, U kunt dan inloggen met uw e-mailadres op ons platform.
 • Boekrecensenten ontvangen het te bespreken boek (recensie-exemplaar).

Adresgegevens

Redactie Waarheidskrant

E-mail: redactie@de-nieuwe-media.nl

Website: www.de-nieuwe-media.nl


De Nieuwe Media bedankt U hierbij voor de ingezonden kopij.