Vertaal deze pagina naar:

BREAKING NEWS! HILLARY CLINTON WORDT OPGEHANGEN OP 26-04-2021

17-04-2021


HILLARY CLINTON TER DOOD VEROORDEELD DOOR MILITAIR TRIBUNAAL - VERSLAG


De Binnenlandsche Bataafsche Courant bericht op 16 april 2021 het volgende:


Hierbij het verslag van het 5-daagse Militaire Tribunaal in Guantanamo Bay tegen Hillary Rodham Clinton


Donderdagochtend 8 april 2021 kwam een militair tribunaal bijeen in Guantanamo Bay om te beslissen of Hillary Rodham Clinton vrijgesproken zal worden van aanklachten als verraad, samenspannen met de vijand, vernieling van staatseigendommen, witwassen van geld en samenzwering om een moord te begaan, of dat ze uiteindelijk aan de galg of voor een vuurpeloton zal moeten verschijnen.

Drie Amerikaanse militaire officieren - twee mannen en een vrouw, die zowel rechter als jury waren - luisterden twee uur lang naar vice-admiraal John G. Hannink van het U.S. Navy's Judge Advocate General's Corps, die achttien specifieke aanklachten tegen Clinton opsomde en zei dat hij overtuigend en onweerlegbaar bewijs zou leveren dat haar in verband zou brengen met talloze gruweldaden tegen de natie en haar bevolking.

De meest flagrante beschuldigingen impliceren Clinton in huurmoordcomplotten tegen politici en media entiteiten die kritisch waren over haar methoden en motieven terwijl ze diende als minister van Buitenlandse Zaken onder Barack Hussein Obama.

Vice-admiraal Hannink begon de inquisitie door Clinton in verband te brengen met de moord in 2016 op Seth Rich, een voormalige medewerker van het Democratisch Nationaal Comité rond wie veel complottheorieën opdoken nadat een onbekende aanvaller hem twee keer in de rug schoot in de Bloomingdale-buurt van Washington, D.C. Hannink's bewijs doen blijken dat veel van die complottheorieën stevig in de realiteit verankerd waren.

Hij toonde het tribunaal een ontcijferde e-mail die Clinton aan haar adviseur en politiek strateeg, Huma Abedin, had gestuurd. De e-mail bevatte een korte en onheilspellende toespeling op Clinton's doelen: "Regelen van een diner voor R.S., zal het spoedig weten."

Vice-admiraal Hannink beweerde dat het onschuldig klinkende bericht een schuldbekentenis was; R.S.-Rich's initialen omgekeerd, en "een diner regelen" betekende dat Clinton een huurmoordenaar had ingehuurd om Rich uit te schakelen. De e-mail was gedateerd op 8 juli 2016, twee dagen voor de moord op Rich.

Bovendien produceerde vice-admiraal Hannink financiële gegevens waaruit blijkt dat Clinton slechts enkele dagen voordat Rich werd geliquideerd 150.000 dollar van een bankrekening van de Clinton Foundation had opgenomen.

"Ze is even arrogant als slordig. Als je de punten verbindt, is er geen andere verklaring. Clinton huurde een professionele moordenaar in om deze man om te brengen. En waarom? Omdat hij misschien een klokkenluider was?" Aldus Vice admiraal Hannink.

Daarnaast werd Clinton aangeklaagd voor medeplichtigheid aan moord op de conservatieve Hoge Raad rechter Antonin Scalia, die op 13 februari 2016 op onverklaarbare wijze stikte in zijn slaapkamer op Cibolo Creek Ranch in Shafter, Texas. De rechter van het graafschap, Cinderela Guevara, verklaarde Scalia dood door natuurlijke oorzaak, maar er werd geen autopsie uitgevoerd.

In een onverwachte zet produceerde vice-admiraal Hannink een verrassende getuige in, voormalig Clinton-medewerker Jake Sullivan, haar senior beleidsadviseur tijdens haar kandidatuur voor het presidentschap in 2016. In ruil voor immuniteit en voor verdere vervolging, vertelde Sullivan over een vergadering die hij had bijgewoond met Clinton en voormalig campagnemanager Roby Mook. Rechter Antonin Scalia was het onderwerp van gesprek. Volgens de getuigenis van Sullivan vertelde Mook aan Clinton dat Scalia's "katalyserende conservatieve waarden" een grote bedreiging vormden voor het progressieve liberalisme.

"Roby Mook vertelde Hilary dat het geen slechte zaak zou zijn als rechter Scalia 'zou verdwijnen', waarop Hillary zei dat ze het zeker niet erg zou vinden als hij verdween. Ze vroeg toen aan Roby 'kan hij verdwijnen? En Roby zei haar 'ja, ik denk dat moet kunnen verdwijnen'," vertelde Sullivan aan het tribunaal.

Vice-admiraal Hannink beweerde dat het bewijs, hoewel indirect, voldoende was om Clinton te beschuldigen, gezien haar notoir moedwillige minachting voor mensenlevens.

Op dat moment begon Clinton, die tijdens het proces merkwaardig stil was gebleven, oncontroleerbaar te beven alsof ze in de greep was van een aanval. Geboeid aan de polsen, viel ze van haar stoel en spartelde rond op de vloer als een vis op het droge.

Paramedici begeleidden haar naar de medische afdeling van GITMO, en vice-admiraal Hannink verklaarde het tribunaal voor gesloten tot maandag 10.00 uur.

Het militaire tribunaal van Hillary Clinton is maandagmorgen hervat in Guantanamo Bay, na een onderbreking van 72 uur die donderdagmiddag begon toen een verfomfaaide Clinton in elkaar zakte op de grond in wat leek op een epileptische aanval. Maar op zaterdag gaf de medische staf van GITMO Clinton groen licht en zei dat ze waarschijnlijk haar "toeval" had geveinsd om het proces te rekken.

Maandag om 10.00 uur bespotte vice-admiraal John G. Hannink in zijn openingswoord Clintons gedrag.

"Hillary Rodham Clinton weet dat ze schuldig is. Anders zou ze niet doen alsof ze ziek is om deze procedure te vertragen. Deze vrouw is door en door slecht, valsaardig, verstoken van moraal," zei vice-admiraal Hannink, die zich richtte tot het drie-koppige tribunaal dat uiteindelijk over Clinton's lot zal beslissen.

Afwijkend van de context van het verhoor van donderdag, uitte Vice Adm. Hannink beschuldigingen aan het adres van Clinton die wij nog niet eerder hadden gehoord. Hij produceerde documentatie die Clinton en de Clinton Foundation verbond aan de verdwijning van 23 Haïtiaanse en 3 Amerikaanse kinderen die vermoedelijk wees waren geworden in de nasleep van een zware aardbeving die naar schatting 220.000 mensen doodde op het eiland in 2010.

Aangezien het incident Amerikaanse burgers betrof, was het de taak van het tribunaal om de schuld van Clinton in de zaak te beoordelen, zei vice-admiraal Hannink.

De drie Amerikaanse kinderen (4, 7 en 12 jaar oud) behoorden tot een humanitair echtpaar dat zendingswerk verricht op het eiland. Een dag na de beving vonden de Haïtiaanse autoriteiten de kinderen en het lijk van een oudere Haïtiaanse vrouw, kennelijk de oppas, in het puin van hun ingestorte huis. De ouders hadden vrijwilligerswerk gedaan in een dorp ten westen van Port-au-Prince, dicht bij het epicentrum van de beving. De Haïtiaanse autoriteiten hebben een week lang tevergeefs naar de vermiste ouders gezocht, maar kwamen tot de conclusie dat het echtpaar tijdens de beving moet zijn omgekomen.

Vice-admiraal Hannink vertelde het tribunaal dat Hillary Clinton, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, op 24 januari 2010 contact had opgenomen met de Haïtiaanse president René Préval en had gezegd dat zij de ouderloze kinderen wier leven door de aardbeving was verwoest, wilde helpen.

Vice-admiraal Hannink toonde het tribunaal een keten van e-mailcorrespondentie tussen Clinton en Préval. In één brief verklaarde Clinton expliciet dat het aanbod om voor weeskinderen te zorgen werd gemaakt namens de Clinton Foundation, niet de Amerikaanse regering, en dat de Foundation pleeggezinnen zou zoeken voor de kinderen tot het moment dat ze naar behoren geadopteerd konden worden.

"Préval geloofde dat ze oprecht was, en toen hij haar vertelde over de drie Amerikaanse kinderen, zei ze dat ze ook voor hen zou zorgen. Maar Clinton had bijbedoelingen, zo blijkt uit het bewijs. Ze heeft dit nooit voorgelegd aan Buitenlandse Zaken, waar zij de leiding over had. Nee, de Clinton Foundation charterde een boot om die kinderen van het eiland te halen, een boot die hen oppikte in Haïti en die vervolgens van de aardbodem verdween. Noch Department of State, noch Health and Human Services heeft gegevens dat de Amerikaanse kinderen voet op Amerikaanse bodem hebben gezet. De Haïtiaanse kinderen ook niet. Waar zijn ze allemaal heen? Zijn ze in het niets verdwenen? U deed het aanbod, uw naam staat op de e-mails, uw stichting regelde het transport. Heb je iets te zeggen?

Clinton, die nog geen woord had gezegd sinds het begin van het proces, zei: "Dat moet u aan de Clinton Foundation vragen."

"U bent de stichting," antwoordde vice-admiraal Hannink. "De Clinton Foundation is alleen in naam een stichting. U en zij zijn dezelfde entiteit."

Clinton bleef bewegingsloos voor haar uit staren.

Toen introduceerde Vice Adm. Hannink een materiële getuige, voormalig Clinton Foundation accountant Bethany Greenbaum, die via ZOOM getuigde over Clinton's criminaliteit. De Clinton Foundation, zei ze, had IYC Yacht Solutions, dat vanuit Spanje opereert, 3.000.000 dollar betaald voor een jacht dat een week lang gehuurd werd. Greenbaum noemde de 145′ Bliss een "partyboot" met bubbelbaden, een sauna, en een geladen minibar.

"Ik weet dat het schip in Miami is afgeleverd met de opdracht om naar Haïti te varen. Verder weet ik niets, en ik was slim genoeg om geen vragen te stellen," vertelde Greenbaum het tribunaal.

"Maar de verdachte, Hillary Rodham Clinton, keurde de uitgaven goed?" vroeg vice-admiraal Hannink.

"Ja. Ja, dat heeft ze gedaan," antwoordde Greenbaum.

Na een korte pauze zei vice-admiraal Hannink dat de Spaanse autoriteiten en IYC Yachting weigerden mee te werken aan het onderzoek van het leger naar Hillary Clinton.

"We dachten dat ze zouden helpen, maar dat deden ze niet. De verdachte was een machtige en beschermde vrouw. Denk hier eens over na: De gemiddelde huurprijs van een luxe jacht voor een week in 2010 was, ongeveer, 300 duizend. Maar Clinton betaalde tien keer zoveel. Waarom? Ze is zeker niet liefdadig, of een filantroop. Ze betaalde voor hun zwijgen, dat is wat ze kocht voor 3.000.000 dollar," postuleerde vice-admiraal Hannink.

"Hillary Clinton was in 2010 aantoonbaar de machtigste vrouw op deze planeet. Als minister van Buitenlandse Zaken, had ze praktisch onbeperkte macht. Als regeringsfunctionaris had ze die kinderen via de officiële kanalen kunnen redden, maar ze had een nevenactiviteit. Het leger beweert dat Clinton die kinderen verhandelde voor persoonlijk gewin, waarschijnlijk veel meer dan de 3.000.000 dollar die ze uitgaf om ze uit Haïti te halen. Dit is wat jullie drie officieren moeten besoordelen," vervolgde Vice Adm. Hannink.

Hij gelastte een pauze tot 14:30 uur.

Het proces van maandagmiddag begon met een plechtig moment van stilte om de vier dappere Amerikanen te eren die tragisch om het leven zijn gekomen in Benghazi.

Vice-admiraal John G. Hannink keek neerbuigend op een geketende Hillary Clinton neer, die merkbaar haar zielloze ogen afwendde om de digitale whiteboards te ontwijken waarop foto's stonden van ambassadeur Chris Stephens, inlichtingenofficier Sean Smith, en CIA-contractanten en voormalige Navy SEALs Tyrone Woods en Glen Doherty.

Hun dood, vertelde vice-admiraal Hannink aan het driemanschapstribunaal, was te voorkomen, maar Clinton wilde vriendschappelijke relaties onderhouden met de voorlopige regering van Libië en de anti-Amerikaanse islamitische militante groeperingen die na de moord op Muammar Kadhafi op de voorgrond traden.

"Gedetineerde Clinton was meer geïnteresseerd in het maken van vrienden met terroristen dan ze was in het beschermen van Amerikaanse levens. Voor veel mensen is het makkelijk om te vergeten wat er 7 jaar geleden is gebeurd, maar we kunnen niet vergeten. We kunnen niet vergeten dat dankzij de harteloze minachting van de gedetineerde voor Amerikaanse levens, vier Amerikanen naar huis gingen naar hun families in een houten kist gedrapeerd met een Amerikaanse vlag," vertelde vice-admiraal Hannink aan het tribunaal.

Hij vroeg de twee mannen en één vrouw in het tribunaal zich in te leven in de terreur die ambassadeur Stephens gevoeld moet hebben toen hij stikte in de zwarte rook en levend verbrandde nadat Jihadisten het Amerikaanse diplomatenkamp in brand hadden gestoken. Of de uitputting die Woods en Doherty doorstonden toen zij, gedreven door pure adrenaline, 13 uur lang het CIA-bijgebouw verdedigden tegen zwermen oprukkende leden van Ansar al-Sharia.

"De rol van Clinton hoeft niet meer te worden vastgesteld; die is bekend. Ja, ze heeft gezegd dat ze geen weet had van de inval tot die voorbij was, maar dat is een bewijsbare leugen. Toen het personeel van het CIA-gebouw zag dat het diplomatenkamp op minder dan anderhalve kilometer afstand in lichterlaaie stond, verwittigden zij onmiddellijk onderminister van Buitenlandse Zaken William Burns, Clintons tweede man, en hij belde Clinton, die om 3 uur 's nachts in haar bed lag te slapen, dat kunnen we haar niet kwalijk nemen, en zei haar dat de CIA-contractanten, die wisten dat het gebouw de volgende zou zijn die zou vallen, zich wilden verdedigen. Maar Clinton weigerde, en dit is hoe we dat weten," zei vice-admiraal Hannink.

Hij liet een geluidsopname horen van een telefoongesprek dat die nacht plaatsvond. Het was duidelijk Clinton's heksengekakel in gesprek met Burns.

"Buitenlandse Zaken ligt onder een massale aanval. Arrow (de State Dept's codewoord voor de CIA annex) wil zich verdedigen. Ze denken dat ze de volgende zullen zijn," zei Burns.

"Het is 3 uur 's nachts, wat wil je dat ik eraan doe?" Zei Clinton.

"Kunnen we Arrow groen licht geven?"

Na een lange pauze, zei Clinton, "Absoluut niet. Het laatste wat we verdomme nodig hebben is Al-Sharia tegen ons in het harnas jagen. Als dit ontploft, kan alles naar de kloten gaan."

Op dat moment pauzeerde Vice Adm. Hannink de tape en liet een bom exploderen. Hij beweerde dat Clintons eerste zorg het beschermen van een clandestiene regeringsoperatie was, dat de diplomatieke missie in Benghazi door de CIA werd gebruikt als dekmantel om wapens te smokkelen naar anti-Assad rebellen in Syrië. Als de aanwezigheid van de CIA in Benghazi bekend zou worden, zou de wapensmokkeloperatie ineenstorten en zou de voorlopige regering van Libië elke Amerikaanse voet op Libische bodem ongunstig beoordelen.

Vice admiraal Hannink liet de opname afspelen.

"Arrow moet zich terugtrekken, hoor je me? Het kan me niet schelen wat er daarna gebeurt. Ze mogen niet bewegen, helemaal niet," hoort men Clinton zeggen.

"Wat als er Amerikanen sterven," vroeg Woods.

"Wat er gebeurt, gebeurt. Breng me morgen maar op de hoogte. Ik ga terug naar bed," zei Clinton.

Vice-admiraal Hannink zette de band stil. "Moeten we nog meer horen om haar schuld in deze zaak vast te stellen? Ik denk het niet. De tape spreekt voor zich. De gedetineerde die voor u zit is direct verantwoordelijk voor de dood van die vier mannen, en moet ter verantwoording worden geroepen. Ze is medeplichtig aan hun dood en schuldig aan verraad," zei hij.

Hij verzocht het tribunaal te verwerken wat het had gehoord, en zei dat de werkzaamheden dinsdagmiddag zouden worden hervat.

Dinsdag bracht vice-admiraal John G. Hannink, de decennia oude dood van Vince Foster ter sprake, een vroegere collega van Clinton bij het Rose Law Firm in Little Rock, Arkansas, die mee naar D.C. kwam als deel van een cabal van Arkansas loyalisten die zich bij de Clinton administratie aansloten.

Toenmalig president Bill Clinton had Foster aangesteld als plaatsvervangend Witte Huis Raadsadviseur, en hem opgedragen ambtenaren door te lichten. Maar Foster kreeg met een serie fiasco's te maken. Clintons eerste twee kandidaten voor de functie van procureur-generaal moesten zich terugtrekken omdat ze illegale immigranten hadden ingehuurd, en Foster raakte verstrikt in een schandaal rond het ontslaan van verschillende vrienden van Clinton in het reisbureau van het Witte Huis.

Op 20 juli 1993 werd Foster dood aangetroffen in Fort Mercy Park in Virginia, met drie schotwonden in de achterkant van zijn hoofd. Een officieel onderzoek verklaarde zijn dood een zelfmoord, suggererend dat Foster zich van het leven beroofde omdat hij Bill en Hillary had teleurgesteld.

"Wat ze Seth Rich heeft aangedaan, heeft ze ook Vince Foster aangedaan.

Uit een envelop haalde Hannink een stuk papier dat versnipperd was en met scotch tape weer in elkaar was gezet.

"Dit was de vermeende ontslagbrief van Vince Foster, die door een officieel onderzoek naar zijn dood een zelfmoordbrief werd genoemd. Er is echter een probleem. Het handschrift is niet van Vince Foster. Het is een slimme vervalsing. Het leger liet vier handschriftanalyse-experts het vergelijken met bekende voorbeelden van Foster's handschrift. Alle vier vonden subtiele nuances die bewijzen dat Foster het niet geschreven had," zei vice-admiraal Hannink.

Toen trok hij een ander vel papier uit de enveloppe en zei dat hij de originele bron niet kon onthullen, maar dat forensische experts hadden vastgesteld dat dit het handschrift van Vince Foster was. De brief, zei hij, werd kort na de moord op Foster ontdekt en verborgen gehouden in een bankkluisje totdat president Donald J. Trump hem in augustus 2017 op mysterieuze wijze in handen kreeg.

Een deel van de brief luidde: "Als er iets met mij gebeurt, hoop ik dat deze brief wordt gevonden. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet suïcidaal, en mocht ik vermist of dood opduiken, kijk dan niet verder dan Hillary en president Bill Clinton. Zij weten dat ik het weet. In juni vorig jaar (1992) heeft Hillary, die werkelijk de leiding heeft over wat er gaande is, 23.000.000 dollar verduisterd van het Departement van Veteranen Zaken en het elders gestort, verspreid over hun vele geheime bankrekeningen, vele offshore. Ik maakte de fout om mijn "vrienden" een stukje van die taart te vragen. Ik had beter moeten weten. Ze zijn zo hebzuchtig als ze slecht zijn. Ik weet niet of mijn belofte om te zwijgen goed genoeg zal zijn. Ik hoop dat ik het mis heb."

Donald J. Trump, vertelde vice-admiraal Hannink aan het tribunaal, zat op de brief omdat hij het leger de tijd wilde garanderen om met een ijzersterke zaak tegen Clinton te komen, ook al had Trump tijdens zijn presidentschap gezinspeeld op de moord op Foster.

Inderdaad, Trump had een mening geuit. In 2017 zei Trump dat Foster mogelijk is vermoord omdat hij "intieme kennis had van wat er aan de hand was" en dat Hillary Clinton mogelijk een rol heeft gespeeld bij de dood van Foster. Trump merkte ook op dat Vince "alles wist wat er aan de hand was, en toen pleegde hij ineens zelfmoord." De omstandigheden rond de dood van Foster, merkte Trump op, waren "zeer verdacht" en de theorieën over vals spel "zeer mogelijk."

"President Trump wilde Clinton meteen pakken, maar was zo verstandig om te wachten tot ons onderzoek was afgerond. Wat denk je? We hebben de gegevens van het Department of Veteran Affairs van dat jaar verkregen en, na veel nauwkeurig onderzoek, vonden we een discrepantie van 23.000.000 dollar, precies zoals Foster beweerde. We kunnen niet bewijzen waar dat geld heen ging. OMB gegevens zeggen dat het werd herbestemd voor "diverse inkoopkosten". Wat dat gebrabbel ook moge betekenen," zei vice-admiraal Hannink.

Hij vroeg Clinton of ze iets te zeggen had, maar, zoals ze gedurende het hele tribunaal heeft gedaan, grijnsde ze en weigerde te spreken.

"Nou, iemand heeft iets te zeggen," zei vice-admiraal Hannink, terwijl hij een dreigende blik in Clinton's richting wierp.

Bernard William Nussbaum, een Amerikaanse advocaat die vooral bekend is als Witte Huis-raadsman onder president Bill Clinton, voegde zich via videoconferentie bij de procedure.

"Mr. Nussbaum, wilt u dit tribunaal precies vertellen wat u mij vertelde toen u werd verhoord," zei vice-admiraal Hannink.

"Ik ben een oude man, een oude man met te veel geheimen en te veel spijt. Op 14 juni 1993 hoorde ik Hillary Clinton tegen de toenmalige stafsecretaris van het Witte Huis, John Podesta, zeggen dat er iets moest gebeuren met Vince Foster omdat hij een ernstige bedreiging was geworden voor zowel haar als Bill. Iets meer dan een maand later werd hij natuurlijk dood aangetroffen," zei Nussbaum.

"En je geheugen is duidelijk over dit?" vroeg vice-admiraal Hannink.

"Helaas wel, ja. Het is in mijn geheugen gegrift sinds ik het hoorde," antwoordde Nussbaum.

Vice-admiraal Hannink presenteerde zijn argument aan het tribunaal - dat Clinton Foster's dood beval omdat hij haar chanteerde of omdat het gewoon een los eindje was dat opgeruimd moest worden. Clinton, zo betoogde hij, was waarschijnlijk verantwoordelijk voor honderden of zelfs duizenden doden.

"Maar het is niet uw taak om haar voor al die zaken te veroordelen, dat zou een heel leven kosten om volledig te onderzoeken. U moet beslissen of ze schuldig is aan één, slechts één van deze aanklachten, om deze gedetineerde het leven te garanderen, of wat ze er nog van over heeft, in de gevangenis of de doodstraf. Samenzwering om moord te plegen of verraad, alles is goed," zei vice-admiraal Hannink.

Hij voegde eraan toe dat er meer zou komen en zette het tribunaal op non-actief tot woensdagmiddag.

De procedure van woensdag in Guantanamo Bay begon met vice-admiraal John G. Hannink die het driekoppige panel een reeks e-mailwisselingen liet zien tussen Hillary Clinton en haar campagnemanager, John Podesta, die plaatsvonden op 28 september 2016 en 10 oktober 2016 - de avonden na respectievelijk het eerste en het tweede presidentiële debat. De e-mails, zo wees hij erop, werden niet verzonden of ontvangen vanaf Clintons beruchte privé-e-mailserver - die toen al lang was ontmanteld - maar wel vanaf een openbare, gratis e-maildienst genaamd Yandex, een alternatief voor Gmail. De inhoud van de e-mails, opende vice-admiraal Hannink, zou illustreren hoe Clinton's arrogantie - gesteund door haar mede-samenzweerders - haar een misplaatst gevoel van onkwetsbaarheid gaven.

"Hoe het leger aan deze e-mails komt is minder belangrijk dan de inhoud ervan. Het belangrijkste is dat digitaal forensisch onderzoek onomstotelijk heeft aangetoond dat deze onversleutelde berichten afkomstig zijn van de laptop van de gedetineerde met een internet protocol adres dat gekoppeld is aan haar huis in Chappaqua, NY," zei vice-admiraal Hannink.

De eerste e-mail van Clinton aan Podesta was gedateerd 28 september 2016, 18.45 uur. Daarin uitte Clinton haar woede over het aantal mensen in het debatpubliek dat de voorkeur leek te geven aan de visie van Trump op Amerika boven de hare.

Vice-admiraal Hannink droeg de korte boodschap voor aan het tribunaal. "Hij [Trump] is een pompeuze dwaas, maar zijn boodschap resoneert, gevaarlijk, met zijn verdomde menigte van deplorables. De idioot spreekt, en zij luisteren. Niet ongerust, maar we hadden beter moeten opletten. We moeten nu beter opletten. Ongelukken gebeuren."

"Dertig minuten later antwoordde Podesta aan Clinton," zei vice-admiraal Hannink, voorlezend uit een geprinte kopie van Podesta's antwoord. "Dat is al eerder gebeurd en kan weer gebeuren. Daarom moeten mensen voorzichtig zijn om ongelukken te voorkomen."

Vice-admiraal Hannink gaf toe dat het bericht, zonder verdere context, niets meer was dan een allegaartje van dubbelzinnigheid dat net zo nevelig kon worden geïnterpreteerd als een dagelijkse horoscoop. Maar wanneer in context genomen met de 10 oktober 2016 e-mail swap, werden Clinton en Podesta's versluierde toespelingen plotseling openlijke bedreigingen tegen een presidentskandidaat.

"Opgesteld door Clinton, werd deze brief naar Podesta gestuurd op de avond na het tweede presidentiële debat. En ik zal lezen: Ik kan nog steeds niet geloven dat die klootzak zei dat ik in de gevangenis terecht zou komen als hij president wordt. Alsof hij mij naar de gevangenis kan sturen, of president kan worden, wat dat betreft. En die idioten geven hem een daverend applaus. Zijn geld maakt hem niet onoverwinnelijk. Ik overweeg serieus om hem met zoutzuur te wassen. Ik hou ervan als hij uitdrukkingen gebruikt die hij niet begrijpt. Hij heeft geen schijn van kans om me ooit te raken. We kunnen het . Ideeën?"

Vice-admiraal Hannink keek naar een geboeide Clinton en vroeg of ze iets wilde zeggen over haar gedrag. Ze richtte haar donkere, smeulende ogen op hem maar zei niets, dezelfde terughoudendheid in acht nemend die ze sinds het begin van het tribunaal heeft getoond.

"Uw zwijgen spreekt boekdelen, gedetineerde Clinton, en u intimideert deze commissie niet," zei vice-admiraal Hannink. "Podesta stuurde haar een uur later een antwoord: Ik weet niet of je vanavond gedronken hebt. Voorzichtig met woorden. Hij is niet onbelangrijk, en er zouden vervelende voorzorgsmaatregelen nodig zijn om hem van het toneel te verwijderen. Misschien heb je een loodgieter nodig."

"Ik beweer dat ze stilzwijgend hebben samengespannen om Donald Trump te vermoorden," ging vice-admiraal Hannink verder. "Toch erkennen redelijke officieren zoals u waarschijnlijk dat verbale en schriftelijke bedreigingen gemeengoed zijn in de huidige samenleving, vooral op sociale media. De Secret Service heeft in vier jaar tijd meer dan 132.000 bedreigingen aan het adres van Donald Trump onderzocht. En die mensen staan hier niet voor een tribunaal. Clinton, destijds de rivaal van Trump, moet aan een hogere standaard worden gehouden dan de gemiddelde ontevreden Trump-hater. Bovendien, ze had een heen en weer met Podesta, en dat staat gelijk aan samenzwering. Maar er is meer.

Hij vroeg de militaire politie die de kamerdeuren bewaakte of de militaire getuige klaar was om te getuigen. De M.P.s verlieten even de kamer en kwamen terug met niemand minder dan John Podesta, geboeid aan de polsen en gekleed in een witte gevangenis jumpsuit. Zoals eerder gemeld, hadden Amerikaanse Special Forces, opererend op gezag van Trump, Podesta en zijn vrouw Mary op Paaszondag gearresteerd.

De M.P.s plaatsten Podesta recht tegenover Clinton. Clinton opende haar ogen tot smalle spleetjes, als messteken, en gluurde aandachtig naar haar vroegere vriend en campagneleider.

Vice admiraal Hannink vervolgde: "Gevangene Clinton, deze man staat binnenkort voor zijn eigen tribunaal, maar, in tegenstelling tot u, is hij bereid te praten. Ik wil ja of nee antwoorden, gedetineerde Podesta, dus gelieve niet uit te weiden over antwoorden tenzij ik het je zeg. Afgezien van de e-mails, heeft Hillary Clinton u expliciet, in levende lijve, verteld dat ze van plan was Donald Trump te laten vermoorden?"

"Ja," zei Podesta, zijn stem een bevende fluistering.

"Vertelt u dit tribunaal alstublieft, en nu mag u uw antwoord nuanceren, wat Clinton precies heeft gezegd," vroeg vice-admiraal Hannink.

"Hillary en ik kwamen samen in Chappaqua, het was drie dagen na debat nummer 2, en ze vroeg me om iemand in te huren om Trump te vermoorden. Uiteindelijk hebben we het nooit gedaan, te riskant, maar dagenlang bleef ze onophoudelijk aan mijn hoofd zeuren om het te regelen. Ze was bereid om 5.000.000 dollar te betalen," zei Podesta.

Vice adm. Hannink vroeg Podesta wie hij van plan was in te huren.

"Ze heeft veel ex-agentschap-CIA-vrienden. Ik had een lijst van vier of vijf," zei Podesta. "Ik betaalde er één 2,5, overgemaakt naar een buitenlandse rekening, en zou de rest betalen als het contract klaar was.

"Op instructie van Hillary Clinton," vroeg vice-admiraal Hannink.

"Ja."

Hannink vroeg naar de naam van de huurmoordenaar, en Podesta zei dat hem was beloofd dat hij de namen van huurmoordenaars met wie hij en Clinton hadden geassocieerd niet hoefde te onthullen.

"Was het Hillary Clinton's idee om het af te blazen?" vroeg vice-admiraal Hannink.

"Nee, het was mijn idee. Sterker nog, ik vond het zo riskant dat ik achter haar rug om het heb afgeblazen. De man hield de 2,5, volgens de afspraak," antwoordde Podesta.

"En u verzint geen getuigenis omdat u in ruil voor uw medewerking een lagere straf dan de doodstraf is gegarandeerd?" Zei vice-admiraal Hannink.

"Wat ik vandaag heb gezegd is de waarheid. Hillary Clinton is een moorddadige, narcistische, gemene vrouw," zei Podesta, en werd uit de tribunaalkamer begeleid.

Tot slot vertelde vice-admiraal Hannink het tribunaal dat hij donderdagmiddag zijn laatste bewijs zou presenteren en drong er bij de officieren die de zaak van het leger tegen Clinton beoordelen op aan om zorgvuldig en nauwgezet elk bewijsstuk te wegen.

De commissie, zei hij, zou donderdag om 12 uur 's middags (EST) worden hervat.

Podesta's tribunaal zal beginnen op dinsdag 4 mei.

Dag 5 - laatste dag van het Militaire Tribunaal

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is veroordeeld op beschuldiging van moord, samenzwering om moord te plegen, medeplichtigheid aan moord, kinderhandel, het in gevaar brengen van een minderjarige, verraad en opruiing.

De twee mannelijke en één vrouwelijke officieren spraken een unaniem vonnis uit kort nadat vice-admiraal John G. Hannink, die de militaire zaak tegen Clinton verdedigde, zijn laatste getuige voor de aanklager had voorgeleid, Clintons voormalige strateeg en minnares Huma Abedin.

In ruil voor clementie en een regeling, getuigde Abedin dat zij en Clinton minderjarige kinderen hadden "gedeeld" met haar vervreemde ex-man, Anthony Weiner. Onder druk om haar definitie van het woord "gedeeld" te verduidelijken, kwalificeerde Abedin haar antwoord door te zeggen dat ze onzedelijk en wulps gedrag hadden "uitgeoefend" op kansarme minderjarigen die Clinton in de Verenigde Staten had geïmporteerd.

"Amerikaanse kinderen?" vroeg vice-admiraal Hannink.

"Ja, maar niet in de eerste plaats. Die zijn te gemakkelijk op te sporen. Vaker wel dan niet uit arme landen," antwoordde Abedin.

"Wilt u dit tribunaal vertellen hoe u zich deze kinderen hebt toegeëigend?" vroeg vice-admiraal Hannink.

"Hillary gebruikte haar regeringsreferenties. Ze had carte blanche, als minister van Buitenlandse Zaken, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en voormalig First Lady. Het was makkelijk voor haar om weeskinderen binnen te halen uit plaatsen als Syrië, Afghanistan of Irak. Niemand stelde vragen. Niemand die naar hen op zoek ging," antwoordde Abedin hardvochtig.

Gevraagd om hun uitbuitingen te kwantificeren, zei Abedin dat ze niet kon tellen hoeveel minderjarige jongens en meisjes Clinton naar de Verenigde Staten had gebracht onder het voorwendsel hen een vruchtbaar leven te bieden, maar ze vertelde het tribunaal dat het er "veel" waren geweest, van wie de meesten later werden "verkocht of gedoneerd" aan invloedrijke leden van de Clinton-clan.

"Wie zijn die mensen?" vroeg vice-admiraal Hannink.

"Dat hebben we nooit precies geweten. Het is niet zo dat Hillary er zelf mee leurde. Ze liet iemand dat doen, en ik weet de naam van die persoon niet," antwoordde Abedin.

"En toch weigert ze te spreken," merkte vice-admiraal Hannink op.

Hij vroeg het tribunaal of ze genoeg hadden gehoord; dat het leger overweldigend bewijs had gepresenteerd van Clinton's wreedheden tegen de Verenigde Staten en de mensheid. In tegenstelling tot een conventioneel strafproces, herinnerde hij de commissie eraan, was een unaniem vonnis niet nodig om Clinton op een van de aanklachten te veroordelen. Een meerderheid van stemmen, zei hij, zou het recht doen gelden.

Het tribunaal kwam tot een vonnis na slechts vijf minuten beraadslagen. Clinton werd schuldig bevonden op alle aanklachten die het leger had geformuleerd - de moord op Seth Rich, Vince Foster en rechter Antonin Scalia van het Hooggerechtshof; het verhandelen en misbruiken van minderjarigen uit Haïti en andere derdewereldlanden; samenzwering om een presidentskandidaat te vermoorden.

Net als tijdens het hele tribunaal bleef Clinton griezelig stil toen het vonnis werd voorgelezen en de officieren adviseerden haar de doodstraf te geven voor haar misdaden. Vice-admiraal Hannink vroeg Clinton of ze een voorkeur had voor de wijze waarop het leger haar vonnis zou voltrekken, maar nog steeds weigerde ze te spreken.

"U weigerde een raadsman. U weigerde uzelf te verdedigen. Dit tribunaal besluit daarom dat de verdachte, gedetineerde Hillary Rodham Clinton, wordt veroordeeld en aan de nek wordt opgehangen tot de dood er op volgt," zei vice-admiraal Hannink botweg.

"Het vonnis zal worden voltrokken op 26 april 2021"

Huma Abedin zal voor het militaire tribunaal moeten staan, op een nog nader te bepalen datum.

Bron ► https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/04/16/hillary-clinton-ter-dood-veroordeeld-door-militair-tribunaal-verslag/De Binnenlandsche Bataafsche Courant en De Nieuwe Media Waarheidskrant verslaan wel het ECHTE NIEUWS !!


Steun ons daarom en ook andere Klokkenluiders!

POWER TO THE GOOD PEOPLE!

En deel deze info zoveel mogelijk met Uw familie en Uw vrienden!

Zodat zij ook gaan ontwaken!