Vertaal deze pagina naar:

HET ZOVEELSTE BEWIJS DAT DE ZOGENAAMDE RECHTSSTAAT CORRUPT IS TOT OP HET BOT

11-06-2022
Hans Meyer maakte eerder deze compilatie van Jaap van Dissel
Hans Meyer maakte eerder deze compilatie van Jaap van Dissel

Op 10 juni 2022, de eerste zitting, diende de strafzaak tegen Wouter Raatgever, Joost Knevel en Hans de Meyer

Het waren drie strafzaken ineen die behandeld werden op 10 juni 2022, (tussen 09.00 uur en 16.30 uur). De strafeis van het OM en pleidooi van de advocaten zal in de tweede zitting op 16 juni 2022 worden behandeld.


Deze strafzaak is behoorlijk complex voor buitenstaanders.

Men dient veel dossierkennis en achtergrondinformatie te bezitten om deze zaak te kunnen volgen, wat er zich werkelijk vooraf heeft afgespeeld en wat er allemaal meespeelt. Door de link hieronder goed te bestuderen kunt U een goed beeld krijgen van de voorgeschiedenis en van Joost Knevel.

https://www.ellaster.nl/2022/06/13/strafzaak-ritueel-misbruik-bodegraven-de-geest-is-uit-de-fles/


Achtergrondinformatie


Het Openbaar Ministerie (zwarte maffia, zwarte togadragers) is gelieerd aan een corrupte organisatie van vrijmetselaars (geheime en occulte genootschappen), met een onrechtmatige regering, ongeldige grondwet, een nep koningshuis en een omgekochte media.

De vrijmetselarij is het meest gebruikte werktuig van de satanische sekte in de achtergrond, ook wel Illuminatie genoemd. Politici hebben in de loop der eeuwen nooit het volk gediend, maar zijn bijna zonder uitzondering allemaal vrijmetselaars, inclusief premier Rutte.

Meer info ► https://niburu.co/het-complot/17239-overal-zijn-de-vrijmetselaars-actief-en-niemand-ziet-ze


Het OM getuigt van slecht onderzoek in de zaak Joost Knevel, getuigen werden niet of nauwelijks verhoord!


Dit is niet zonder reden, door een hoop gesjoemel en gedraai van het OM proberen ze Jaap van Dissel (directeur RIVM) de dans te laten ontspringen, zoals ze dat ook eerder bij Joris Demmink hebben gedaan. We weten inmiddels dat in de hooggeplaatste kringen chantage van topambtenaren plaatsvindt door deelname aan satanisch ritueel misbruik.

Chantabale topambtenaren en topfunctionarissen voeren dan orders uit die ze in een 'normaal' leven nooit zouden uitvoeren. Op deze wijze houden de machthebbers (elite) achter de schermen de macht in stand. Deze machthebbers achter de schermen heeft Tim Gielen met zijn video 'Monopoly' goed in beeld gebracht. Zie ► https://www.timgielen.com/

 

Getuigen wereldwijd bevestigen ritueel misbruik door de overheid

Zie link ► https://stopworldcontrol.com/nl/ritueel/

'Je gaat het pas zien als je het doorhebt', zou Johan Cruijff gezegd hebben.


Jaap van Dissel liet zich in deze strafzaak als slachtoffer van laster en bedreiging vertegenwoordigen door een woordvoerder in de rechtbank, terwijl Jaap van Dissel, volgens Joost Knevel, juist de dader is van satanisch ritueel misbruik in de vroegere jeugdjaren van Joost Knevel, die als slachtoffer van seksueel misbruik op latere leeftijd in zijn volwassen leven zijn weggestopte herinneringen weer bovenkwamen.

Joost Knevel is niet het eerste slachtoffer waarbij dit overkwam, waarbij op latere leeftijd, als volwassene, herinneringen van seksueel misbruik naar boven kwamen.


Hamvraag:

Wie zijn de werkelijke slachtoffer en klokkenluiders in deze kwestie en wie zijn de werkelijke daders (psychopaten/satanisten/pedofielen) in deze? Verdwijnt deze strafzaak in de zoveelste doofpot die Nederland rijk is? Of gaat de bevolking nu een keer echt opstaan en onderzoek doen?

Waarom is er nooit een onafhankelijk getuigenverhoor opgestart door het Openbaar Ministerie, om Jaap van Dissel onder ede te ondervragen van alle aantijgingen en ten laste leggingen aan zijn adres van Joost Knevel?

Omdat Jaap van Dissel dan in een hele moeilijke positie komt en vervolgd kan worden voor meineed wanneer hij niet de waarheid spreekt?

Waar het onderzoek bij het Pieter Baan Centrum en de advocaten en rechters op aangestuurd hebben is het levensverhaal van Joost Knevel om te buigen naar waanideeën, zodat alles in de doofpot kan.

Dit gebeurt al jaren zo!

De rechtszaak was te volgen middels het Twitter account van Silvan Schoonhoven.

(Verslaggever terrorisme en veiligheidsdiensten bij De Telegraaf).

Zie Twitter link ► https://twitter.com/SilSchoonhoven

Wanneer U de verslaglegging doorleest van Silvan Schoonhoven zult U ontdekken dat Silvan niet op de hoogte is van het echte verhaal. Hij laat zich als betaalde knecht (huurling) gebruiken om Joost Knevel, Wouter Raatgever en Hans Meyer in een slecht daglicht te zetten, zodat Jaap van Dissel de dans kan ontspringen. Wie dat niet doorheeft mag zijn huiswerk nog eens opnieuw gaan maken. 

Djamila le Pair (freelance journalist) was er bij in de rechtszaal en deed verslag via Twitter.

Zie Twitter link ► https://twitter.com/Djuggling/status/1535267029678280709

Interview van Potkaars over de zitting!


Kijk, lees, hoor en oordeel zelf.

Zie artikel ► https://potkaars.nl/blog/2022/6/11/de-rechtszaak-van-joost-knevel-em-wouter-raatgever-verslag-door-djamila-le-pair

Eerdere publicaties over Jaap van Dissel:

VERSLAG STRAFZAAK DOOR JDTV

"Op 10 Juni 2022 moesten de presentatoren van wees de weerstand en het RedPill journal zich voor de rechter verantwoorden. Dit in verband met hun 'moordonderzoek' naar dhr. Jaap van Dissel van het RIVM. Volgens een getuige zou deze zich op een basisschool in Bodegraven schuldig hebben gemaakt aan de moord op diverse van zijn klasgenoten om een netwerk van rituele kindermisbruikers te beschermen.

Helaas mocht ik de zitting niet volledig op beeld vastleggen.

De rechter en officier confronteerden de getuige en onderzoekers met gerichte vragen waardoor al snel bleek dat de heren in feite geen enkel onderzoek hebben verricht.

Het dieptepunt van de dag was een verklaring van de moeder van de getuige die volgens de officier van justitie heeft aangegeven dat haar zoon helemaal nooit op de door hem genoemde school heeft gezeten en altijd vrij was op de woensdagmiddag.

Hiermee is dus een einde gekomen aan alle twijfel die bij veel mensen leefde. Hoewel het natuurlijk erg geruststellend is dat er niks klopt van het verhaal over ritueel misbruik op Bodegraafse basisscholen is het natuurlijk wel erg verontrustend om te zien dat dit verhaal zo groot heeft kunnen worden voordat er werd ingegrepen.

Helaas kent dit verhaal verder alleen maar verliezers en is er verder niets aangetoond of opgelost. Op donderdag 16 juni 2022 zal het vervolg op deze zitting via een livestream worden uitgezonden door de Haagse rechtbank.

Hopelijk zullen de rechter en officier hun scherpe vragen over het onderzoek en de bewijslast van de 'onderzoekers' hier nogmaals herhalen, zodat iedereen duidelijk kan zien hoe dit verhaal tot stand is gekomen."

VIDEO RECHTZAAL

LEZING VAN JDTV - ERIC DONK

"Ik ben van mening dat deze 'mannen' Joost voor eigen gewin hebben opgehitst en misbruikt. De zitting toonde aan dat Wouter en Hans hun onderzoek en beweringen niet konden onderbouwen. Van de 84 pagina's aan bewijs van de 'mannen' is namelijk helemaal niets over gebleven. Ik ben hier behoorlijk fel op want vergeet niet dat ze lange tijd hebben volgehouden dat zij onomstotelijke bewijzen zouden hebben waarmee zij dit verhaal 100% zouden gaan aantonen. De afgelopen tijd zijn er diverse zittingen geweest, waarop zij deze bewijzen hadden kunnen aanvoeren. Wouter had hele verhalen over de honderden kilometers die hij per week reed voor zijn onderzoek. Tijdens deze zitting kon hij echter geen enkel feit aantonen. Het is heel erg jammer dat ik de momenten waarop de officier en de rechter Wouter en Hans hiermee confronteerden niet heb kunnen vastleggen, anders had je zelf kunnen zien dat zij tijdens de zitting een stuk minder stellig waren dan tijdens al hun uitzendingen. Wouter misbruikte de donaties niet alleen om lekker te lunchen in wegrestaurants maar was ook bezig om een aanslag op Rutte te plannen. Uiteraard durfde hij dit niet zelf te doen en wilde hij hier iemand voor inhuren. Hij heeft niet alleen zijn publiek maar ook zichzelf voor de gek gehouden en leefde volgens mij echt in een fantasiewereld waarin hij een belangrijk lid van het 'verzet' was. De inkomsten en aanmoedigingen van mensen die geen idee hebben waar het verhaal eigenlijk over gaat, waren gewoon olie op het vuur. Dankzij dit soort domme acties kunnen mensen die met oprecht goede bedoelingen een donatie over maakten ineens zonder dat ze het weten aan dit soort strafbare praktijken gekoppeld worden. Ik denk dat veel mensen niet eens helemaal beseffen wat voor grote gevolgen zoiets eventueel kan hebben. Volgens de officier heeft de moeder van Joost aangegeven dat hij nooit leerling op de Speel en werkhoeve is geweest en op woensdagmiddag gewoon altijd thuis was. Waarom zou zouden zij hier eventueel over liegen? Zoals ik het zag waren de vragen van de officier en rechter echt vernietigend en is er niks overgebleven van de verhalen van Joost en het onderzoek van Wees de Weerstand. Als er nog iemand is die komende donderdag alsnog kan aantonen dat de beweringen van Joost kloppen dan moet die persoon nu naar voren komen met de onomstotelijke bewijzen die er zouden zijn. Als er niemand is die het verhaal van Joost kan aantonen is het verder gewoon tijd om te accepteren dat zijn verhalen niet kloppen. Ik heb groot respect voor de mensen die voor Joost opkomen en hem, ongeacht hoe de situatie nu precies in elkaar zit, weer uit de ellende en op het goede pad willen helpen. Het is voor mij in ieder geval meer dan duidelijk dat zijn hervonden herinneringen niet kunnen kloppen en ik hoop oprecht dat hij nu de juiste hulp krijgt om deze periode achter zich te laten. Zoals ik al aangaf hebben Micha, Hans en Wouter hem naar mijn mening misbruikt en in de waan gebracht dat zijn verhalen klopten, omdat zij zagen dat dit onderwerp veel emoties, reacties en donaties losmaakt. Dit soort ellende is voor bepaalde mensen een serieus verdienmodel. Helaas doen deze strijders in feite niets anders dan serieuze zaken ongeloofwaardig te maken en onschuldige mensen in ernstige problemen te brengen. Ik volg Micha Kat al sinds 2008 en heb vastgelegd hoe hij keer op keer zwakke mensen zoals Joost misbruikt om dit soort verdienmodellen rond misbruikzaken op te zetten. Het is echt meer dan walgelijk allemaal. Kat heeft niets te verliezen en al heel veel mensen opzettelijk in dit soort ellende gestort. Het lijkt er op dat hij hier echt voldoening uit haalt. Het is gewoon letterlijk kwaadaardig gedrag van een 'man' die zelf helemaal niets meer te verliezen heeft. Kat liegt zichzelf en de wereld de hele dag voor om de waarheid maar niet onder ogen te hoeven komen. Wouter en Hans zijn helaas niet veel beter en kwamen alleen met gelul en gejank aan om hun bizarre praktijken te verantwoorden. Ik hoop dat zij hiervoor een extra zware straf zullen ontvangen. Ik probeer iedereen altijd in zijn waarde te laten, maar voor deze laffe bedriegers heb ik echt alleen maar pure minachting! Uiteindelijk is er natuurlijk maar een ding echt belangrijk in dit verhaal en dat is dat Joost met zijn gezin herenigd kan worden. Wouter en Hans gaven tijdens de zitting aan dat zij de zaak hebben losgelaten, dus van deze moraalridders hoeft Joost verder ook niets meer te verwachten. Naar mijn mening is er bij Joost sprake geweest van een soort overmacht waardoor hij in het verhaal mee ging in plaats van kwade opzet. Ik hoop dat hij snel inziet dat hij waarschijnlijk toch echt alleen door deze bedriegers misbruikt is en hen uiteindelijk ook aansprakelijk zal stellen voor alle financiële schade die zijn gezin heeft opgelopen dankzij de hulp van deze 'onderzoeksjournalist' en topspeurneuzen!"

WAT IS NU WAAR?

 EN WAT IS NIET WAAR?

Geschreven door: Eric de Noorman

Vrijdag 10 juni hebben we vanaf 9 uur in de ochtend geprobeerd de rechtszaak tegen Joost, Wouter en Hans te volgen. Dit werd de gewone burger nog niet zo gemakkelijk gemaakt, omdat er bijna niemand bij aanwezig kon zijn. Niet alleen dat, maar er mocht van deze 'openbare zitting' ook geen livestream verzorgd worden en de rechtbank zelf zorgde natuurlijk al helemaal niet voor een livestream! Hoe openbaar is dit dan? Er mocht maar een handjevol mensen naar binnen, die overigens ook nog verbannen werden naar de videoruimte, omdat iemand naar Joost gezwaaid zou hebben. Tot zo ver.

In onze pogingen om toch nog iets mee te krijgen van de rechtszaak stuitte ik op de Twitter verslagen die een zekere Silvan Schoonhoven maakte voor De Telegraaf. Hoewel Silvan zich normaal bezighoudt met terrorisme, iets dat mij de wenkbrauwen deed fronzen, is hij ook iemand die heeft aangetoond dat de info vanuit Oekraïne die wij krijgen puur en alleen een Westers Complot ondersteund! Al met al verwachtte ik daarom toch een redelijk ongekleurd verslag.

Wat kwam ik thuis van een koude kermis zeg, ijskoud.

Silvan wist al vanaf het begin van zijn verslag dat Joost, Wouter en Hans slechts een stel idiote en gevaarlijke gekken waren die met hun samenzweringstheorieën 'heel veel leed hadden veroorzaakt'. Hatsekidee, zijn toon was gezet. Ik hou daar wel van als een verslaggever een beetje neutraal de strijd in gaat: "Beste mensen, ik ga even verslag doen, de rechter en de aanklager hebben gelijk, de rest is onzin!" Zoiets.

Silvan was dan weer wel consequent, dat moet gezegd, want dezelfde teneur werd van vroeg in de ochtend tot laat in de middag feilloos voortgezet. Helaas, en dat zag ik later pas, is de Telegraaf natuurlijk niet de enige die de trouwe schare msm volgers totaal gekleurd aan het informeren is. Nergens is ook maar een spoortje terug te vinden van echte journalistiek, want dan zouden ze dossierkennis hebben (overigens had zelfs de rechter dat niet viel me op) en zou er ook aandacht zijn voor wat Joost allemaal te zeggen had. Want met Joost is het natuurlijk begonnen en om precies te zijn is het begonnen met wat Joost zegt dat hem is aangedaan en de halsstarrige weigering van de overheid, in welke vorm dan ook, om daar onderzoek naar te doen. Ook nu laat msm dit allemaal buiten beeld.

Silvan viel Twitterend stil tijdens het verhaal van Joost en ook elders helemaal niks!

Natuurlijk, men weet dat dit een schijnvertoning is en de deksel moet er met alle macht op gedrukt worden, want de ketel met verdwenen kinderen, misbruikte kinderen, vermoorde kinderen, die ketel zit tot aan de rand! Het verhaal van Joost moet gesmoord, want zijn verhaal toevoegen aan die volle ketel kon in Nederland weleens een enorme explosie van waarheid veroorzaken. En waarheid is, net als gerechtigheid, niet datgene waar de overheid op zit te wachten.

Maar ik zal verder de verwijzingen naar msm stoppen, want alle aandacht die ze krijgen is te veel en wie wel aandacht behoeven zijn degenen die terechtstaan omdat ze wilden doen wat de rechtsstaat nalaat. Er zijn een aantal zaken die de aandacht trekken en het belangrijkste is niet eens zozeer dat ik Joost geloof (wat ik wel doe trouwens), of dat er al dan niet bewijzen van misbruik zijn, het is de hardnekkigheid waarmee de overheid GEEN onderzoek doet, GEEN bewijzen accepteert en Joost en degenen die hem steunen in meer of mindere mate voor gek probeert te verklaren.

Deze drie factoren laten geen ruimte voor twijfel: Joost spreekt gewoon de waarheid.

Als we wat afstand nemen en de zaak realistisch bekijken vanuit 'helicopterview', dan zien we een rechtszaak die is ontstaan door het falen van de overheid. Nogmaals, dan hoeven we niet te bepalen op dit moment of iets 'waar' is dat door Joost beweerd wordt, feit is dat Joost niet is gehoord in zijn hulpvragen, zijn aangiftes. Zelfs toen anderen probeerden hem te helpen om zijn zaak onder de aandacht te brengen is dat niet opgepakt als een vraag om onderzoek en gerechtigheid, zoals ik het altijd gezien heb.

Joost heeft namen genoemd, misschien had hij dat niet moeten doen, maar we praten hier over iemand die tot wanhoop is gedreven, die zelfs al hulp had gevraagd aan de burgermeester! En wat doet die burgermeester? Die helpt Joost niet op een kalme manier, een burgermeester waardig, zodat wat Joost zegt weerlegd kan worden, nee, de burgermeester raakt in paniek en weet alleen nog 'onzin is onzin' te roepen, waarbij hij ook duidelijk uit de school klapt en aangeeft dat er 'nooit onderzoek is gedaan naar de beweringen van Joost, omdat onzin onzin blijft.'

Waar komt dan nu dat zogenaamde 'onderzoek' vandaan dat er gedaan zou zijn?

Liegt de openbaar aanklager? Het zal toch niet.

Maar als we het toch over liegen hebben, dat is wel een mooi bruggetje naar J van D. Ja, ik noem de naam toch even. Iedereen weet wie hij is, hij heeft een belangrijke rol gespeeld in wat ons de afgelopen jaren als heel volk is aangedaan. Ik mag daar dus iets over zeggen is mijn mening. Op persoonlijke basis zou ik hem namelijk heel graag aanklagen omdat er heel veel mensen in mijn omgeving zijn overleden, mede op basis van, wat we nu weten, de leugens van deze J van D. Het 'grappige' is dat Joost zegt deze man te herkennen als iemand die een grote rol speelde in het misbruik en bij een moord. J. van D. beweert zelfs niet te weten waar Bodegraven ligt...

Dan hebben we dus aan één kant een man die 'lijdt aan wanen' maar die wel altijd een consistent verhaal heeft, voor zo ver ik hem ken nooit op een leugen te betrappen is, ook verdomd veel symptomen vertoont die lijken op slachtoffers van PTSS en MKUltra en aanwijsbaar tegengewerkt is in alles wat hij wilde ondernemen. Aan de andere kant hebben we een naar voren geschoven wetenschapper die ondanks dat hij op de zwarte lijst van geneesheren staat de hele Nederlandse bevolking op een haast MKUltra achtige wijze mocht manipuleren met gegevens die met de kennis van nu uitsluitend bestonden uit leugens! Wellicht kunt U zelf inschatten wie ik wel en wie ik niet vertrouw?

Ik hoop dat Vrouwe Justitia haar blinddoek afwerpt en aankomende donderdag 16 juni neer zal dalen in de rechtszaal. Het is hard nodig. Er zijn onschuldige mensen te beschermen en echte daders te vervolgen.

Werk aan de winkel Juffrouw!

@EricdeNoorman

Waarheid = Waarheid 


Spreek de Waarheid en Doe het Goede