Vertaal deze pagina naar:

PETER DE KONING KUNSTENAAR UIT STEENBERGEN IS DUIDELIJK NOG NIET OP DE HOOGTE! 

11-08-2022

OVER NESARA / GESARA • GEBOORTEAKTE • GEBOORTETRUST • SOEVEREINE MENS • NATUURLIJKE PERSOON • DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN • DE CABAL • NEP KONINGSHUIS • TARTARIA • ETC. ETC.

Peter de Koning maakt vele waarheidsvinders belachelijk, doordat hij zelf (nog) niet op de hoogte is.


De video hieronder is het bewijs!


Het is de vraag of Peter de Koning (kunstenaar) open staat voor een stukje geschiedenis en inzicht wil krijgen wat door vele Waarheidsvinders (Wappies) in Nederland reeds wordt onderzocht.


Dit geldt trouwens voor alle lezers van dit artikel die de bovenstaande video hebben beluisterd en Peter de Koning gelijk geven wat hij aan het beweren is. De informatie hieronder is geen hapklare brok voor de meeste mensen, het vereist enig doorzettingsvermogen, inzicht en voorinformatie.

Wanneer U Peter de Koning gelijk geeft in de bovenstaande video mag ook U onderzoek gaan doen. Dan bent U ook nog niet op de hoogte van de informatie die hieronder staat geschreven.

Eigenlijk zouden veel mensen het vak geschiedenis moeten gaan overdoen, want wat de meeste mensen tot heden hebben geleerd in het onder-wijs of aangenomen hebben als zijnde de waarheid is vervalste geschiedenis, wat door de overwinnaars werd geschreven.

Tip voor Peter de Koning: "Schoenmaker, hou je bij je leest!"


Uitleg: Heb je weinig verstand van een bepaald onderwerp, maar belet dat je niet om commentaar te leveren? Dan loop je kans dat iemand het volgende tegen je zegt: "Schoenmaker, hou je bij je leest!". Deze zegswijze wordt gebruikt om aan te geven dat iemand zich beter bij zijn eigen vakgebied kan houden.

Wij, de redactie van de Waarheidskrant, adviseren Peter de Koning zich bezig te houden met het maken van houten tafels, dat doet hij mooi en goed.


Tip: Stuur Peter de Koning een berichtje wanneer U een houten tafel nodig heeft, dan verkoopt hij houten tafels in plaats van een hoop onzinpraat middels zijn video's.

Link account Facebook ► https://www.facebook.com/peter.dekoning.79

Sterkte en Succes met Uw ontwakingsproces!Your Plate is wél goed op de hoogte en maakt nu grote stappen voorwaarts, hoera!


Youri Plate meldde vandaag 11-08-2022 het volgende:


"Juridisch Kantoor Plate wordt een vereniging!

Onze leden krijgen allemaal een zekerheidsstellingsovereenkomst waarmee je juridisch wordt beschermd wanneer een vereniging, stichting of een BV  je lastig valt. Ook krijgen we een afdeling waar onze deurwaarder de tegenpartij meteen een dwangsom kan opleggen.

Volgende week zal alle informatie online komen en ook hoe de inschrijving kan plaatsvinden."


Youri Plate is geen doorsnee mens, hij is wel verbonden met de juiste mensen met veel kennis. En dat maakt Youri zo krachtig, plus dat Youri het niet makkelijk heeft gehad de afgelopen jaren, zijn ervaringen hebben Youri gevormd als vrijheidsstrijder.

Dank je wel Youri, wij (onze redactie) zijn trots op jou!


Website ► https://youriplate.nl/

Link video Telegram kanaal ► https://t.me/c/1355812386/7162

Youtube kanaal ► https://youtube.com/channel/UC-5WphAIr8_XxAF3b8roSeQ


Een stukje (voor)geschiedenis:


Het land van de Tempeliers strekte zich uit tot dit gebied van de Theems, waar de Tempeliers hun eigen dokken hadden. Elke kant van de obelisk is omgeven door een sfinx, meer symboliek die teruggaat tot de antieke wereld.

Vaticaanse obelisk:

Gelegen op het Sint-Pietersplein, werd in 1586 van Egypte naar de huidige locatie verplaatst. De cirkel op de grond vertegenwoordigt de vrouwelijke vagina, terwijl de obelisk zelf de penis is. Dit staat algemeen bekend als occulte symboliek.

Washington Obelisk (ook bekend als Washington Monument):

Het Washington Monument, met een hoogte van 555 voet, is de hoogste obelisk ter wereld en ook het hoogste staande bouwwerk in Washington DC. De hoeksteen van het monument, een marmeren plaat van 12 ton, werd geschonken door de Grand Lodge of Freemasons.

Net als de Vaticaanse obelisk is ook het Washington-monument omgeven door een cirkel die de vrouw aanduidt. De reflecterende poel voor het monument betekent de oude vrijmetselaars/kabbalistische uitspraak.


De 3 stadstaten die de wereld lange tijd beheersten:


City of London - FINANCE:

Ontvangt belastingen van hun onderdanen (slaven) in Canada en de Verenigde Staten. Ze ontwerpen en controleren onze financiële en bancaire systemen.

Vaticaanstad - RELIGIE:

De paus wilde alle religies samenvoegen tot één, wat absolute onzin is. De paus brak ongeveer 1000 jaar geleden af met de waarheid (verwarrend aangeduid als de 'oosterse kerk' of 'oosters-orthodoxe kerk' of 'orthodoxe kerk' of 'orthodox').

Washington DC - MILITAIR:

FEMA KAMPEN, vernietigingskampen en stapels zwart plastic, doodskisten die elk zes tot tien lichamen kunnen bevatten, zijn hoog opgestapeld in een lange treinachtige manier, zover het oog reikt, in de Verenigde Staten, tot de dag van vandaag.


Deze drie zijn soevereine, zakelijke entiteiten die geen deel uitmaken van de landen waarin ze zich bevinden!


We worden wereldwijd geregeerd volgens het zeerecht, de grondwet die de grond niet aantast, het land waarop we eigenlijk leven. Corporate Earth Inc. wordt beheerd door de Nieuwe Wereldorde onder Maritiem Recht via de geboorteakte die Fraude spelt en die is opgezet door het Vaticaan.


Cestui Que Vie 1666


Zoek  'Unam Sanctum 1302 ' eens op wanneer U dat nog niet heeft gedaan en de dingen zullen echt logisch gaan worden, voor zover wereldwijde slavernij en tirannieke controle uit de hand zijn gelopen.

De rooms-katholieke kerk verklaarde in 1302 heerschappij over de hele wereld en heeft als het ware een "betovering" (legalees/dubbelspreken) over de wereld uitgesproken, waarbij de taal werd gemanipuleerd en mensen zich voegden bij de maritieme wet (ook bekend als The Roman Holy Sea/See).

Meer info ► https://www.hogeraadvandelevendemensenkinderen.nl/cestui-qui-vie/


 Cestui Que Vie = Verloren op Zee.

Met andere woorden, bezit van de Staat.

Register = Regis = Kroon/Koning.

Register = Ondertekenen bij Kroon of Koning.

Denk hierbij aan alles wat wordt geregistreerd, van auto's tot mensen.


Het maakt allemaal deel uit van Maritieme handel als de corporate/all caps-letters erop zijn vastgemaakt (corporate joiner).

Dit is waarom ze je een boete kunnen geven voor het riskeren van je eigen leven wanneer je rijdt zonder gordels. Omdat je akkoord gaat met 'rijden'. Autorijden is het vervoeren van goederen (stromannen/sub-ondernemingen of lijken van de staat. Lichamen/burgers).


Dit is echter niet het geval met 'reizen'.


Je hebt het recht om te reizen, maar meestal zeggen mensen dat ze aan het rijden zijn. Vermoedelijke overeenkomst. Het is allemaal mogelijk dankzij de Cestui Que Vie Trust van 1666. Dit is de reden waarom natuurlijke rechten worden geschonden.

 Wij (de mensheid als geheel) gebruikten onze vrije wil om onze vrije wil (eigen verantwoordelijkheid en bereidheid om te leren en vragen te stellen) weg te geven aan het pausdom/de Romeinse Heilige Zee.


🙏 💜 🙏

Bron ► https://t.me/IndigoWorldW3