Vertaal deze pagina naar:

LIEGENDE POLITICI EN MEDIA

Over de psychologie van de samenzweringsontkenner - Frontnieuws

Link ► https://www.frontnieuws.com/over-de-psychologie-van-de-samenzweringsontkenner/

Politici liegen ons gewoon in het gezicht, zonder consequenties.


VERZET

Hoe komt het dat anderszins volkomen intelligente, weldenkende en rationeel denkende mensen zich verzetten tegen de suggestie dat sociopaten samenspannen om hen te manipuleren en te misleiden?

En waarom verdedigen zij dit ongefundeerde standpunt met zoveel felheid?


De geschiedenis geeft een opsomming van de machinaties van leugenaars, dieven, bullebakken en narcisten en hun verwoestende gevolgen. Ook in de moderne tijd zijn er bewijzen in overvloed van corruptie en buitengewoon bedrog, schrijft auteur Tim Foyle op Off Guardian.

Wij weten zonder meer dat politici liegen en hun connecties verbergen en dat ondernemingen stelselmatig blijk geven van een totale minachting voor morele normen - dat corruptie ons omringt.

Wij weten dat de draaideuren tussen het bedrijfsleven en de politiek, het lobbysysteem, corrupte regelgevende instanties, de media en de rechterlijke macht betekenen dat wandaden vrijwel nooit tot een schijn van echte rechtspraak worden gebracht.

Wij weten dat de pers af en toe lawaai maakt over deze zaken, maar ze nooit echt krachtdadig onderzoekt.

Wij weten dat bij de inlichtingendiensten en de rechtshandhaving wandaden op adembenemende schaal aan de orde van de dag zijn en dat ook hier nooit gerechtigheid geschiedt.

Dus wat is het dan precies dat samenzweringsontkenners weigeren te erkennen met zo'n vurigheid, rechtschapenheid en neerbuigendheid? Waarom verdedigen zij, tegen alle bewijzen in, met hoon en minachting de afbrokkelende illusie dat 'de groten en goeden' daar ergens boven zitten, alles in de hand hebben, alleen het beste met ons voor hebben, en gewetensvol, wijs en oprecht zijn? Dat de pers het volk en de waarheid dient in plaats van de oplichters? Dat onrechtvaardigheid na onrechtvaardigheid het gevolg is van fouten en vergissingen, en nooit van dat gevreesde woord: samenzwering?

Het punt van onenigheid hier is alleen de kwestie van de schaal. Iemand die oprecht nieuwsgierig is naar de plannen van machtige sociopaten zal zijn nieuwsgierigheid niet beperken tot, bijvoorbeeld, één bedrijf of één natie. Waarom zou hij? Zo'n persoon gaat ervan uit dat dezelfde patronen die lokaal te zien zijn, waarschijnlijk helemaal bovenin de machtsvoedselketen te vinden zijn. Maar de samenzweringsontkenner houdt vol dat dit absurd is.

Waarom?


Het is pijnlijk duidelijk dat de piramidale maatschappelijke en juridische structuren die de mensheid heeft laten ontstaan, precies het soort dominantiehiërarchieën zijn die ongetwijfeld de sociopaat bevoordelen. Een menselijk wezen dat werkt met een normale en gezonde coöperatieve mentaliteit is weinig geneigd deel te nemen aan de strijd die nodig is om een bedrijfs- of politieke ladder te beklimmen.

Dus wat stellen samenzweringsontkenners zich voor dat de 70 miljoen of meer sociopaten in de wereld de hele dag doen, geboren in een "spel", waarin alle rijkdom en macht zich aan de top van de piramide bevinden, terwijl de meest effectieve attributen om te "winnen" meedogenloosheid en amoraliteit zijn? Hebben ze nooit Monopoly gespeeld?

Sociopaten kiezen hun wereldbeeld niet bewust, en zijn gewoon niet in staat te begrijpen waarom normale mensen zichzelf zo ongelooflijk benadelen door zichzelf te beperken met gewetensnood en empathie, die voor de sociopaat net zo onbegrijpelijk zijn als een wereld zonder die eigenschappen voor een menselijk wezen.

Het enige wat de sociopaat moet doen om te winnen in het spel is publiekelijk liegen terwijl hij privé samenzweert. Wat is er eenvoudiger? In 2021 is het een roekeloze naïviteit die grenst aan krankzinnigheid om te blijven denken dat de wereld waarin wij leven niet grotendeels door deze dynamiek wordt aangedreven. Waar komt zo'n onbedoeld destructieve impuls vandaan?

Het pasgeboren kind stelt een aangeboren vertrouwen in degenen bij wie het zich bevindt - een vertrouwen dat voor het grootste deel in wezen gerechtvaardigd is. Het kind zou anders niet kunnen overleven.

Lees verder op de onderstaande website >>

https://www.frontnieuws.com/over-de-psychologie-van-de-samenzweringsontkenner/


Thierry Baudet heeft dit eindelijk eens goed verwoord naar de bevolking in Tilburg, dat we geregeerd worden door puppets die geen gevoel hebben en over lijken gaan!


We moeten onze Vrijheid terugpakken!MISDADEN VAN REGERINGEN


De grootste 'medische' bedrijven ter wereld kunnen tientallen jaren doorgaan met het afhandelen van rechtszaken als gewone bedrijfskosten, voor misdaden die variëren van het verzwijgen van negatieve testresultaten tot meervoudige moorden als gevolg van niet-aangegeven tests tot kolossale milieumisdaden.

Regeringen voeren de gemeenste en meest ondenkbare "experimenten" (misdaden) uit op hun eigen bevolking zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Politici liegen ons gewoon in het gezicht, zonder consequenties.

Bron ► https://www.frontnieuws.com/over-de-psychologie-van-de-samenzweringsontkenner/