Vertaal deze pagina naar:

DIGITALE WAARHEIDSKRANT

Jaargang 3 - Editie 4/2023

Digitale uitgave dinsdag 20 september 2023


Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door hier te klikken.

Schrijvers en journalisten die de Waarheid mee durven te schrijven kunnen zich aanmelden middels ons e-mailadres:

redactie@de-nieuwe-media.nl

DE OMMEKEER IN NEDERLAND

Er is een grote Ommekeer gaande in Nederland en de rest van de wereld, het wordt steeds zichtbaarder voor iedereen!


Lees hier onze informatie over alle onderwerpen van jaargang 3,

editie 4/2023 van onze Waarheidskrant.


Laat deze Waarheidskrant vooral lezen door diegenen die zich nog steeds laten vaccineren en testen. Stuur deze Waarheidskrant door naar diegenen die nog niet op de hoogte zijn van deze informatie.

Dank U wel namens onze redactie.


STOP WORLD CONTROL

David Sorensen schreef op 20-09-2023  het volgende:

"Gisteren heb ik de belangrijkste film afgewerkt die ik ooit gemaakt heb. Dit is de allerbelangrijkste waarschuwing voor de hele mensheid. Ik zal hem lanceren over een maand of twee, in tientallen talen. Deze film is zeer toegankelijk voor slapende mensen, omdat het er zeer cool en spannend uitziet. Dit zal een enorme explosie geven wereldwijd.

Het thema is het officiële plan van het WEF om de mensheid te beëindigen en een nieuw tijdperk te beginnen, wat ze noemen "neo-humanity". Een tijdperk waarbij er geen oorspronkelijke mensen meer zullen zijn (of ze zullen tenminste geen rol meer spelen) en de aarde zal bevolkt worden door diverse nieuwe rassen: enerzijds een nieuw ras van genetisch gemanipuleerde mensen die totaal anders zullen zijn dan wij. Anderzijds een nieuw ras van humanoid robots die 100% mechanisch zijn en waarin de persoonlijkheid van mensen is overgeplant. En als laatste een nieuw ras van cyborgs, half mens - half machine.

Het WEF noemt dit de Vierde Industriële Revolutie. Hun doel is om goden te worden die onsterfelijk zijn, die heersen over een nieuwe mensheid die dermate genetisch gemanipuleerd is en verbonden aan de cloud, dat ze volmaakt gecontroleerd worden.

Een buitensporig diabolisch plan, waar ze echter al zeer ver mee gevorderd zijn. Als ze niet gestopt worden, kan dit al snel verwezenlijkt worden. Deze film is bedoeld om flinke stokken in hun wielen te steken wereldwijd, door de mensheid massaal de ogen te openen voor wat deze gekken aan het uitspoken zijn.

Zoals altijd vraag ik jullie gebed voor dit project. Het zal een zeer groot ontwaken brengen, geloof ik. Maar deze film gaat rechtstreeks in tegen de meest duistere plannen van het kwaad. Want er is nog een ander aspect… het plan van de demonische geesten is ook om deze technologische lichamen te kunnen bewonen. Wie het boek Enoch kent, en de oeroude geschiedenis van de mens, weet dat er vroeger reuzen op aarde waren, die het gevolg waren van seksuele gemeenschap tussen vrouwen en gecorrumpeerde engelen. In sommige culturen worden deze corrupte engelen als aliens weergegeven en ze worden de Ananaki ofwel Nefilim genoemd.

Deze reuzen waren buitensporig kwaadaardig en zorgden voor onbeschrijflijk leed op aarde. Zij introduceerden het principe van mensenoffers. De geschiedenis van elk land staat er bol mee. In Amerika vonden de eerste pioniers veel restanten van deze reuzen. Dat wordt allemaal zorgvuldig verborgen in de kelders van het Smytsonian museum.

Het boek Enoch (waar in de Bijbel meermaals naar verwezen wordt) beschrijft hoe deze reuzen en gevallen engelen geoordeeld werden, om zonder lichaam, als demonische geesten over de aarde te dolen. Ze zijn dus al duizenden jaren lang "disembodied", zonder lichaam.

De Vierde Industriële Revolutie zal hen opnieuw van een lichaam voorzien. Dan kunnen deze demonen opnieuw in zichtbare vorm leven op aarde. Ze nemen gewoon hun intrek in 100% technologische lichamen die onsterfelijk zijn. Op die manier kunnen ze dan weer als goden leven.

Ik geloof niet dat het hun zal lukken, maar ik weet wel dat wij allemaal een taak hebben om ons als dienaren van het Goede, de Schepper, op te stellen, zodat hemelse agenda's door ons heen verwezenlijkt worden om dit kwaad te stoppen en de mensheid te bevrijden. Deze film zal een steentje zijn in hun radar wielen, dat zal bijdragen aan het verijdelen van dit plan."

Website: https://stopworldcontrol.com/


Over Jaap van Dissel en consorten

Het is zeer wenselijk om Jaap van Dissel van het RIVM alsnog te vervolgen voor het verstrekken van misleidende informatie tijdens de 1e coronatijd, hij maakte gebruik van onjuiste rekenmodellen en niet correcte interpretaties van uitkomsten.

Hetzelfde geldt voor Rutte, Kaag, De Jonge, Hoekstra, Kuipers, Gommers, Koopmans en diverse andere handlangers en huurlingen. De hele gang omtrent de 1e Coronatijd, de plandemie en het beleid stinkt aan alle kanten!

Dat geldt ook voor vlucht MH17 wat nog steeds in onderzoek is.


Weet en besef het volgende:

Willem-Alexander is een Mens van vlees en bloed, zoals U en wij ook.

Wilhelmina heeft op 13 mei 1940 afstand gedaan van de troon door art. 21 van de wet te overtreden. Haar nakomelingen behoren dus niet meer toe aan een koningshuis. Ditzelfde deed de toenmalige regering.

Na de oorlog werd er een regering benoemd door de BN-er Wilhelmina, in plaats van gekozen door het volk, waardoor deze regering onrechtmatig is en alle nakomende regeringen ook.


(R)OVERHEID

Stop met ingaan op wetten en regeltjes en zie hen voor wat ze zijn... Het zijn burgers zonder enige autoriteit. Let wel ze hebben wel de beschikking over een flinke knokploeg... Zo'n beetje wat de maffia ook deed... Betaal, anders slaan we je in elkaar... Betaal belastingen anders sturen we de knokploeg (politie).

Handige tips en weetjes over de Nederlandse taal

De korpschef van de politie werd aangesproken over onrechtmatig gedrag door overheidsdienaren en zei daarop het volgende:

"Ik weet het maar we kunnen niets doen,

we mogen niets doen.

De mensen moeten zelf opstaan!"


In onze taal zijn trucjes opgenomen!

In de huidige taal gebruiken ze woorden om je erin te luizen waardoor je consent (instemt) zonder dat je je dat bewust bent. Of aan positieve woorden wordt een negatieve lading gegeven, betekenissen worden omgedraaid, enz.

Er wordt vaak gebruik gemaakt van termen uit Latijns en Grieks om de betekenis te verhullen. De opsomming hieronder is niet uitputtend en dient slechts als voorbeeld; het is goed als wij allemaal goed nadenken over de woorden die wij gebruiken, of die tegen ons worden gebruikt.

Person (Engels) - per son - in het Latijns betekent dit maskerdrager.

In regelgeving wordt gesproken over een 'person', persoon, niet over mens, man of vrouw. Personen zijn per definitie juridische ficties, stromannen, legale namen, etc. Niets reëels.

Burger = borger van handelswaar.

Je moet dan ook claimen dat je een soeverein levend mens bent en geen burger.

Understand (Engels) - stand under - je staat onder. Als bijv. de rechter je vraagt "do you understand?", dit altijd ontkennen, want als je ja zegt vertel je hem dat je onder hem staat.

Cursief is 'cursed' - vervloekt.

Cursieve handtekening staat dan voor vervloekt; zet geen handtekening maar kleine bloklettertjes, dus geen hoofdletters, en zet er een dubbele punt voor want dit geeft aan dat het een feit is.

Aboriginal - tegengestelde van dat het de originals zijn.

Well (Engels) = bron, is positief.

Negatief gemaakt door woorden als geweld en geweldig.

Spell (Engels) = behekst, toverspreuken.

Wij hebben een woord als voorspelling...

Registratie - onder regie van de koning (regis is Latijns voor koning).

Belasting - belasten, lage energie.

Schuld is lage energie (in de katholieke kerk: "door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld"). Met al jouw handelingen word je in schuld getrokken.

Euro is schuldenbriefje.

Executie staat voor uitvoering maar ook voor executeren.

Live (Engels) - omgedraaid is het 'evil' (Engels) = slecht.

NWO - omgedraaid is het 'own' (Engels) = bezitten.

90% van de Engelse taal betekent niets, of geen contract.

Elk woord dat begint met een klinker gevolgd door twee medeklinkers, zoals office, attention, application, betekent letterlijk niets. Het zijn ontkenningen, net zoals woorden die beginnen met in, un, en, an.

Elk woord dat eindigt met ing, ion, al, ty bijvoorbeeld, betekent 'geen contract'.

We kunnen zelf aan woorden een positieve lading geven; bijvoorbeeld door bij elk woord dat eindigt op 'lijk' daarvoor in de plaats 'luck' (geluk) te gebruiken.

We zouden een Court of 'just ness' moeten oprichten ipv van justice.

Het is belangrijk om terug te gaan naar Essentietaal - [David Wynn Miller]: nu - tijd - feit = lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord.

Ouders kunnen voor kinderen die nog geen 7 jaar zijn laten vastleggen dat ze levend mens zijn en dus niet 'dood en verloren op zee'.

Tekst afkomstig van Eric Postmaster Nederland.

In december 2019 brak de zogenaamde Corona Pandemie uit

Longontsteking en veel andere lichamelijke klachten ontstonden toen 5G werd ingeschakeld.

Hartfalen ontstaat door vaccinaties, artsen spreken er reeds openlijk over.

Ze probeerden de bevolking te laten geloven dat dit werd veroorzaakt door het zogenaamde Corona virus. Een groot deel van de bevolking geloofde de propaganda van de omgekochte media begin 2019 en 2020.

Mondkapjes, vaccinaties, PCR-testen, social distance (anderhalve meter afstand) en de QR code waren in die tijd bekende termen aan het worden in de samenleving. Veel mensen waren doodsbenauwd om ziek te worden en lieten zich zo vaak mogelijk vaccineren en veelvuldig testen. Ook droegen mensen mondkapjes wanneer ze alleen in de auto zaten, zo angstig waren zij om ziek te worden. U kunt het ook anders lezen, zo erg had de propaganda, oftewel de hersenspoeling, toegeslagen bij de bevolking.


Anno oktober 2022 het er gelukkig al heel anders uit!

  Gelukkig zijn ondertussen heel veel mensen ontwaakt door de zogenaamde Corona Pandemie en laten zij zich niet verder vaccineren. Veel mensen weten nu dat de Corona crisis een middel is om Agenda 2030 uit te rollen door het WEF en de machthebbers achter de schermen. Een plan wat uitgevoerd wordt om de bevolking te reduceren en onder controle te krijgen.


Agenda 2030 wordt door het WEF uitgevoerd!

De letters WEF staan voor het World Economic Forum. Veel mensen weten niet eens wat dit is. Hier blijken veel Nederlandse politici en topambtenaren lid van te zijn. 

Ga het zelf maar eens checken, dan gaan Uw ogen nog verder open. 

Typ de woorden WEF en Hoekstra eens in de Google zoekbalk.

Dan krijgt U het volgende resultaat ► https://www.weforum.org/people/wopke-hoekstra

Check het zelf, dan ziet U de onderstaande afbeelding.

Tip: Probeer het zelf ook met andere namen, zoals Rutte, Kaag etc.

Youri Plate ontdekt steeds meer, bekijk de video!

OVER VLUCHT MH17

Gelieve allemaal de onderstaane video te bekijken!

De Nederlandse regering zit tot hun nek in deze gruwelijke misdaad die door Oekraïne is begaan, maar waarvan Rusland de schuld krijgt.

Documentaire 'MH17 - Oproep voor Gerechtigheid'

Link video ► https://youtu.be/wkDWwYk4-Ho

Waarheid MH17 en MH370 (onderzoek) ► https://t.me/+JR7iXB1uJNY3N2Nk