Vertaal deze pagina naar:

AMBTENAREN DENKEN DAT ZE VOOR DE STAAT DER NEDERLANDEN WERKEN? NIETS IS MINDER WAAR VOLGENS JURIDISCH KANTOOR PLATE!

23-12-2022

Beste Ambtenaren van Nederland die denken dat ze voor de Staat der Nederlanden werken!


Zonder het ingevulde formulier 18 van de Kamer van Koophandel bent U niet bevoegd voor Uw functie. Dit geldt voor Politieagenten, Rechters, Belastingdienst, Inspecteur, Jeugdzorg enz. enz.

Politieagenten, Rechters en Ambtenaren van Nederlandse gemeenten zijn niet bevoegd om hun functie uit te oefenen, hier zijn reeds bewijzen van dat ze niet bevoegd zijn. Want als er een inschrijving is van een publiekrechtelijke rechtspersoon dan moeten de openbare lichamen staan vermeld bij de KvK met hun functie, naam en volmacht en wat hun taken zijn. Dit is niet het geval.

Volgend jaar wordt de bevoegdheid van de werknemers gecheckt bij de Kamer van Koophandel middels formulier 18, of ze werkelijk bevoegd zijn om hun functie uit te mogen oefenen.


De Kamer van Koophandel heeft Youri Plate reeds bevestigd dat als dit niet is gebeurd er dan sprake is van Valsheid in Geschrifte!

Eén app voor al uw Behoeften voor Word, Excel, PowerPoint en PDF.

De Office-app downloaden ► https://aka.ms/officeandroidshareinstall


Ken Uw rechten, doe ook onderzoek!

Dit geldt voor iedere inwoner van Nederland.

Het gaat om de onderstaande informatie en formulieren!

Over Vereniging Jurisprudentie Juridisch Kantoor Plate


De onderstaande info is te lezen op de hieronder genoemde website

Onze Vereniging is opgericht om samen als 1 front tegen de staat der Nederlanden op te treden. Dankzij onze volledige rechtsbevoegdheid kunnen we erachter komen of de tegenpartij wel bevoegd is om zijn functie uit te voeren, we zijn erachter gekomen dat vele gewoon bij een Vereniging of een Stichting werken en dat de bestuursleden alleen bevoegd zijn om een besluit te nemen.

Omdat we achter de grootste zwendel van 1810 zijn gekomen blijkt dat iedereen maar wat doet zonder bevoegd te zijn. De eed die is afgelegd is niet geldig, dit had ook vastgelegd moeten worden met de Benoemer en de Notaris. Dat heet deelnemen aan een publiekrechtelijke rechtspersoon, dan zijn de Ambtenaren of Rechters ook een openbaar lichaam, Art 2.1 b.w. en Art 134 grondwet.

Dankzij de WOO verzoeken hebben we een beeld gekregen wie er wel en wie er niet bevoegd zijn, dit is schrikbarend. In Januari 2020 zijn al 80% van de ambtenaren zichtbaar hun rechtspositie kwijtgeraakt en niemand in Nederland die dit raar vond.

In juni 2021 is de WBTR (Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen) gekomen, zo is er een beeld gekomen wie er wel nog bevoegd waren om een besluit te nemen. En daar zitten we nu in. Wij als Vereniging kunnen nu met onze leden de tegenaanval aangaan tegen alle verenigingen, stichtingen, corporaties en B.V's. Iedereen zal nu wel zijn bevoegdheid moeten laten zien, dus ben je bevoegd om een handtekening te zetten en een besluit te nemen.

Ieder lid krijgt zijn eigen zekerheidsstellingsovereenkomst waarmee men aantoont dat men wordt beschermd door Vereniging Plate met volledige rechtsbevoegdheid en dat onze leden achter elkaar staan.


Dus 1 team 1 taak

We zullen onze site uitbreiden voor onze leden dat we alle jurisprudentie er op zetten dat iedereen altijd zijn recht kan halen en behouden.

Mensen die zich aangemeld hebben als lid en de contributie ter hoogte van 25 euro hebben betaald, ontvangen per post een zekerheidsstellingsovereenkomst. Deze overeenkomst dient ondertekend en retour gestuurd te worden naar de vereniging in de daarvoor bijgevoegde envelop. Vervolgens wordt de overeenkomst ook door de bestuursleden van de vereniging ondertekend. De leden krijgen vervolgens de originele zekerheidsstellingsovereenkomst teruggestuurd en de vereniging bewaart een kopie voor de eigen administratie.


Exclusief voor leden bieden wij een totaalpakket aan om autonoom te worden

Indien u hiervan gebruik wilt maken verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

Wij zullen u dan de benodigde informatie over dit proces verder uitleggen.

Om lid te worden van de Vereniging Plate, volg de onderstaande stappen 1 t/m 3.

Website: https://youriplate.nl/vereniging-plate/