Vertaal deze pagina naar:

BOEKHOUDFRAUDE BIJ GEMEENTEN EN PROVINCIES IS SCHERING EN INSLAG!

18-12-2022

Het knoeiwerk van het accountantsberoep in gemeente- en provincieland is ongelofelijk!


Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij nagenoeg alle gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro's bedraagt.


Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet!


Met instemming van accountants. Amsterdam spant de kroon; hier gaat het inmiddels om 3,9 miljard euro (periode 1998-2020). De slachtoffers zijn de belastingbetalers.

Met de verzwegen miljoenen had met groot gemak hier en daar de OZB geheel overgeslagen kunnen worden. Bijvoorbeeld in Amsterdam: daar betaalden de inwoners (ten minste) vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting; met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd. In ieder geval waren de verhogingen van de lokale lasten in veel gemeenten overbodig.

In de recente afgelopen jaren komt ook het omgekeerde veelvuldig voor: diverse gemeenten verzwijgen grote verliezen, m.n. bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Bijvoorbeeld: Rotterdam verzweeg 1,4 miljard euro (periode 2007-2019), Den Haag verzweeg 1,1 miljard euro (periode 2008-2019), Utrecht verzweeg 736 miljoen euro (periode 2008-2019), Eindhoven verzweeg 412 miljoen euro (periode 2006-2019). "Griekse jaarrekeningen" bij Nederlandse gemeenten en provincies!

Justitie legt de aangiften van boekhoudfraude gewoon naast zich neer. Het Gerechtshof (Amsterdam) zegt simpelweg: "Belastingbetalers, uw aangiften van boekhoudfraude doen we niets mee, niet zeuren, gewoon uw belasting betalen, u heeft geen recht op correcte informatie over wat er met uw belastinggeld gebeurt!"

Bron ► https://leoverhoef.nl/

Veel gemeenten leggen onnodig Onroerendezaakbelasting op!


Gemeenten hebben sinds enige jaren de vrijheid zelf jaarlijks de hoogte van de Onroerendezaakbelasting te bepalen. Toenmalig minister Ter Horst had er alle vertrouwen in dat gemeentebesturen niet méér Onroerendezaakbelasting zouden opleggen dan nodig is. Zij had er ook alle vertrouwen in dat gemeenteraden daar een goede controle op zouden uitoefenen. Echter, als voormalige burgemeester van Nijmegen en wethouder van Amsterdam had ze beter moeten weten. (Opvallend: Amsterdam hief vanaf 1998 geheel onnodig OZB.)

Onderzoek wijst uit dat veel gemeenten de afgelopen jaren Onroerendezaakbelasting hebben opgelegd en verhogingen hebben doorgevoerd die geheel of ten dele niet nodig waren om de gemeente uit de rode cijfers te houden. Alle gemeenteraden lieten het in deze gevallen afweten. Het is opvallend dat nagenoeg alle betreffende gemeentebesturen de situatie dat de Onroerendezaakbelasting geheel of ten dele onnodig was opgelegd, in de gemeentelijke jaarrekeningen maskeerden door een verkeerde voorstelling te geven van de overschotten. Het is opvallend dat, hoewel alle gemeenteraden van de boekhoudfraude op de hoogte waren gebracht, geen enkele gemeenteraad passende maatregelen hiertegen nam. De slachtoffers zijn de belastingbetalers, die teveel of zelfs geheel onnodig Onroerendezaakbelasting betaalden.

Bron ► https://leoverhoef.nl/ozb.html

STOP ERMEE DEZE CRIMINELE ORGANISATIES LANGER TE STEUNEN MET UW GIFTEN!

Je gaat het pas zien als je het doorhebt!


Iemand doorhebben is zijn kwade bedoelingen doorzien.

Wake the Fuck Up, word Wakker allemaal!

Johan Cruijff was ook op de hoogte.

Cruijff wordt wereldwijd erkend als een van de beste voetballers aller tijden.

Bestel een T-shirt of warme Hoodie met een goede boodschap!