Vertaal deze pagina naar:

DE REDEN WAAROM POLITIEMENSEN HUN BAAN OPZEGGEN BIJ DE POLITIE

19-03-2022

Steeds meer politieagenten zeggen hun baan op bij de politie, waarom toch?


Dat proberen we U in dit artikel uit te leggen.


Luister eerst naar de onderstaande video.


Speciaal rapport politieverhoren


Met het toenemen van het aantal demonstraties tegen de coronaregels, en de aanscherping van de maatregelen, neemt ook het politiegeweld tegen demonstranten en overtreders van de maatregelen hand over hand toe.

De BPOC2020 heeft besloten een apart onderzoek in te stellen naar de proportionaliteit van het geweld, en de sfeer en cultuur binnen het politiekorps.

Voor dit onderzoek zijn inmiddels 56 politiefunctionarissen gehoord, waarvan u hier elke dag een nieuwe letterlijke (!) transcriptie aantreft. Om veiligheidsredenen worden de beelden van de verhoren nog niet vrijgegeven.

De beelden van de verhoren zijn in bewaring gegeven bij een notaris die kan verklaren dat de transcripties op waarheid berusten. Dit in geval er in de toekomst een onafhankelijk en voor de betrokken functionarissen veilig onderzoek zal plaatsvinden. Van het onderzoek naar het politiegeweld en de cultuur binnen het politiekorps zal een apart rapport verschijnen.

Bron ► https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

Transcriptie van een politieverhoor

https://bpoc2020.nl/pdf/Transcriptie%20politieverhoor%201.pdfSamen zetten wij ons in voor de vrijheid van ons en onze kinderen!