Vertaal deze pagina naar:

HOE OM TE GAAN MET EEN ONTERECHTE CLAIM?

05-06-2023

Tip: Ga de juiste vragen stellen!

Met WIE heb ik te maken, WIE is mijn schuldeiser, met WIE heb ik een overeenkomst, contract, of aan WIE heb ik mijn wilsverklaring of machtiging gegeven?

Stel vragen onder artikel 21 en 156 RV.

Let nu op!

Niet antwoorden of gevraagde info aanleveren,

dan is daarna de Vermeende vordering vernietigd, zo werkt het.

Deze informatie is niet voor iedereen weggelegd.

Door zelfstudie kun je echter een eind komen.

Of vraag om hulp met de juiste intenties.

Sterkte en Succes op jouw levenspad!

Voorwaardelijke Aanvaarding

(Conditional Acceptance)


Hoofdstuk 11

We raken vaak in tweestrijd omdat we geconditioneerd zijn om ons te verdedigen. Dit geeft geloofwaardigheid aan een valse claim en plaatst u in ongenade. De "administratieve rechtbanken" zijn op tegenspraak gebaseerd, en afhankelijk van argumenten om te functioneren, en in oneer zijn is schuld. Terwijl het aanvaarden van de waarheid, en het zoeken naar de waarheid, eerbaar is. Een rechter die eerbaar is zoekt naar bewijs van de waarheid, dat kunt u ook. Wanneer u "verificatie" "eist", verschuift u de bewijslast naar de "eiser" waar hij thuishoort: "Ik aanvaard graag elke wettelijke verplichting wanneer u verifieert of wat u zegt waar is. Ga je gang, laat me je bewijs zien."

Alle presenties (brieven) zijn aanbiedingen van een contract. Aanbiedingen van overheden/bedrijven zijn gericht aan de kunstmatige rechtspersoon NAAM, dus ze MOETEN een levende man of vrouw naar voren schuiven om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de verplichtingen die aan de NAAM verbonden zijn. Aanmeldingen van overheden/vennootschappen VERPLICHTEN een man of vrouw om in "verbinding" met een kunstmatige juridische "persoon" NAAM te "handelen" en een CONTRACT te vormen.

Wanneer je de EISENDRAGENDE VEREIST hun claim te verifiëren, zal een valse claim aan het licht komen als er geen contract is ondertekend door beide partijen; als er geen man of vrouw naar voren kan treden als de eiser; als er geen factuur/rekening is ondertekend door die man/vrouw; en als er geen bewijs is van een verlies in de boekhouding. "Wie is de eiser?" "Wie is de benadeelde partij?" "We zullen de rekening vereffenen als de eiser naar voren stapt om de rekening te ondertekenen." Piraten verschuilen zich achter bedrijven om aansprakelijkheid te ontlopen, dus eis altijd dat de eiser naar voren komt.

Op vermeende claims kan worden gereageerd met een bericht van "voorwaardelijke aanvaarding", waarbij de claim na verificatie wordt aanvaard en de eiser aansprakelijk wordt gesteld als dat niet gebeurt. Dit is een wettige procedure.

Gebruik GEEN Legale taal (motie, eiser, verweerder, ontslag, pleidooi, schuldig, niet schuldig, etc.), want dan kom je in hun rechtsgebied.


Waar komt het nu op neer?

U aanvaardt het contact onder de voorwaarde dat zij kunnen bewijzen dat zij met u een contract hebben dat u met natte inkt heeft ondertekend.


Zie Brieven Voorwaardelijke Aanvaarding

( https://t.me/levenindeprivebestanden/152 )

Zie kennisgeving van Presenties ( https://t.me/levenindeprive/28 )

Kennisgeving van Presenties


Hoofdstuk 12

Een aanmaning is een schriftelijke eis tot betaling. Aanbiedingen gericht aan de kunstmatige "rechtspersoon" NAAM, zijn vaak in hoofdletters en/of met een fictieve titel zoals "de heer" of "mevrouw". Zij zijn niet gericht aan een levende man of vrouw.

Alle door overheden/vennootschappen aan de kunstmatige "rechtspersoon" NAAM gerichte geschenken die per post aankomen, zijn aanbiedingen van contracten aan een levende man of vrouw.

Dat komt omdat rechtspersoonlijkheid bezittende regeringen/ondernemingen juridische ficties zijn, en dus alleen contracten kunnen sluiten met andere juridische ficties. Zij MOETEN een levende man of vrouw naar voren schuiven om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de verplichtingen die aan de NAAM verbonden zijn. Op deze manier kan een particuliere man of vrouw in zijn of haar "persoonlijke hoedanigheid" een contract sluiten om in een "openbare hoedanigheid" te "handelen" in de "rol" van een kunstmatige juridische "persoon" NAAM.

Elk type kunstmatige "rechtspersoon", inclusief "belastingbetaler", "ingezetene" enz., is een schuldenaar, en borg voor de collectieve nationale schuld, in het schuld-geld systeem.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun "status", en "handelen" onbewust als "medeplichtigen" van de kunstmatige "rechtspersoon" NAAM, die een "schepsel van de Staat" is volgens de statuten.
Particuliere mannen en vrouwen hebben een "onschendbare" en "onbeperkte" bevoegdheid om te contracteren of niet te contracteren, en kunnen daarom een voorlegging weigeren.

Uw stilzwijgen is stilzwijgende aanvaarding van een contract (in de commerce is zwijgen = toestemmen), dus u wint niets bij het negeren van een presentie. Indien u een in een uitnodiging aangeboden voorrecht of voordeel niet wenst te aanvaarden, kunt u de uitnodiging binnen drie werkdagen terugzenden met een etiket boven het adresvenster:

"GEEN CONTRACT - TERUGZENDING AAN VERZENDER" of "CONTRACT GEWEIGERD TERUGZENDING AAN VERZENDER".

Het is echter doeltreffender te antwoorden met een bericht van voorwaardelijke aanvaarding.

Bron: https://t.me/levenindeprive/27

Tip: Word lid van de onderstaande Telegram chatgroep om jezelf te informeren.

https://t.me/autonoomlesgroep


Je zult het zelf moeten doen, jezelf informeren.

Vragen mag en kan altijd in de bovenstaande chatgroep, de uitleg zal kort en duidelijk zijn. Weet en besef het volgende: Iets wat niet van jou afkomt maar van een ander werkt in beginsel nooit.

Tip: Dus lees je dus goed in in de betreffende materie en maak het je eigen. Ga desnoods ook een rollenspel doen met jouw bekenden, zodat je kunt oefenen wat je gaat zeggen wanneer er bijvoorbeeld een deurwaarder bij je aan de voordeur komt.


En wees je hier ook zeer bewust van!

Kritiek ontvangen is niet altijd negatief. Het kan juist een zeer positieve uitwerking hebben wanneer je op iets gewezen wordt wat je zelf niet in de gaten had, of waar je niet aan hebt gedacht.

We moeten ook leren om in onze eigen kracht te gaan staan.

Alleen de Schepper staat boven ons, dan kom jij...

En weten wie we zijn, wij zijn Goddelijke wezens, met Goddelijke gaven in ons.

Wanneer je dat weet en gaat beseffen ben je op de juiste weg.

Namasté.