Vertaal deze pagina naar:

IS NIEUWRECHTS EEN NIEUW INITIATIEF EN VANGNET VOOR RECHTS EN CONSERVATIEF DENKEND NEDERLAND?

09-10-2022

Wij waarschuwen U alvast voor deze nieuwe ontwikkeling, het is wederom een nieuw vangnet in de politiek!

Deze politieke afsplitsing is een vangnet om een bepaalde groep mensen wederom rustig te houden en hen het gevoel te geven dat er naar hen wordt geluisterd. Agenda 2030 wordt in Nederland doorgevoerd wat het vaccineren betreft, verdere uitrol van 5G straling en meer controle- en dwangmogelijkheden!


Stink er weer niet in beste mensen!


In NieuwRechts.nl - Zogenaamd Nieuw in Nederland?


Op de website  van NieuwRechts wordt het volgende geschreven om U te lokken:

Veel Nederlanders voelen zich onvoldoende serieus genomen door de macht. Het gevoel overheerst dat zij er moeten zijn voor de overheid, in plaats van dat de overheid er voor hen is. De Nederlandse identiteit staat volgens hen onder druk. Een kleine groep wil voor de meerderheid bepalen hoe men moet denken en leven. In gevestigde media worden mensen die daar kritiek op hebben vaak belerend toegesproken en weggezet als intolerant. Puur en alleen omdat ze een andere mening hebben. Voor hen maken wij NieuwRechts.

NieuwRechts.nl is een nieuwswebsite voor rechts en conservatief denkend Nederland. Bij ons zijn kritische meningen over EU, klimaat, migratie, veiligheid, overheidsuitgaven en de bestuurscultuur wél welkom.

Worden mensen met een afwijkende mening niet gecanceld, omdat we geloven in het vrije woord. En gaat het over de vraag hoe het ook anders kan.

Website ► https://nieuwrechts.nl/


Ga eens onderzoeken met wie Pieter Omtzigt is verbonden?


Met zijn broer Dirk-Jan Omtzigt bijvoorbeeld, een zeer duidelijk voorbeeld.


Welke agenda dient Pieter Omtzigt?


Waarom zit Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer?

U zult zich gaan verbazen wat U nu te weten gaat komen.


En dan hebben we nog geen enkel woord gerept over Caroline van der Plas, met haar partij BBB (666)


Wij slapen niet! Build Back Better wordt door Klaus Schwab (WEF) gepromoot in The Great Reset, die Agenda 2030 uitvoert. Lees de Protocollen van de Wijzen van Sion eens, dan gaat U het allemaal veel beter begrijpen waarom deze crisis aangewend wordt om de bevolking te vaccineren met COVID-19. Het is een verkapte volkerenmoord (genocide) wat momenteel plaatsvindt en een verkapte mogelijkheid om de RFID chip, het Merkteken van het beest in te voeren: 666.

(Lees Openbaring 13 in de Bijbel).


Alleen de Complotdenkers en/of Wappies zien dit probleem, zij worden echter als 'gekkies' wegezet. Maar één ding beste mensen, zij hebben 100% gelijk, daar komt U zelf nog wel achter naarmate de tijd verstrijkt, als U daar nog niet achter was gekomen...

Sterkte en Succes met Uw ontwakingsproces!


Pieter Omtzigt twitterde het volgende over zijn broer:

"Mijn broer Dirk-Jan geeft een sombere maar realistische analyse van de staat de wereldeconomie tijdens deze COVID-crisis. Hij gaat terug naar 1870 voor een vergelijking. Podcast is zeer het luisteren waard (maar ja ik ben niet objectief)"

Bron ► https://twitter.com/pieteromtzigt/status/1318455841968820224


VN-hoofdeconoom: 'Achteruitgang wereldeconomie meer dan twintig keer zo groot als in de crisis van 2008'

In het onderstaande artikel is het volgende te lezen:

De coronacrisis zal sociaaleconomisch nog jarenlang 'doordreunen', ook als er inmiddels een vaccin is tegen de ziekte. Dat zegt Dirk-Jan Omtzigt, hoofdeconoom van het Verenigde Naties Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) in de podcast Betrouwbare Bronnen.

"Wij maken ons enorm veel zorgen over de impact van de coronacrisis op lage- en middeninkomenslanden. We verwachten dit jaar wereldwijd een krimp van 4,4 procent. Dat is meer dan twintig keer zo veel als tijdens de financiële crisis van 2008. Toen was de krimp van de wereldeconomie 0,2 procent."

Omtzigt combineert en analyseert voor de Verenigde Naties alle beschikbare cijfers. "Ongeveer 90 procent van alle landen is nu in recessie. Dit is de diepste recessie in acht decennia en de grootste ineenstorting van het inkomen per hoofd van de bevolking sinds 1870", zegt hij.

"In Afrika bezuiden de Sahara gaat het inkomen naar het niveau van 2007. Dat is een enorme terugslag. In het tweede kwartaal van dit jaar is een half miljard banen verdwenen. In lage- en middeninkomenslanden heeft 80 procent informeel werk. Voor toch al kwetsbare mensen is het heel moeilijk om dan nog een inkomen te verwerven."

Volgens de Wereldbank duiken komend jaar 150 miljoen mensen extra onder de inkomensgrens van 1,90 dollar per dag.

"In India is het inkomen van mensen onder de armoedegrens in april met 61 procent gedaald. We voorspellen dat het aantal mensen in de wereld dat acuut hongerlijdt dit jaar stijgt van 130 miljoen naar 265 miljoen", zegt Omtzigt.

"Kinderen die hongerlijden hebben moeite met leren. De kosten van honger zijn enorm. Honger is duur."

Op een aantal landen drukken leningen zo zwaar, dat ze niet meer uit de crisis kunnen komen.

"Als landen failliet gaan, dreigt een systeemrisico."

Hij adviseert schuldverlichting of zelfs kwijtschelding.

Groot probleem is volgens hem dat economische modellen niet toegerust zijn op het rampzalige scenario dat zich nu voltrekt.

"Een model weet precies wat er gebeurt als je de rente verhoogt, maar niet wat het gevolg is als iedereen thuisblijft. Wat we nu zien is in het algemeen slechter dan de voorspellingen."

Dirk-Jan Omtzigt en zijn team hebben mede als taak om binnen de VN de bestaande redeneringen ter discussie te stellen.

"Wij vragen ons af: doen we wat juist is? Weten we wat we niet weten? En als er een andere werkelijkheid ontstaat, veranderen we dan van koers?"

Een van de beleidswijzigingen die op advies van Omtzigt in gang werd gezet is: meer aandacht geven aan de sociaaleconomische gevolgen van covid-19.

"Oorspronkelijk werd het voornamelijk als gezondheidscrisis gezien."

Artikel ► https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/vn-hoofdeconoom-achteruitgang-wereldeconomie-meer-dan-twintig-keer-zo-groot-als-in-de-crisis-van-2008


Google eens naar Dirk-Jan Omtzigt en het WEF?


Connect de Dots beste mensen, U kunt het zelf allemaal opzoeken!

Richt Uw eigen Commune of bedrijf op met Uw eigen wetten en regels!


Dat hebben zij (de machthebbers) ook gedaan, zij hebben ook hun eigen regels en wetten. Ze hebben van elke zorg of dienst een verdienmodel gemaakt. De Staat de Nederlanden is een bedrijf. Alleen wanneer U hen erkend als machthebbers en hun trechter systeem gebruikt hebben ze macht over U en belandt U vroeg of laat in één van hun valkuilen.

Weet en besef dat goed en ga zelf ook onderzoek doen.


Hoe wij een eigen Commune of bedrijf op kunnen richten is reeds bekend.

Extra raad en advies kunt U verkrijgen middels de vereniging van Youri Plate.

Zie website ► https://youriplate.nl/


De Vereniging van Youri Plate is opgericht om samen als één front tegen De Staat der Nederlanden op te treden. Dankzij hun volledige rechtsbevoegdheid kunnen ze erachter komen of de tegenpartij wel bevoegd is om zijn functie uit te voeren. Ze zijn erachter gekomen dat vele gewoon bij een Vereniging of een Stichting werken en dat de bestuursleden alleen bevoegd zijn om een besluit te nemen en niet om maatregelen uit te voeren.