Vertaal deze pagina naar:

DE STRIJDKREET VAN SATUDARAH-LEDEN: "LAWAMENA HAULALA"

05-05-2023

De betekenis van Lawamena Haulal is: "Wij lopen vooruit en zullen nooit achterom- en terugkijken!"

Op de belendende (aangrenzende/aangelegen) muur van het Merpatipand staat de strijdkreet die Satudarah-leden ook op hun jas dragen: "Lawamena Haulala".

Dat is Maleis voor 'wij lopen vooruit en zullen nooit achterom- en terugkijken, en als een obstakel onze weg blokkeert, zullen wij het obstakel van ons pad verwijderen en de weg schoonvegen'.

Geschiedenis van de RMS

Het is inmiddels ruim 70 jaar geleden dat op 25 april 1950 in Ambon de Republik Maluku Selatan is geproclameerd, met deze proclamatie" kwam de facto en de jure (juridisch en feitelijk) een onafhankelijke staat tot stand. Ondanks het feit dat het grondgebied van de RMS door Indonesië bezet wordt, blijft de RMS streven naar het herstel van de onafhankelijkheid van de Republiek der Zuid-Molukken. De RMS-Regering in Ballingschap is van mening dat het RMS-streven na 70 jaar nog steeds net zo noodzakelijk is als in 1950.


Voorgeschiedenis

De RMS is geproclameerd tijdens het dekolonisatieproces van Indonesië. Dat proces was in de Tweede Wereldoorlog aangewakkerd door de Japanners, met wie de eerste RI-President Soekarno al samenwerkte, en na de oorlog door onder anderen de VS.

In de oorlog werden door Japan behalve de Nederlanders ook de Molukkers als vijand behandeld. Daardoor groeiden bij velen onder de Molukkers en de Nederlanders emotionele banden. Veel Nederlanders hadden in de oorlog hun leven aan de Molukkers te danken.

De Indonesische vrijheidsstrijd was behalve tegen de Nederlanders ook gericht tegen de met de Nederlanders samenwerkende Molukkers. Hoewel de kijk op de (eigen) geschiedenis zich van tijd tot tijd ontwikkelt, geldt als uitgangspunt dat deze Molukkers destijds niet het gevoel hadden dat zij een bevrijdingsstrijd tegenwerkten, maar meenden te helpen om orde en rust te bewaren en te herstellen.

 Anarchisme en gewelddadigheid drukten in die tijd al een stempel op het Indonesische nationalisme – een traditie die tot op de huidige dag wordt voortgezet in praktijken van corruptie (politieke elite) en staatsterreur (leger en politie).

Bron: https://www.republikmalukuselatan.nl/geschiedenis-van-de-rms/

*) Betekenis proclamatie:

1) Aankondiging 2) Afkondiging 3) Bekendmaking 4) Kennisgeving 5) Mededeling 6) Melding 7) Openbaarmaking 8) Openbare aankondiging 9) Openbare bekendmaking 10) Openlijke afkondiging 11) Openlijke bekendmaking 12) Publicatie 13) Verkondiging.