Vertaal deze pagina naar:

MACHTSGREEP RUTTE IN 2007 WERD AANGESTUURD DOOR HET FAKE KONINKLIJK HUIS!

06-10-2023

De sleutel tot de oplossing van het mysterie wat de bevolking naar de afgrond van hun bestaan brengt!


***

BANDEN FAMILIE RUTTE MET HET FAKE KONINKLIJK HUIS 

GAAN TERUG TOT DE HORROR (SEKSUEEL MISBRUIK) IN HET RONDE HUIS (NUNSPEET)

EN NAAR PRINS HENDRIK (DE ECHTGENOOT VAN WILHELMINA)

***


Mark Rutte is géén zoon van Demmink volgens onderzoekers!

Eerder werd beweerd door onderzoekers dat Rutte een zoon was van Demmink. Mark Rutte is terug te vinden bij het bedrijf ARCADE's, vroeger genaamd De Heidemij. Ze doen hun uiterste best om de waarheid te verbergen, maar soms ontstaan er toch scheuren in het bastion en komen de feiten naar buiten.

Vanuit het niets tevoorschijn kwam Mark Rutte tevoorschijn en door de satanische poortwachters van de Nederlandse elite in 2007 op de (VVD) troon gehesen ten koste van Rita Verdonk.


De sleutelwoorden zijn: Rutte - Opa Rutte - Het Ronde Huis - Prins Hendrik

Klokkenluiders bieden een verbijsterend inzicht in de ware achtergronden van de Minister President Mark Rutte. De opa van Rutte was erg close met prins Hendrik en bezocht het Ronde huis in Nunspeet.

Het is allemaal begonnen met de zaak Lisa en de evidente bescherming door Mark Rutte van de daders en van de Babymoord beschuldigde witwas-rechter Wabeke. Een 'best friend' van de Minister President.


Hierover werd uitgebreid op de website van Micha Kat (klokkenluider) bericht. 

In de link hieronder kunt U alle berichten over Lisa lezen.

https://www.revolutionaironline.com/?s=lisa


Familieachtergronden van Mark Rutte 

Op grond van deze berichten meldden zich klokkenluiders die met verbijsterende informatie komen over de (familie) achtergronden van Mark Rutte, waaruit we de conclusie kunnen trekken dat de staatsgreep in 2007, die Rutte op de troon bracht, en waarover onbestaande video werd gemaakt en waarin hij werd aangestuurd door het Koninklijke Huis en werd aangestuurd door de 'Koninklijke Executives' Donner en Demmink.

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methode op het gebied van communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Het wordt gedefinieerd als "de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen". Je zou NLP kunnen zien als een handleiding voor jouw brein.


Vrijwel alles aan Mark Rutte is geheim - net als bij de 'Deep State' leiders als Macron en Obama

Maar nu kunnen we belangrijke tipjes van de sluier oplichten. De grootvader van Mark Rutte van moeders kant is de oprichter van de heidemaatschappij. Onze bron geeft als naam "Allink", maar ook wordt de naam genoemd van "Lovink". Zijn moeder werkte toen Mark werd geboren als secretaresse in dienst van haar eigen vader. Bij de Heidemij. Zijn vader was toen 58 jaar en verwekte vóór Mark 6 andere kinderen, waarvan 3 kinderen bij de zus van Marks moeder, (waarmee hij eerst getrouwd blijkt te zijn geweest). 

Over deze broers en zussen van Mark is niets bekend. Behalve dan dat zijn broer overleed aan aids. Dit vertelde Rutte zelf in 2006 aan de Volkskrant. ("Ik ben een kind van oudere ouders. Dat heeft voordelen. Ik werd erg vrijgelaten. Vriendjes moest economie gaan studeren. Want daarmee kon je een baan krijgen. Ik mocht geschiedenis gaan studeren. Nadeel was dat ik toen ik nog jong was, mijn vader en mijn broer verloren. Mijn broer is aan aids overleden. Ik was toen 22 jaar. Dat was heel zwaar. Hij was 18 jaar Ouder. Mijn grote voorbeeld.")

Cruciaal is de rol van de grootvader van Rutte, de oprichter van de heidemaatschappij. (Thans ARCADIS.) Die dus zijn dochter - Marks moeder - als zijn secretaresse liet werken.

Op 5 januari 1888 werd de Nederlandse heidemaatschappij te Arnhem opgericht als een vereniging met als doelstelling 'het adviseren bij' en het 'stimuleren van' de ontginning van de woeste gronden. En het aanleggen en in stand houden van bossen. Erevoorzitter werd Prins Hendrik.

Frank van Vloten kocht in 1895 de gronden bij Nunspeet waarop vanaf 1906 het beruchte "Ronde Huis" zou verrijzen waar, volgens onze bron, tal van onbeschrijfelijke seksueel-rituele gruweldaden werden gepleegd.

Volgens deze bron bekleedde ook Van Vloten 'een beleidsfunctie bij de Heidemij'. Het kan niet anders of de Heidemij, (en dus Ruttes opa van moederskant), hebben een cruciale rol gespeeld bij de aankoop van de (heide) gronden bij Nunspeet waarop "Het Ronde Huis" werd gebouwd. Het kan ook niet anders dan dat de grootvader van Rutte (Oprichter van de Heidemaatschappij.) erevoorzitter prins Hendrik en beleidsman Frank van Vloten nauwe banden onderhielden. 

Van Prins Hendrik is onder meer door 'Micha' (Kat) aan het licht gebracht dat hij (Hendrik) een kind had verwekt bij zijn eigen dochter Juliana. (Of dit enige gronden heeft valt te betwijfelen aangezien Hendrik aan Syfilis leed en dat zelfs Juliana niet door hem zou zijn verwekt"!).


Geheime en duistere hoofdstukken uit onze geschiedenis

Mark Rutte maakt dus onderdeel uit van een van de meest geheime en ook duister hoofdstukken uit de geschiedenis van onze Koninklijke Familie. De relatie tussen Rutte's moeder en haar vader, die dus midden in de Ronde Huis-Kliek zat en tevens voor hem werkte als secretaresse roept al alarmerende vragen op, zulks temeer omdat hij eerder was getrouwd met haar zus, die volgens Wikipedia overleed in een Jappen- kamp. Een (historisch) 'model' dat we trouwens ook tegenkomen bij Ruttes voorganger, VVD leider Hans Wiegel.

De Heidemij, zo melden onze bronnen, Heeft In de Tweede Wereldoorlog een uiterst kwalijke rol gespeeld als uitbater van Joodse werkkampen, [opnieuw een deel van de geschiedenis, dat in nevelen is gehuld]. De (Joodse) mannen, eerst voornamelijk uit het Westen van het land, later uit heel Nederland, moesten huis en haard verlaten om ver weg te gaan werken in de meer dan 40 "Werkverruimings kampen". Vooral in het Noorden en Oosten van Nederland. Zij verrichtten werkzaamheden 'van algemeen belang'. Zoals ontginningswerkzaamheden en bosbouw, onder andere voor de toenmalige Heidemaatschappij. 

Ook lezen we via deze bron: "Door steeds strenger wordende regels van de Nazies raakte de Joodse gemeenschap in Nederland in de eerste dagen In de eerste oorlogsjaren meer en meer onderdrukt. In 1942 zijn de Nazis begonnen met de daadwerkelijke Endlösung (eindoplossing). Het vernietigingsplan, waarbij uiteindelijk x miljoen Joden, onder wie 105.000 Nederlandse joden, zijn vermoord. De werkkampen hebben in dit vernietigingsplan een belangrijke rol gespeeld om de Joodse mannen van hun gezinnen te isoleren. Door de maatregelen van de nazi's waren de joden werkloos geworden. Begin 1942 kregen Joodse mannen een oproep om gekeurd worden voor de tewerkstelling in werkkampen. Deze keuring stelde weinig voor. Vrijwel Iedereen, hoe arbeidsongeschikt ook, werd goedgekeurd.

Het is niet bekend of de grootvader van Mark Rutte, de oprichter van de Heidemaatschappij, hierin een beslissende rol heeft gespeeld. Op grond van al deze 'Mindboggeling' informatie moeten we Mark Rutte eerder zien als een slachtoffer dan als een als een dader. Wij denken dat hij reeds als kind compleet in de macht is geraakt van de familie van zijn moeder met haar koninklijke connecties en hij daardoor volledig is geconditioneerd. Het zijn precies dezelfde (Koninklijke.) krachten die er in 2007 onder regie van Demmink en Donner voor gezorgd hebben dat Rutte via fraude en bedrog in het Torentje werd binnengedragen. (Waar hij overigens direct een satanische Bokkenschedel liet ophangen.). 

Overigens vergat Rutte als premier zijn herkomst niet: ARCADES - De rechtsopvolger van de Heidemij. - Werd dan ook herhaaldelijk in het zonnetje gezet.

Bron: https://www.revolutionaironline.com/machtsgreep-rutte-in-2007-werd-aangestuurd-door-het-kh-banden-familie-rutte-met-kh-gaan-terug-tot-horror-prins-hendrik/