Vertaal deze pagina naar:

THIERRY BAUDET OVER HET LOCKSTEP SCENARIO

12-08-2022

Thierry Baudet had het in juni 2021 reeds over een rapport uit 2010 wat nu wordt uitgerold door het NAZI regiem in Den Haag, aangevoerd door het WEF (World Economic Forum) onder leiding van Klaus Schwab


THIERRY BAUDET MET DE SLOOPHAMER OPERATION LOCKSTEP DOOR DE TWEEDE KAMER

Tip: Bekijk de laatste 2 minuten van deze video, die in de bovenstaande video eruit geknipt zijn.

Rockefeller's Lockstep 2010 was blauwdruk voor COVID pandemie


'Operatie Lock Step' door David Rockefeller:

"Onder het mom van een pandemie zullen we een gevangenisstaat creëren."

Een wereld van strengere top-down overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en toenemende terugdringing van burgers, door de bekende 'fact-checkers' weggezet en bestempeld als een hoax, nepnieuws of de zoveelste samenzweringstheorie.

De realiteit is echter, dat dit scenario zich momenteel voor onze neuzen afspeelt: we zitten er middenin, in fase 2, en zullen spoedig de Grote Reset ingaan, zoals door de elite voorzegd.


Rockefeller's scenario van de toekomst


In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation een rapport, waarin vier scenario's werden gepresenteerd, die de wereld wellicht te wachten staan. Eén ervan kreeg de naam 'Lock Step'. Na zo'n 10 jaar wordt dit scenario herkenbaar als een blauwdruk voor de huidige Coronavirus pandemie, die de wereld in de tang houdt.


'Lock Step 2010'

Het Lock Step 2010 scenario speelt zich in het 'verleden' af. Het onthult de doelbewuste creatie van een 'versterkt' SARS-virus, dat als wapen dient te worden ingezet tegen de bevolking. Lock Step omschrijft het allemaal in detail: de financiering van organisaties, die de pandemie zullen uitrollen (WHO, NIAID, CDC, VN, etc.), een wereldwijd vaccinatieplan, verplichte digitale ID's, en indoctrinatie van de wereldbevolking via de mainstream media.

Ook spreekt het scenario over een relatief korte lockdown, gevolgd door een tweede, langere lockdown. Het belemmeren of onmogelijk maken van reizen naar het buitenland, wat nu in volle gang is. En schrik niet, de verspreiding van een veel dodelijker virus, met een sterftecijfer van 30%, indien de bevolking het vaccinatieplan afwijst.


Wat is uiteindelijk de bedoeling van dit alles?

De Illuminati houdt ervan om benamingen te veranderen, en heeft Agenda 21 'geüpdatet' naar Agenda 2030, hoewel de basis en het uiteindelijke doel dezelfde zijn. Het einddoel, dat stapsgewijs wordt bereikt, mede middels de komende Grote Reset, houdt in dat alle macht in handen komt van de 1-2% niet-verkozen elite (NWO). De Illuminati is een top-down autoritair regime. De 'nieuwe wereld' zal cashloos (en contactloos) zijn, aangestuurd door één centrale wereldbank. Er zal een wereldwijde legermacht zijn. De soevereiniteit van naties wordt opgeheven. Privaat bezit wordt geconfisqueerd. Middenstand verdwijnt. Leefloon voor iedereen. Families worden ontbonden, familiebanden doorgeknipt. Massale ontvolking (genocide), geboortecontrole en deportaties naar communes in compacte steden en woongebieden. Opvoeding en scholing van kinderen onder supervisie van de overheid. Verplichte vaccinaties en inplanting van microchips voor totale controle, zonder welke men niet meer kan betalen of reizen. Implementatie van een 'Sociaal kredietsysteem', een soort puntensysteem voor individueel gedrag naar Chinees model, wat pas goed functioneert door 5G en later 6G (Internet of Things). Privé vervoer en autobezit aan banden gelegd. Niet-essentieel vliegverkeer verboden. Fossiele brandstoffen taboe. Bedrijven onder supervisie van overheden en multinationals krijgen strenge regels opgelegd. Landbouw en veeteelt, - onze volledige voedingsindustrie - exclusief in handen van de overheid. Natuurgeneeswijzen worden onwettig.


Staat van beleg


Wij bevinden ons momenteel dus ongeveer halverwege 'Operatie Lock Step'. De krijgswet ofwel staat van beleg is in aantocht: een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekendmaking van een overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is. Het treedt bijvoorbeeld in werking na een staatsgreep, of om protesten te onderdrukken, of bedreigingen van nationale veiligheid door gewapend binnenlands verzet, oorlog en natuurrampen... Voeg hier pandemie aan toe en u, die al een voorsmaakje heeft gekregen van lockdowns en avondklokken, begrijpt waar we binnenkort aan zullen belanden...


COVID quarantaine- en isolatiekampen

Of kunnen we hier beter spreken van 'COVID FEMA kampen', die voor de andersdenkenden in gereedheid zijn gebracht? Het ziet ernaar uit dat Australië en Nieuw-Zeeland, onder andere, de spits afbijten met draconische maatregelen, die de regeringen er introduceren. Zo werd er een noodtoestand en volledige lockdown afgekondigd, die minstens 12 maanden zou duren. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Noord- en Zuid-Korea en China.

Celeste Solum, onder andere, waarschuwde al lange tijd voor deze medische Martial Law FEMA kampen, die al operatief zijn.

De ambtenaren, belast met gezondheidszaken, krijgen ongelimiteerde macht!

Mensen verliezen tijdelijk of definitief al hun grondwettelijke rechten. De politie kan overal binnenvallen naar willekeur, ook bij u, zonder arrestatiebevel. Weet dat dit reeds gebeurt!


Een politiestaat in wording

We zien hier dus de ontplooiing van een dictatoriaal systeem, een politiestaat in wording.

Bron ► https://eindtijdnieuws.com/rockefellers-lockstep-2010-was-blauwdruk-voor-covid-pandemie/Deze psychopaten op bezoek bij Klaus Schwab (WEF) voeren het Lockstep scenario uit in Nederland!

VOLK WORD WAKKER!


Ga ook onderzoek doen en bestel een T-shirt met een boodschap!


Er zijn mensen die hun uiterste best doen om het tij te keren.


Lees en bestudeer het artikel hieronder.