Vertaal deze pagina naar:

UITLEG HOE JE GEEN BELASTING HOEFT TE BETALEN!

04-06-2023

*** Je hebt geen excuus meer om Belasting te betalen aan een criminele liefdadigheidsinstelling, om de dictatuur levend te houden en de corruptie in stand te houden ***

Kun je een gift aan een goed doel aftrekken?

Controleer eerst of deze een ANBI-status heeft.

Wilt U een gift aan een goed doel aftrekken van de belasting? Controleer dan of de instelling een (culturele) ANBI is. U vindt de ANBI-status eenvoudig zelf door op de onderstaande website te klikken.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren

Laat dit even goed tot je doordringen!


Bekijk de video desnoods een tweede of een derde keer!

⚠️ WAARSCHUWING ⚠️

Informeer jezelf in de onderstaande Telegram groep voordat je dit gaat beslissen!

Telegram chatgroep ► https://t.me/autonoomlesgroep

Doe zelf eerst onderzoek en informeer jezelf!


OPMERKINGEN:

Het is belangrijk om jezelf eerst in te lezen en te informeren.

Beweerd wordt dat je met incassobureaus feitelijk echt iets kan gaan doen als je eerst jouw burgerschap hebt omgezet naar "erkende Niet-burger".

Beweerd wordt dat men eerst de CQV trust moet hebben aanvaard voor men over kan gaan tot het schrijven van de onderstaande brieven naar de belastingdienst.

Let wel deze status gaan we niet zomaar krijgen.

Zie informatie op de onderstaande website.

https://www.hogeraadvandelevendemensenkinderen.nl/


Tip: Wanneer er volgens U onjuistheden staan vermeld in dit artikel, vernemen wij dat graag middels ons e-mailadres van onze redactie: redactie@de-nieuwe-media.nl


Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) misleidt en bedriegt de Nederlandse bevolking!

Een verkeersboete is geen besluit/beschikking met naam en handtekening conform art. 156 lid 2 Rv (authentieke akte) van een bevoegd functionaris van de publiekrechtelijke rechtspersoon het CJIB, maar een computerprint en daarom direct nietig conform art. 3:39 BW.

"Tenzij uit de wet anders voortvloeit, zijn rechtshandelingen die niet in de voorgeschreven vorm zijn verricht, nietig."


Hoe om te gaan met een verkeersboete?

Wanneer er geen beschikking is kan er ook geen sanctie worden opgelegd. Vernietig altijd verkeersboetes van het CJIB met art. 3:44, 3:49, 3:50 en 3:53 BW en plaats ze met art. 6:62 BW in schuldeisersverzuim.
Als je een verkeersboete hebt vernietigd mag het CJIB geen maatregelen ter invordering nemen zoals het "boetebedrag" verhogen, je rijbewijs innemen, je voertuig buiten gebruik stellen of je zelfs gijzelen.
Het CJIB probeert desondanks in een onaanvaardbare en ontoelaatbare doorkruising van bestuursrecht naar privaatrecht door misleiding, misbruik van omstandigheden en bedrog met jouw natuurlijk persoon, een privaatrechtelijk zakelijk handelsrecht tot stand te brengen door rechtshandelingen met rechtsgevolg te plegen in jouw privaatrecht.


Moet je in beroep gaan tegen een verkeersboete?

Moet je in beroep gaan tegen een verkeersboete van het CJIB? Nee, want je kan niet in beroep gaan tegen een niet genomen besluit/beschikking (rechtbank Den Haag, AWB 05/17777, 05/67534 (LJN: AU3054), uitspraak van 25 aug. 2005).


Het CJIB heeft een ANBI status!

Daarnaast weten we nu dankzij Youri Plate dat het CJIB een ANBI-status heeft - dus een goed doel is en dat zij valsheid in geschrifte plegen met de "beschikking", je op allerlei manieren proberen te dwingen om te betalen zonder dat je een schenkingsovereenkomst met ze hebt.


Niemand is bij het CJIB publiekrechterlijk rechtsbevoegd!

Bij het CJIB is er niemand publiekrechtelijk rechtsbevoegd. Dat wil zeggen dat er na onderzoek bij de Kamer van Koophandel blijkt, dat er geen bestuurders en functionarissen zijn ingeschreven. Voor mensen die al wel verkeersboetes aan het CJIB hebben betaald tot slot het volgende; het zijn giften die je kan aftrekken in je aangifte Inkomstenbelasting. Daarvoor heb je hun RSIN nodig en dat is: 822088538.

Vul dit bij ANBI Staat der Nederlanden in.

By Jacobus.

All rights reserved.


Word ook lid van het Telegram kanaal @nietsiswathetlijkt

https://t.me/nietsiswathetlijkt