Vertaal deze pagina naar:

BELANGRIJK BERICHT OVER DE BELASTINGIENST, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN ONZE GEBOORTETRUST

26-06-2022

Belastingkantoor buitenland Heerlen en Hoofdkantoor van Ministerie van Financien gevestigd aan de Kloosterweg 22, Heerlen is op 18 Augustus 2021 via internationale wetgeving United States beslag gelegd door mij als POSTMASTER en ingeschreven in US-LAW Gerechtelijk vastgelegd


Het onderstaande bericht is gecommuniceerd:


Bericht van onze redactie:

Sommige mensen hebben last van dyslexie, onze excuses voor de stijlfouten in dit artikel. Wij kijken daar doorheen. Deze mensen hebben vaak andere gaven en talenten in zich, lees maar eens wat ze hebben gedaan!


Ben een bezoek gaan brengen met Paul op het kantoor. Dat was een pittig gesprek. Hen is duidelijk gemaakt dat ze geen rechten hebben en dat ik als POSTMASTER beslag gelegd heb en hun baas ben niet hun naar ons levend verklaard man en vrouw door Paus Franciscus ingegaan op 1 September 2013 is iedereen levend verklaard bij Gratie God en Vaticaan heeft verklaard, dat iedereen die zijn TRUST opeist en wel de juiste manier van documenten stappen binnen 42 dagen account geactiveerd dient te worden er waren toen pas 150 levende mensen die dat correct gedaan hebben en recht hebben op uitbetaling van € 1,5 miljoen zoals ook Amalia krijgt jaarlijks vanuit haar eigen trust. De vrouw raakte volledig in paniek en shock we hebben het gesprek opgenomen Paul en Ik en de vrouw gaf aan dat ze niet meer kan liegen tegen de mensen en is met ambulance in shock naar ziekenhuis gebracht. Enige weken later werd ik persoonlijk gebeld door vriend die postagentschap heeft of ik langs kon komen hij vertelde me je hebt wat paraat gemaakt in Heerlen op de belastingdienst. Kreeg te horen van de vrouw vriendin werkt op de belastingdienst Kloosterweg 22 dat daar chaos is na het gesprek van mij met Paul mijn naam wordt daar vaak genoemd. Ze vertelde als we Eric zien komen, dan is niemand beschikbaar en mag de beveiliger het oplossen met hem. En het Hoofdkantoor Ministerie van Financien heeft zich laten uitschrijven en bij de Raad van State korte voorhout 8 Den Haag laten inschrijven kantoor van de Koning die is de CEO van Ministerie van Financien ofwel bevoegd functionaris Ministerie van Financien ook genoemd Koninklijke Relatiegeschenken eigenaar Beatrix zo staan ze ingeschreven in de UCC in Washington. En Ministerie van Sport heeft zich laten inschrijven op Kloosterweg 22 te Heerlen!

Werd er meteen juridisch onder internationale wetgeving ADMIRALITY LAW door 3 gelegaliseerde. : POSTMASTER-VENUE-DE-FACTO-U.S.-DE-JURE beslag gelegd op korte voorhout 7 en korte voorhout 8 in Den Haag

Alle afdelingen van deze bedrijven zijn de CEO van geïnformeerd en ze waren allemaal super blij!

En er is een 34 Gerechtelijk arrestatie bevel uitgevaardigd en gelegaliseerd door drie POSTMASTERS van eenieder dat in WestPoint bij militair tribunal in November 2021 goedgekeurd is met bewijs.

Arrestaties gaan nog uitgevoerd worden.

Alle ambtenaren die uitvoer gedaan hebben van de directeuren zullen onder de RICO LAW strafrechtelijk vervolgd worden. Alle bewijs werd persoonlijk door het twee officieren US-ARMY SHAEF WIESBADEN COMMAND op 10 december 2021 aan de voordeur bezorgd.

Bron: Jacobus Van Gelder

Info over Geboortetrust en Belastingdienst


De Hoge Raad van de Kinderen heeft geoordeeld dat de Corona crisis gebaseerd is op de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie.

De Corona crisis representeert de economische belangen van commerciële winstbeogende derde partijen, waaronder de farmaceutische industrie, waarmee de vermeende (politieke) bevoegden, zoals ministers, op basis van de Cestui Que Vie Dead at Sea (DAS) presumptie en de feitelijk nog niet-afgewikkelde geboorte trust nalatenschappen Cestui Que Vie van de Eerstgeboren Erfgenamen en alle, - met gebruikmaking van de, verplicht in de gemeentelijke basisadministraties geboortegeregistreerde kinderen; lucratieve handelscontracten hebben afgesloten.

De aantasting van de Universele Mensenrechten, heet: handel onder dwang ofwel: Corona Racketeering.

Racketeering is niets ontziend winstbejag ten koste van de Universele Rechten van de Mens en is evenals handel met voorkennis, strafbaar.

Meer info ► https://hogeraadvandekinderen.nl/

Downloads voor het opmaken van brieven

https://www.decasso.nl/informatie/