Vertaal deze pagina naar:

BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJK VOORZITTER WIM KUIJKEN VAN DE KIESRAAD MAG WETTELIJK GEZIEN DE TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN OP 22 NOVEMBER 2023 NIET DOOR LATEN GAAN!

21-11-2023

De verkiezingsfraude in Nederland op 22 november 2023 kan door de inzet van Ad van Rooij op het nippertje worden voorkomen!

BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJK VOORZITTER WIM KUIJKEN VAN DE KIESRAAD MAG WETTELIJK GEZIEN DE TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN OP 22 NOVEMBER 2023 NIET DOOR LATEN GAAN!

Hoe dit kon gebeuren en tot stand kwam kunt U hieronder lezen:

(19 november 2023) Bezwaarschrift tegen de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 aan voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad, bezoekadres Zurichtoren, Muzenstraat 85, 2511 WB Den Haag (totaal 132 blz.)

Op 21 november 2023 verstuurd naar de e-mails:

kiesraad@kiesraad.nl en margriet.bokhorst@kiesraad.nl

Printscreen van de verzonden e-mail (bewijs)
Printscreen van de verzonden e-mail (bewijs)

De onderstaande PDF werd als bijlage in de e-mail verzonden:

Aan: Wim Kuijken (persoonlijk in handen), Voorzitter van de Kiesraad

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

(per e-mail: kiesraad@kiesraad.nl en margriet.bokhorst@kiesraad.nl)

Geachte voorzitter Wim Kuiken van de Kiesraad

In "de bijlage" vindt u ingelast het "wettelijke bewijs" dat wij ons bezwaarschrift van 19 november 2023 (kenmerk: AvR/191123/BZ-Kiesraad) tegen de verkiezing van de leden van de Tweede kamer der Staten-Generaal op maandag 20 november 2023, bij aangetekende brief onder PostNL Barcode: 3SRPKS300402736 tijdig aan u hebben verstuurd, waarvan u bijbehorende enveloppe, als ook de aanhef en gedeelten uit ons bezwaarschrift onder de envelop vindt ingelast (lees bijlage).

Met deze voorkennis heeft PostNL het toegezegde bezorgingsmoment op 21 november 2023 van ons bij aangetekende brief onder PostNL Barcode: 3SRPKS300 402736 tijdig verstuurde bezwaarschrift van 19 november 2023 (kenmerk: AvR/191123/BZ-Kiesraad) aan voorzitter Wim Kuijken (persoonlijk in handen) van de Kiesraad, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag, veranderd naar een later moment, zodat de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 gewoon kunnen doorgaan, waarvan u het wettelijke bewijs op "blz. 85" van de "bijlage" kunt lezen. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze 108 blz. tellende bijlage en de volledige inhoud – ook de inhoud van alle links, deelplinks, foto's, video's en Tv-uitzendingen – hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Volledigheidshalve vindt u ons bezwaarschrift d.d. 19 november 2023 in de "pdf-link" hieronder bijgevoegd, zodat u nooit kunt zeggen dat u ons bezwaarschrift niet op 21 november 2023 (voor de verkiezingen op 22 november 2023) hebt ontvangen.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van ons 132 blz. tellende bezwaarschrift dd. 19 november 2023 in bovengenoemde "pdf-link" – als ook de inhoud van alle links, deelplinks, foto's, video's en Tv-uitzendingen – en hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Volledigheidshalve vindt u hieronder ook ons bijbehorend verzoekschrift d.d. 20 november 2023, om het treffen van een voorlopige voorziening -- lopende deze bezwarenprocedure -- aan voorzitter Bart Jan van Ettehoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bijgevoegd in de "pdf-link" hieronder, waarmee de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 zijn geschorst tot het moment voorzitter Bart Jan van Ettehoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daarop een beslissing heeft genomen.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van ons bijbehorende 136 blz. tellende verzoekschrift d.d. 20 november 2023, om het treffen van een voorlopige voorziening -- lopende deze bezwarenprocedure -- aan voorzitter Bart Jan van Ettehoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de "pdf-link" hierboven – als ook de inhoud van alle links, deeplinks, foto's, video's en Tv-uitzendingen – en hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Gezien "de ernst van deze feiten" richten wij aan u, zijnde hiervoor bestuurlijke verantwoordelijk voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad, het nadrukkelijke verzoek om ons per kerende e-mail aan a.vanrooij53@gmail.com te berichten dat u deze op 21 november 2023 aan u verstuurde e-mail in goede orde hebt ontvangen.

Hoogachtend,

1. Het vanaf hun wettelijk en voor de Rooms-Katholieke kerk vanaf 5 juli 1979 samenwonende getrouwde echtpaar: A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met hun gezamenlijke woonadres (hoofdverblijfplaats) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode;

2. Eenmansbedrijf Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij;

3. Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij;

4. Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 7102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij;

5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij;

6. de politieke partij De Groenen, met de zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. (Ad) van Rooij voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is;

Kopiehouders

- alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111);

- alle betrokken geraakte derden (waaronder ook alle gasten) van "Camping en Pensionstal "Dommeldal"(KvK-nummer: 57035032);

- het voltallige hoofdbestuur van de landelijke politieke partij De Groenen in Utrecht (NL);

- het voltallige hoofdbestuur van de Vlaamse politieke partij cd&v in België;

- het voltallige bestuur van de Parochie Heilige Oda te Sint-Oedenrode;

- alle overige betrokken geraakte personen, organisaties, instanties, bedrijven, goede doelen, kerkgenootschappen, kerkfabrieken, overheidsbesturen, overheidsdiensten, regeringen, recht-banken, gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raden, Hoven van Cassatie, etc. wereldwijd;

- vanuit de Heilige Geest aan alle 8 miljard wereldbewoners in alle wereldtalen

PS: Gezien het grote aantal kopiehouders willen wij voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad vragen om ons te helpen met het doorsturen van deze e-mail naar alle 8 miljard wereldbewoners met de hulp van uw vele goede contacten in de wereld. Bij voorbaat onze dank daarvoor.


Voor meer onderbouwende informatie klik op de onderstaande link.


Met dank: Beste Dienie Kars, Onze Goddelijke dank voor jouw hulp en jouw inzet van vele jaren voor het volbrengen van onze Goddelijke opdracht en Missie, om vrede te bewerkstelligen voor de hele wereldbevolking (e-mail: info@dieniekars.nl en redactie@waarheidskrant.nl).

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & zijn dochter Lisette van Rooij & Dienie Kars.

Voor het volbrengen van hun gezamenlijke Missie op Aarde :Anno 11 november 2023:

(11-11-2023: Bevrijdingsdag van België en vanuit België van de gehele wereld).

MARCHEREN VOOR JEZUS IN IRAK * JEZUS IS GOD * KIJK TOT HET EINDE * HET WAS EEN GEESTELIJKE OORLOG EN SPIRITUEEL ONTWAKEN OM TOT VREDE TE KOMEN IN ONZE WERELD.