Vertaal deze pagina naar:

BOODSCHAP VOOR GEVACCINEERDEN EN GETESTEN: HET IS TIJD OM EEN SCHADECLAIM IN TE DIENEN!

01-09-2022

Het is tijd om schadeclaims in te dienen bij hen die U gevaccineerd hebben en/of hen die U daartoe hebben verleid of U hebben overtuigd deze te moeten nemen!


Kuipers vreest aansprakelijkheid voor vaccinbijwerkingen!


‼️ Graag dit artikel massaal delen en doorzenden aan al diegenen die zijn gevaccineerd met het COVID-19 vaccin en/of zich hebben laten boosteren en/of zich hebben laten testen ‼️

Dien ook schadeclaims in bij Jaap van Dissel van het RIVM, Hugo de Jonge en Ernst Kuipers. Kuipers die nu in de plaats van Hugo de Jonge, de bevolking wil verleiden zich te laten inspuiten met volgende COVID injecties of boosterprikken.

Je dient de mensen persoonlijk aansprakelijk te stellen!


Een ieder is verantwoordelijk voor z'n eigen handelen.


Vul het formulier in 3-voud in wanneer U gevaccineerd of getest bent en stuur het op naar Common Law Nederland. Zij weten en kennen de te volgen route.


Stuur het formulier aangetekend naar het adres wat U zelf in het formulier heeft ingevuld. Stuur een copie van het formulier middels een E-mailbericht naar Common Law Nederland, zodat zij een rechtszaak kunnen gaan starten. De copieën die U naar naar het e-mailadres zendt van Common Law Nederland dient U zelf eerst goed te bewaren, totdat U hier nadere instructies over krijgt.

E-mailadres: info@commonlawnederland.earth

Zodra er een veroordeling is uitgesproken door een rechter is de schadeclaim erkend en kan de schadeclaim geïnd gaan worden. Ook daar zijn straks eigen mensen voor.

Download hieronder het formulier wat U in 3-voud dient in te vullen!


NB. Dit formulier (voorbeeld) kunt U naar eigen behoefte zelf aanpassen.


Rinus Verhagen schreef op 22-08-2022 het volgende:

Zie bron ► https://t.me/RinusVerhagen


Het beloofd een drukke week en maand te worden, waarbij iedereen zijn steentje aan kan bijdragen!


Deel deze info met iedereen om zo snel mogelijk de aansprakelijkstelling in 3-voud de deur uit te krijgen. Ook de burgemeesters massaal aanschrijven en een gesprek eisen, gebruik hierbij het SHAEF document en de brief aan alle rechtbankpresidenten. Daarin staat alle info. Lees en bestudeer eerst de inhoud van de onderstaande documenten, zodat U ook het gesprek kunt aangaan en exact weet waar het over gaat.

Download en bestudeer de onderstaande documenten (PDF).


NB. Deze Modelklacht (voorbeeld) kunt U naar eigen behoefte zelf aanpassen.


Alles heeft een volgorde, men zal eerst de verantwoordelijke(n) in kennis moeten stellen. Dan aanklagen om een dossier te hebben waarmee een rechtszitting kan plaatsvinden. Als dit gebeurd is kan men overgaan tot actie om de boete te laten innen door Juristenkantoor Plate.


Update 01-09-2022


Youri Plate is inmiddels een juristenkantoor gestart (zie bewijs hieronder).

Youri is door de Kamer van Koophandel erkend als juristenkantoor. Bewonderenswaardig is de strijdlust en het doorzettingsvermogen wat Youri tot heden aan de dag legt. Nu kan een ieder het dossier aandragen voor de schadeclaims die hij voor ieder slachtoffer  naar binnen gaat halen.

We weten nu nog niet wat de snelheid van de transitie zal zijn, wel dat het gaat gebeuren.

Rechtbank Maastricht heeft Youri Plate laten weten dat er geen rechter bevoegd is om recht te spreken, dan is het aan de bevolking om recht te spreken volgens Common Law. Youri Plate heeft ook een verklaring van de politie dat zij niet bevoegd zijn om te handhaven. Deze beide verklaringen geven het failliet zijn van het oude systeem aan.

Het is lastig om de oude wetten te hanteren als je weet dat ze niet geldig zijn, want dan zou je het corrupte systeem erkennen met zijn ongeldige wetten.

Daar veel mensen direct of indirect hebben meegewerkt aan de GENOCIDE, kunnen deze mensen allemaal aansprakelijk gesteld worden met een schadeclaim van € 200.000,-.

Besef dat het duizenden mensen zijn die deze schadeclaim gaan krijgen. Er zal daarna niemand meer zijn die nog een gifspuit zal zetten. Zeker niet als men per persoon aansprakelijk wordt gesteld die men heeft ingespoten met de dodelijke cocktail. Al diegenen die beloond werden en uit winstbejag deelnamen aan de GENOCIDE (volkerenmoord) kunnen een schadeclaim verwachten.

Jullie actie en medewerking van de bevolking is hierbij dringend nodig om, allen die reeds gevaccineerd zijn, deze info toe te spelen. Zodat ze de schadeclaim van € 200.000,- aan hun moordenaars en/of handlangers van de genocide (volkerenmoord) kunnen toezenden.

Bewijs inschrijving KvK Youri Plate

Adres kantoor:

Jurisprudentie Juridisch Kantoor Plate

Rijksweg Zuid 245 B

6161 BM  Geleen (Limburg)

Vul het aansprakelijkheidsformulier in 3-voud in!


(Het Aansprakelijkheidsformulier kon U eerder in dit aritkel downloaden)


Het eerste exemplaar zendt U naar de Arts of GGD, of naar de verpleger of vrijwilliger, of naar de persoon die het COVID-19 vaccin en/of PCR-test bij U heeft aangeprijsd of heeft aanbevolen.

Het tweede exemplaar is voor Uw eigen dossier.

Behoud het derde exemplaar in Uw bezit totdat U andere instructies krijgt middels het volgende e-mailadres info@commonlawnederland.earth. Na het toezenden van een copie aan dit e-mailadres, wordt Uw zaak in behandeling genomen en zal er een Common Law zitting worden gehouden, met de door U aangeleverde bewijzen die Uw schadeclaim ondersteunen.

Nu zullen de gifprikkers en testers van de GGD voor de meeste anoniem zijn, echter weet U wellicht nog wel welke locatie het was waar hun adres terug is te vinden.

Al deze daders (gifprikkers en testers) hebben een inkomen ontvangen van de GGD. De geldstromen daarvan zijn ook te volgen, want de QFS (Quantum Financial System) draait al een heel lange tijd parallel mee met het oude systeem. Dus de daders zijn wel degelijk te achterhalen!


Ook het RIVM is aansprakelijk, dus U kunt meerdere schadeclaims sturen!

Wees zelf creatief en maak eigen keuzes hierin!

Doe wat goed voelt.


Artsen die zich wel aan de Eed van Hippocrates gehouden hebben en geen dodelijke injecties hebben gezet, zijn door de rechtbank aangeklaagd omdat zij weigerden mee te werken om mensen te vermoorden.

Deze aanklachten stellen echter niets voor, want zonder aantoonbaar geldig rechtssysteem kan een corrupte overheid deze sancties nooit afdwingen bij de artsen.

Lees alle 4 de documenten goed door en kom in actie!

Print of kopieer meerdere formulieren en ga voor de ingang bij een artsenpraktijk- of centrum staan. De mensen die naar buiten komen laten zien dat zij een schadeclaim kunnen indienen als zij gevaccineerd zijn en het formulier en gegevens meegeven.

Al vullen maar 10% van iedereen die is gevaccineerd deze schadeclaim in, dan zullen het meer als 800.000 mensen zijn die het doen. Vermenigvuldig dit met € 200.000,- dan is de totale claim zo groot dat het systeem dit niet meer kan betalen. Immers de FED en of ECB kunnen geen geld meer produceren, omdat het QFS deze niet meer als ongedekt fiat geld* zal erkennen.

Iedereen die een formulier wil aannemen, zal dit met zijn vrienden en Familie gaan delen. Het zal verspreiden als een olievlek die niet meer te stoppen is.

Hierdoor zal de permanente Coronawet door niemand meer gevolgd worden, wat de fascisten uit de NGO** politiek van het Hitler Kabinet van de bevolking verlangt.


V E R K L A R I N G E N

*) Fiat geld is geld dat zijn waarde niet ontleent aan de materie waaruit het gemaakt is (intrinsieke waarde zoals bij gouden en zilveren munten), maar aan het vertrouwen (Fiduciair in het latijn) dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden.

**) Een niet-gouvernementele organisatie (NGO), ook wel non-gouvernementele organisatie genoemd.

[Forwarded from Annie W]

Dank namens onze redactie Annie W.

‼️🛎‼️🛎‼️🛎‼️🛎‼️🛎‼️🛎‼️🛎‼️


💥💥💥

GEVACCINEERD?

DAN ZEKER LEZEN!

💥💥💥Op grond van een VN-besluit uit 2012 zijn mensenrechten niet langer van toepassing op mensen die zijn gevaccineerd, omdat ze na vaccinatie als transhumaan worden geclassificeerd en eigendom zijn van de octrooihouder van het vaccin.

In het VN-besluit staat het volgende: Al het genetisch materiaal op aarde behoort toe aan BigTech / Pharma - en kan vrij worden gebruikt.

Gevaccineerde personen zijn, als gevolg van het gebruik van een met het DNA- of RNA-gen gemodificeerd vaccin, waarop de vaccinfabrikanten patent hebben, direct na de eerste vaccinatie eigendom van de patenthouder. Dit is de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

De meeste mensen, vooral degenen die zijn gevaccineerd, hebben misschien geen idee van het volgende onbetrouwbare nieuws: Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat mensen die over de hele wereld zijn gevaccineerd, als gepatenteerd worden beschouwd en eigendom worden van de specifieke producent wiens genetisch gemodificeerd materiaal ze hebben ontvangen als gevolg van vaccinatie. Aangezien de cellen van de gevaccineerde persoon dit materiaal gedurende hun hele leven produceren en door hun lichaam verspreiden, wordt het hele lichaam van de gevaccineerde persoon beschouwd als eigendom van Big Pharma.

De gevaccineerde mensen zijn dus geen natuurlijke mensen meer, maar zogenaamde transhumans: alle mensenrechten die natuurlijke mensen genieten, komen zonder uitzondering te vervallen voor de transhuman gevaccineerde. Vanaf 2013 zijn alle gen-gemodificeerde, mRNA-gevaccineerde mensen wettelijk zogenaamd transmenselijk, hebben geen mensenrechten en geen andere staatsrechten. Dit geldt niet alleen voor gevaccineerde mensen die in de VS wonen, maar over de hele wereld die mRNA-sera hebben.

Ik ben me er volledig van bewust dat dit alles moeilijk te geloven is. Dit is echter een bittere realiteit, opzettelijk verborgen door politici en de massamedia. Iedereen kan het zelf zien door de onderstaande link van het Amerikaanse Hooggerechtshof te volgen: 

https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf


👉 🛎‼️

Lees in het onderstaande artikel hoe de Verenigde Naties al het genetische materiaal van de aarde als toevluchtsoord aan Big Pharma en Bettag hebben vrijgegeven. Wat je in dit uitstekend samengestelde artikel leest, zal je de adem benemen, zelfs na al het slechte nieuws van de afgelopen 18 maanden rond het Corona-peloton van de zogenaamde elite 1% van de wereld. Je vraagt je af waarom geen enkele politicus, geen enkele grote media de mensen op de hoogte heeft gesteld van dit VN-besluit. Mijn lezers weten waarom dit zo is.

We_R_Q

https://michael-mannheimer.net/2021/10/30/un-beschluss-das-gesamte-genetische-material-auf-der-erde-gehoert-bigtech-pharma-und-darf-nach-belieben-ausgebeutet-werden/


🙏💜🙏

https://t.me/IndigoWorldW3