Vertaal deze pagina naar:

VERZET VAN DE STAAT LOUISIANA TEGEN HET WEF (WORLD ECONOMIC FORUM)

26-04-2024
De staat Louisiana verzette zich tegen machtsgreep van het WEF.

Op 2 april 2024 kwam er reeds een bericht naar buiten dat de eerste dominosteen om dreigde te gaan vallen in de staat Louisiana (U.S.).

"Als dat gebeurt, is hier sprake van een waarlijk historische gebeurtenis."


De staat Louisiana verzet zich tegen machtsgreep van het WEF.

In de Amerikaanse staat Louisiana heeft de Senaat reeds unaniem voor een wetsvoorstel gestemd dat bepaalt dat de WHO, de Verenigde Naties en het World Economic Forum (WEF) geen invloed mogen uitoefenen in de staat. 

Het is volgens internist Meryl Nass een duidelijk signaal richting politici elders. "Reden voor een groot feest," schrijft ze op Substack. "Is Louisiana de eerste dominosteen die valt?"

Meer specifiek bepaalt het wetsvoorstel dat regels van de WHO, het WEF en de VN niet geïmplementeerd mogen worden in de staat Louisiana.


Waarlijk historische gebeurtenis

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Verenigde Naties (VN) en het World Economic Forum (WEF) hebben geen jurisdictie of macht in de staat Louisiana, valt te lezen in de wettekst. 

Dit zou betekenen dat Louisiana niet meedoet met Agenda 2030 van de VN en het WHO-pandemieverdrag waar momenteel aan wordt gesleuteld. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden in Louisiana en de gouverneur. Als dat gebeurt, is hier sprake van een waarlijk historische gebeurtenis, stelt de Zweedse journalist Peter Imanuelsen.

Terroristische organisatie

"Het WEF voldoet aan de meest gangbare criteria van een terroristische organisatie, het targeten van burgers of niet-strijders om angst te zaaien en druk uit te oefenen om politieke of ideologische doelen na te streven," merkt jurist Jeroen Pols op. 

"Deze globalistische club gebruikt klimaat, corona, oorlog, voedsel, water, energie en massa-immigratie om angst te zaaien, schaarste te creëren en crisis op crisis te veroorzaken om druk te zetten op de bevolking zodat zij hun perfide doelen kunnen afdwingen," vervolgt hij. 

Elke politicus die zich voor de WEF doelen laat misbruiken, dient als lid van een terroristische organisatie en landverraad vervolgd te worden, stelt Jeroen Pols.


In de media blijft het oorverdovend stil over deze wet.

Bron en meer info: https://robindeboer.substack.com/p/de-eerste-domino-deze-staat-verzet

NEDERLANDSE DEELNEMERS WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)

Mark Rutte verraadde samen met Maxima en Kaag in 2019 Nederland reeds voor Klaus Schwab (WEF).

Bericht van 27 januari 2021

Bij wie lag in 2021 de loyaliteit van het Rutte-regime en de Europese Commissie? 

Bij James Bond-boef Klaus Schwab (World Economic Forum) en zijn 'Great Reset': de machtsovername door de < 1% prive-jetset die een George Orwell-maatschappij installeert als vervanging van de huidige, wat Joe Biden 'Build Back Better' noemt. Naar de slagzin van Bill Clinton die ook al op de lippen lag van Boris Johnson. Wereldregering, Utopia. Trump lijkt even opgeruimd, de weg is vrij, en we zijn als Nederlands volk dus goed de lul. Het is nu ook officieel, zo kun je opmaken uit de toespraak van Eurocommissaris Ursula von der Leyen voor het World Economic Forum. Als voormalig bestuurslid van World Economic Forum voert Von der Leyen het plan van haar vroegere baas/maatje uit. Je kunt de nieuwe economie 'Surveillance Capitalism' noemen, zie ons filmpje over SDG9. Ursula betekent overigens letterlijk 'vrouwelijke beer'. Het World Economic Forum is haar beerput.

De wens tot wereldregering is al zo oud als het Romeinse rijk. 

Nu zie je de uitrol van een oud technocratisch script dat al decennia in vorming is onder vlag van de Verenigde Naties. George Orwell wist hoe de technocratische elite van zijn tijd (1948) dacht, toen hij 1984 schreef. Bekende technocraten toen waren John Maynard Keynes ('New Deal', nu 'Green Deal') en Julian Huxley, de eerste Unesco-directeur en eugeneticus- transhumanist. Zijn broer Aldous Huxley wist waar die met zijn geestverwanten naar streefde; Brave New World.

Trek een denkwijze over mens en wereld door naar de toekomst met hoogstaander technologie, wees begenadigd schrijver als Orwell (Erik Blair) en je weet wat voor maatschappij je krijgt wanneer die denkwijze macht opbouwt. Die macht bouwden ze onder meer op via de Verenigde Naties met de CO2-agenda, via ontelbare ngo's.

Ken je klassieken, ken je (natuurlijke) historie. 

Wees niet langer een rund. Ga zelf op onderzoek uit, in plaats van je te laten voorliegen door progressieve nep intellectuelen van D66 of erger, die zich met een politieke voorhoede identificeren ('kwaliteitsjournalistiek'). De 'regse' media als De Telegraaf zijn overigens geen haar beter.

De massamedia kun je zien als een samenzwering van domheid, volgzaamheid en intellectuele luiheid, ook de krant waar ik ooit (2001) mijn eerste wetenschapsjournalistieke artikel voor schreef: Het Parool.

Tekst en bron: https://www.interessantetijden.nl/2021/01/27/mark-rutte-verraadt-nederland-voor-klaus-schwab-wef

Mark Rutte houdt prominent zijn WEF tasje in z'n hand.
Mark Rutte houdt prominent zijn WEF tasje in z'n hand.

DEMISSIONAIR MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE LACHT IEDEREEN KEIHARD UIT MET Z'N 'WEF-TASJE' IN DE TWEEDE (SLAAP)KAMER!

Moet koningin Máxima zich wel bezig houden met globalistische plannen?

Geert Dales over Sigrid Kaag: https://www.geertdales.com/kaag

Rutte en zijn connectie met het WEF: https://www.weforum.org/agenda/authors/mark-rutte/

Het gaat spannend worden in Nederland en de rest van de wereld. 

Ze zijn gezien! The Storm is Coming!

THE STORM IS UPON US - TAKE BACK OUR FREEDOM - TIME IS NOW - GOD BLESS YOU!

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN