Vertaal deze pagina naar:

DE AFBEELDING IN DIT ARTIKEL EN DE BEGELEIDENDE TEKST IS REEDS NAAR D66 EN NAAR ALLE AFDELINGEN VAN DE EU GEZONDEN!

22-04-2023

Ze kunnen nu en dan NOOIT meer zeggen: "Ich habe es nicht gewusst!"


POLITIE AMSTERDAM: JULLIE ZIJN OOK GEZIEN!

Er is op 22 juni 2023 een gesprek geweest met een CORRUPTE wijkagent van de gemeente Amsterdam!

Lees dit artikel voor het spraakbericht met de Amsterdamse politie.


DE AFBEELDING HIERBOVEN IN DIT ARTIKEL EN DE BEGELEIDENDE TEKST IS REEDS NAAR D66 EN NAAR ALLE AFDELINGEN VAN DE EU GEZONDEN!

Dit artikel staat inmiddels ook op Twitter:

https://twitter.com/Waarheidskrant/status/1653363521827078144


"Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was."

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/matthe%C3%BCs/18


THE TRUE BIBLICAL PUNISHMENT FOR ABUSING CHILDREN

Matthew 18:6 KJV 

"But whose shall offend one of these litte ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, ant that he were drowned in the depth of the sea."


DE WARE BIJBELSE STRAF VOOR HET MISBRUIK VAN KINDEREN

Mattheüs 18:6 KJV

"Maar wie een van deze kleintjes die in mij geloven zal beledigen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn nek werd gehangen, dan dat hij verdronk in de diepte van de zee."


Wetboek van Strafrecht artikel 240a

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar.

Uitleg hoofdstuk Matheüs 18:6-7 van de Bijbel

VERZOEK AAN AL ONZE LEZERS:

STUREN JULLIE DIT ARTIKEL ALLEMAAL DOOR AAN DE ONDERSTAANDE E-MAILADRESSEN?

Dank namens iedereen die slachtoffer werd, geen stem heeft of is vermoord.


AAN

bas.eickhout@europarl.europa.eu

tineke.strik@europarl.europa.eu

kim.vansparrentak@europarl.europa.eu

europavragen@groenlinks.nl

b.bosma@tweedekamer.nl

groenlinks@eerstekamer.nl

martine.fransman@icloud.com

info@sabahnhass.nl

tom@hetspoorpeijster.nl

c.wielenga@compliance-instituut.nl

info@langendoen.nl


Dank jullie wel, namens de schrijver van dit bericht (TM).

De schrijver heeft de afbeelding en de tekst van hierboven ook reeds naar de onderstaande e-mailadressen gezonden. Doet U dat ook?

Dank namens iedereen die slachtoffer werd, geen stem heeft of is vermoord.

Dank jullie wel, namens de schrijver van dit bericht (TM).

T.kuzu@tweedekamer.nl; F.Azarkan@tweedekamer.nl; S.ozturk@tweedekamer.nl; T.baudet@tweedekamer.nl; T.Hiddema@tweedekamer.nl; C.vbrenk@tweedekamer.nl; H.krol@tweedekamer.nl; M.vRooijen@tweedekamer.nl; s.geleijnse@tweedekamer.nl; R.bisschop@tweedekamer.nl; c.stoffer@tweedekamer.nl; C.vdStaaij@tweedekamer.nl; eva.akerboom@tweedekamer.nl; F.arissen@tweedekamer.nl; Esther.ouwehand@tweedekamer.nl; christine.teunissen@tweedekamer.nl; L.vRaan@tweedekamer.nl; F.Wassenberg@tweedekamer.nl; E.bruins@tweedekamer.nl; C.dik@tweedekamer.nl; G.segers@tweedekamer.nl; s.vandergraaf@tweedekamer.nl; J.voordewind@tweedekamer.nl; m.alkaya@tweedekamer.nl; s.beckerman@tweedekamer.nl; f.futselaar@tweedekamer.nl; Jasper.vdijk@tweedekamer.nl; M.hijink@tweedekamer.nl; Skarabulut@sp.nl; h.vgerven@tweedekamer.nl; B.vKent@tweedekamer.nl; N.kooiman@tweedekamer.nl; P.Kwint@tweedekamer.nl; C.Lacin@tweedekamer.nl; R.leijten@tweedekamer.nl; L.Marijnissen@tweedekamer.nl; M.vnispen@tweedekamer.nl; Rvraak@sp.nl; L.bromet@tweedekamer.nl; K.buitenweg@tweedekamer.nl; I.Diks@tweedekamer.nl; C.ellemeet@tweedekamer.nl; R.grashoff@tweedekamer.nl; J.klaver@tweedekamer.nl; S.Kroger@tweedekamer.nl; w.renkema@tweedekamer.nl; p.smeulders@tweedekamer.nl; b.snels@tweedekamer.nl; L.Westerveld@tweedekamer.nl; T.vdlee@tweedekamer.nl; B.vOjik@tweedekamer.nl; Z.Ozdil@tweedekamer.nl; N.Ozutok@tweedekamer.nl; S.belhaj@tweedekamer.nl; V.bergkamp@tweedekamer.nl; A.bouali@tweedekamer.nl; A.Diertens@tweedekamer.nl; P.dijkstra@tweedekamer.nl; M.Groothuizen@tweedekamer.nl; R.Jetten@tweedekamer.nl; J.Paternotte@tweedekamer.nl; A.pechtold@tweedekamer.nl; R.Raemakers@tweedekamer.nl; r.schonis@tweedekamer.nl; m.sienot@tweedekamer.nl; S.sjoerdsma@tweedekamer.nl; j.sneller@tweedekamer.nl; K.verhoeven@tweedekamer.nl; t.dgroot@tweedekamer.nl; m.dboer@tweedekamer.nl; j.veijs@tweedekamer.nl; p.vmeenen@tweedekamer.nl; S.vweyenberg@tweedekamer.nl; K.arib@tweedekamer.nl; l.asscher@tweedekamer.nl; j.kerstens@tweedekamer.nl; g.vdijk@tweedekamer.nl; S.Dijksma@tweedekamer.nl; K.vdHul@tweedekamer.nl; A.kuiken@tweedekamer.nl; w.moorlag@tweedekamer.nl; H.nijboer@tweedekamer.nl; L.ploumen@tweedekamer.nl; m.amhaouch@tweedekamer.nl; H.bruinsslot@tweedekamer.nl; l.geluk-poortvliet@tweedekamer.nl; J.geurts@tweedekamer.nl; S.Buma@tweedekamer.nl; P.Heerma@tweedekamer.nl; M.vhelvert@tweedekamer.nl; A.kuik@tweedekamer.nl; M.vMartels@tweedekamer.nl; Agnes.mulder@tweedekamer.nl; Pieter.omtzigt@tweedekamer.nl; W.p.h.peters@tweedekamer.nl; M.rog@tweedekamer.nl; E.Ronnes@Tweedekamer.nl; e.slootweg@tweedekamer.nl; C.vDam@tweedekamer.nl; m.vhelvert@tweedekamer.nl; j.vdberg@tweedekamer.nl; h.vdmolen@tweedekamer.nl; m.vmartels@tweedekamer.nl; M.vtoorenburg@tweedekamer.nl; A.Kops@tweedekamer.nl; B.madlener@tweedekamer.nl; D.graus@tweedekamer.nl; D.vWeerdenburg@tweedekamer.nl; E.Mulder@tweedekamer.nl; G.Markuszower@tweedekamer.nl; G.Popken@tweedekamer.nl; G.wilders@tweedekamer.nl; H.beertema@tweedekamer.nl; K.gerbrands@tweedekamer.nl; L.helder@tweedekamer.nl; Leondejong@tweedekamer.nl; M.agema@tweedekamer.nl; M.Bosma@tweedekamer.nl; m.dgraaf@tweedekamer.nl; R.deroon@tweedekamer.nl; r.vaalst@tweedekamer.nl; S.fritsma@tweedekamer.nl; T.vdijck@tweedekamer.nl; V.Maeijer@tweedekamer.nl; t.aartsen@tweedekamer.nl; M.azmani@tweedekamer.nl; B.becker@tweedekamer.nl; A.vdbosch@tweedekamer.nl; A.bosman@tweedekamer.nl; K.Dijkhoff@tweedekamer.nl; R.dijkstra@tweedekamer.nl; z.elyassini@tweedekamer.nl; r.heerema@tweedekamer.nl; S.Hermans@tweedekamer.nl; D.Koerhuis@tweedekamer.nl; S.Koopmans@tweedekamer.nl; a.laan@tweedekamer.nl; h.lodders@tweedekamer.nl; secretariaat.middendorp@tweedekamer.nl; J.Middendorp@tweedekamer.nl; A.mulder@tweedekamer.nl; C.Nijkerken@tweedekamer.nl; A.rutte@tweedekamer.nl; Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl; j.tielen@tweedekamer.nl; h.veldman@tweedekamer.nl; A.weverling@tweedekamer.nl; D.Wiersma@tweedekamer.nl; M.Worsdorfer@tweedekamer.nl; B.vtWout@tweedekamer.nl; Z.ElYassini@tweedekamer.nl; D.Yesilgoz-Zegerius@tweedekamer.nl; l.dlange@tweedekamer.nl; Aukjedevries@tweedekamer.nl; b.vtwout@tweedekamer.nl; E.ziengs@tweedekamer.nl;