Vertaal deze pagina naar:

DE BELASTINGDIENST IS IN GROTE PANIEK VANWEGE DE ANBI TERUGGAVE!

15-10-2022

Er is snel een nieuwe wet gemaakt door het bedrijf De Staat der Nederlanden, omdat De Staat der Nederlanden een ANBI instelling is!


Even goed opletten allemaal, Waky Waky!


Vanaf 1 januari 2023 kunnen we nog maar een teruggave van max. EUR. 250.000,- terugvorderen.

Er is door het Juridische kantoor van Youri Plate grote paniek ontstaan bij de Belastingdienst.

Ze zijn nu terecht bang dat steeds meer mensen hiervan op de hoogte geraken.

Want dat betekent dat er veel geld terugvloeit naar de bevolking.

Tot heden hebben weinig mensen zich hierin verdiept.


Weet en besef:

De Staat der Nederlanden is een ANBI instelling.

Uw zorgpremie wordt betaald uit Uw GEBOORTETRUST.

Alles wat door U aan een ANBI instelling heeft overgemaakt kunt U terug gaan vorderen.

Ook de door U betaalde boetes in het verleden!


U kunt daarom de door U te betalen Belasting opvoeren als een aftrekpost (gift) en het door U tot heden betaalde eerdere belastinggeld terug gaan vorderen bij de Belastingdienst.

Tot 31-12-2022 kunt U alle tot heden door U betaalde belastingen terugvorderen bij de Belastingdienst.

Wees er snel bij, want ze zullen het erg druk gaan krijgen!


En vergeet Youri Plate en De Nieuwe Media niet te bedanken voor deze informatie middels een goede Gedachte, Donatie of een ander Bedankje, dank U wel.

Dit artikel verder delen is heel fijn!Succes met het terugvorderen van eerder betaalde belastingen aan De Staat der Nederlanden!


https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/kabinet-begrenst-aftrek-periodieke-giften-aan-algemeen-nut-beogende-instellingen


Bron: Juridisch kantoor Youri Plate

https://youriplate.nl/


Dank voor al jouw eerdere en verdere inspanningen Youri Plate!


Je bent een ware Volksheld!

Het volgende wordt beweerd op social media:

De Staat der Nederlanden dwingt de bevolking willens en wetens om bij te dragen aan hun zogenaamde Goede doelen, infrastructuur van wegen, bruggen en luxe gebouwen, salarissen etc. etc.

Wanneer U dan een WOO-verzoek indient om te vragen wat de opbrengsten en resultaten precies geweest zijn of andere verzoeken, krijgt U een dossier met alleen maar zwart afgedekte teksten.


Wie gaat dit voor ons uittesten of deze bewering klopt?

De overheid zou er moeten zijn om voorzienend te zijn voor de bevolking, zij hebben daar een budget voor. Ze zouden dienstbaar moeten zijn voor het volk en wij niet voor hen. Het zijn uiteindelijk allemaal verdienmodellen die erg veel trekken hebben van (moderne) slavernij.

Om dit te kunnen (door)zien zult U even uit de hokjes (kaders) moeten stappen waar ze U denkbeeldig in hebben geplaatst.


https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/staatsvorm-nederland


ANBI gevonden? Check de status!


De instelling is een ANBI als er geen einddatum en intrekkingsdatum is ingevuld. U mag uw gift dan aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Overheidsinstanties vindt u niet terug in ons zoekprogramma.

De staat, gemeenten, provincies en waterschappen hebben automatisch een ANBI-status. Deze overheidsinstanties zijn bij wet aangewezen als ANBI en daarom vindt u ze niet in het zoekprogramma.

Uw gift aan deze Nederlandse overheidsinstanties mag u dus aftrekken.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren


Weet en besef dat:

Des te meer mensen het ten uitvoer gaan brengen van diverse acties (handelingen) in dit artikel, hoe eerder het systeem zal afbrokkelen om uiteindelijk als een kaartenhuis in elkaar te vallen, hoe sneller alles zich zal omdraaien naar betere wereld voor Uw (klein)kinderen en ieder ander Mens, Dier en Natuur.


De Gouden Koets - In your face!


De slavernij is nog steeds gaande in Nederland, maar dan in een moderne vorm.


Kijk eens goed naar deze afbeelding van de Gouden Koets!
Kijk eens goed naar deze afbeelding van de Gouden Koets!

We gaan Schadevergoeding eisen!


Wanneer er een naam en natte handtekening van een ambtenaar onder een schrijven staat van de (r)overheid, bedrijf of andere overheidsinstelling, die U dwangsommen of dwangmaatregelen oplegde, of U misleidde met zijn schrijven kunt U een schadevergoeding gaan claimen, omdat Uw Mensenrechten werden geschonden.

 

Er zijn verschillende manieren van aanpak.


U kunt het contract op gaan vragen dat de Belastingdienst met U meent te hebben.

Dit is er namelijk niet !!!!!


Conform artikel 1:1 BW heeft U de hoogste bevoegdheid, artikel 2:5 BW schrijft voor dat Burgerlijk Wetboek 3 van toepassing is.

Artikel 3:33 (Burgerlijk Wetboek 3, artikel 33) bepaalt dat voor het verrichten van rechtshandelingen (= handelingen waar een rechtsgevolg aan zit) een wilsverklaring vereist is. Kan de Belastingdienst aan U geen wilsverklaring tonen (=contract) dan hebben ze geen bevoegdheid.

Een andere (of aanvullende) strategie is te beginnen bij de wortel (van het kwaad), dit is de oprichtingsvorm. De belastingdienst staat ingeschreven als een publiekrechtelijke rechtspersoon. Artikel 6.1.a. van het Handelsregisterbesluit 2008 verplicht elke publiekrechtelijke rechtspersoon dat de bestuurder moet zijn ingeschreven in het handelsregister van de KvK.

Bel de KvK op, vraag of de bestuurder van de Belastingdienst is ingeschreven in het handelsregister en wie deze persoon is. De KvK zal U bevestigen dat de bestuurder niet staat ingeschreven (bij geen enkele publiekrechtelijke rechtspersoon trouwens). Volgens artikel 6.1.c. van het Handelsregisterbesluit 2008 moeten ook de functionarissen zijn ingeschreven in het handelsregister. Ook dit wordt ondanks de verplichting hiertoe bij geen enkele publiekrechtelijke rechtspersoon gedaan.

Een publiekrechtelijke rechtspersoon zonder bestuurder en functionarissen is als een schip zonder kapitein en matrozen, volledig stuurloos en dus onbevoegd. Een bestuurder moet op het kantoor van de K.v.K. worden beëdigd door een notaris in het bijzijn van 2 getuigen. Dit is nooit gebeurd omdat de bestuurder simpelweg niet staat ingeschreven in het handelsregister.

U kunt dus aangifte gaan doen bij de politie tegen de Belastingdienst (artikel 51 Sr en artikel 365 Sr), de bestuurder van de belastingdienst (die dus niet officieel staat ingeschreven) (artikel 51 Sr en artikel 365 Sr) en tegen de auteur van deze brief (artikel 365 Sr).

De voorkeur gaat uit naar aangifte doen. Hier heeft U recht op conform artikel 161 Wetboek van Strafvordering. Conform artikel 163 lid 5 Wetboek van Strafvordering zijn de (opsporings)ambtenaren verplicht de aangifte in behandeling te nemen.

Artikel 11 van de Wet Algemene Bepalingen bepaalt dat de rechter volgens de wet recht moet spreken, weigert hij dit dan is dit een overtreding van artikel 13 Wet Algemene Bepalingen waardoor de rechter zelf zal worden vervolgd voor rechtsweigering.

Artikel 8 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (A/RES/217) bepaalt dat U recht heeft op een doeltreffende voorziening in rechte door de bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen die inbreuk maken op de grondrechten die hem door de grondwet of de wet zijn toegekend.
Schaakmat.


Bron: Sir Van Unen.

Aanvullende vragen? Laat het hem weten!

Alleen SAMEN krijgen we de maffia onder controle.

VOORBEELD NATTE HANDTEKENING


Waar is het contract wat De Staat der Nederlanden of de Belastingdienst met U menen te hebben afgesloten? Als ze dat al sturen, dan nazien of diegene die getekend heeft ingeschreven staat bij de K.v.K. en tekenbevoegd is. Alle jurisprudentie dient met naam, functie en natte handtekening te zijn.

Ontbreekt één van de bovengenoemde onderdelen?

De Hoge Raad heeft dit al meer dan 90 jaar geleden afgekeurd.

Dit is dan niet rechtsgeldig!


Wilt U meer informatie hierover?

Op Telegram is een onafhankelijke groep over wetten, rechten, autonoom of soeverein handelen. En hoe om te gaan met wederrechtelijke chantage of geweld van wie dan ook in het bedrijf Nederland.

Autonoom: Wetten en Rechten in Nederland BV 🇳🇱


Hoe nu te handelen wanneer ze van de Belastingdienst aangeven dat het geen Gift is?
U claimde dat het een Gift was en zij weerlegden die claim?


U kunt ze dan het volgende schrijven gaan toezenden:


Hierbij mijn verzoek om conform art.21 RV art.150 RV in acht nemende,

mij te antwoorden op de volgende vragen:


- 'Wie' is de schuldeiser art.6:37 BW (wie= ID)?

- Is er een verbintenis van wat voor aard dan ook met de aangeschrevene?

- Met 'wie' heb ik de eer te corresponderen, graag conform art.156 RV juist gejuridiseerd zodat twijfel niet mogelijk is met wie, nat-getekend of conform art.3:15 a BW.

- Heeft U een eed afgelegd en zo ja, graag hiervan een kopie.


Graag beantwoorden binnen de termijn van 14 dagen art.227 a & b SR.


Succes Allen!


Deze informatie is bestemd voor diegenen die om weten te gaan met deze materie.

Laat U zich anders adviseren door het juridische kantoor van Youri Plate.

Voor 25 euro per jaar kunt U lid worden van zijn vereniging.


De Vereniging is opgericht om samen als één front tegen De Staat der Nederlanden op te treden. Dankzij hun volledige rechtsbevoegdheid kunnen ze erachter komen of de tegenpartij wel bevoegd is om zijn functie uit te voeren. Ze zijn erachter gekomen dat vele gewoon bij een Vereniging of een Stichting werken en dat de bestuursleden alleen bevoegd zijn om een besluit te nemen.

Website Youri Plate ► https://youriplate.nl/