Vertaal deze pagina naar:

DE BEWEGING 'BREAK THE SYSTEM' WAS ONNODIG VAAG OVER HET EINDDOEL!

30-10-2022

Door wie en waarom werd 'Break the System' opgericht?


Beweging 'Fuck the System' was onnodig vaag over het einddoel.

De website van Break the system is nog steeds online.

https://www.breakthesystem.nl/


Dat er in Nederland steeds meer ontevreden burgers zijn over de verdeling van macht en rijkdom, en de inrichting van de staat is duidelijk. Het ongenoegen bouwt zich nog steeds meer en meer op.

Hoewel het in Nederland nog steeds beter lijkt te gaat dan in vele buitenlanden. Maar burgers willen dat graag zo houden. Dat vraagt echter nog steeds om actie. Want de indruk bestaat namelijk nog steeds dat de politieke partijen geen antwoord hebben op de vragen van de tijd. Of die uitdaging angstvallig uit de weg gaan.

Opmerkelijk aan de promotie van 'Fuck the System' was dat niet viel op te maken vanuit welke hoek het kwam. Wie waren de individuen of organisaties die erachter zaten? Het kon volgens de bron zowel links- als rechts-radicaal zijn. Of zelfs het radicale midden van het CDA, dat als politieke partij communitarisme boven politiek zet.


De 5 vragen van De Nieuwe Media:


1) Door wie werd deze beweging opgericht?

2) Door wie werd de beweging "Break the System" gesponsord?

3) Wie was de geldmotor van deze beweging?

4) Wat mochten zij wel en niet aan informatie naar buiten brengen?

5) Of welke informatie werd door hen zelf expres vermeden om naar buiten te brengen?


Bron ► https://georgeknightlang.wordpress.com/tag/berry-de-mooij/

Link video ► https://youtu.be/wp_UpeOmSqY

27 januari 2015 was de dag van protest op het Malieveld in Den Haag. Vanaf 11.00 uur. Sprekers en eisen zouden duidelijkheid geven over de politieke richting van deze beweging.

Met meer dan 17.000 volgers op Facebook.


Commentaar op de video


Het filmpje laat niet alleen in het midden wie de initiatiefnemers zijn, maar ook wat het streven is. Meer dan ongenoegen en protest wordt het niet. Het blijft gissen wat het einddoel is. Het invoegen van het embryo lijkt op een fundamenteel-christelijke invalshoek te wijzen. Opvallend is ook dat de termen 'Fuck the System' en 'Break the System' door elkaar heen lopen. Niet handig in de marketing die het moet hebben van slogans.

Uitkomst over de achtergrond van de actie zou de site breakthesystem kunnen bieden waarnaar het filmpje verwijst. Dat blijft vaag en algemeen: 'Wij zijn een groep mensen, waarvan de jongste 18 en de oudste net gepensioneerd is, de één werkt in de zorg en de ander is een ondernemer. Binnen Break the System werken zowel links-stemmers als rechts-stemmers samen zonder problemen, sommigen van ons protesteerden in de jaren zeventig en vele van ons hebben de afgelopen jaren veel gedemonstreerd tegen de huidige regering.'

Op de eerder genoemde website is het volgende te lezen:

Meer informatie geeft een achtergrondverhaal voor nieuws.nl met de oprichters van 'Break the System' Berry de Mooij en Lynton Deirkauf. Ze willen de hervorming van Nederland op een vreedzame manier, en gehoord worden. Tja, wie niet? Hun speerpunten zijn zorg, werk en inkomen. Het gaat de initiatiefnemers om bewustwording. Maar een begin van een blauwdruk voor een nieuwe samenleving hebben ze niet:

 'Allereerst willen we het volk wakker maken.

Daarna moet er dus een massale opstand komen.'

Onduidelijk blijft hoe ze precies het systeem willen kraken. Ze weten het niet. Het lijkt risicovol van deze beweging om aan te sturen op bewustwording zonder daar op z'n minst uitgangspunten voor een debat over zorg, werk of inkomen, machtsdeling, representatieve democratie of het functioneren van de politieke partijen aan vast te plakken.


Wie zitten er achter VIDERE?


Berry de Mooij wordt in de wandelgangen nu als één van de oprichters van VIDERE genoemd.

Of zijn er meerdere oprichters van VIDERE?

Wie het weet mag het ons melden!

Website VIDERE ► https://videre.fail/wat-is-videre/