Vertaal deze pagina naar:

ER MOET EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEK KOMEN NAAR SATANISCH RITUEEL MISBRUIK IN NEDERLAND!

19-12-2022

De Black Umbrellas staan voor een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch Ritueel Kindermisbruik gepleegd door hooggeplaatsten en topambtenaren!


Namens onze redactie willen wij onze dank uitspreken voor de inzet van de mensen achter Black Umbrellas, die in Liefde en Verbinding hun boodschap verspreiden door middel van het uitdelen van witte chrysanten en flyers.


DE BLACK UMBRELLAS OPENBAREN HET SATANISCH RITUEEL KINDERMISBRUIK IN NEDERLAND

Op een liefdevolle en vreedzame wijze verspreiden de Black Umbrellas de boodschap over satanisch ritueel kindermisbruik door het uitdelen en achterlaten van witte chrysanten met een flyer.

In de hoop dat alle ogen open gaan van de bevolking en opstaan tegen satanisch ritueel kindermisbruik.

Website ► https://www.blackumbrellas.nl/


De verborgen werkelijkheid over het Balenciaga schandaal


De Black Umbrellas waren op 17 december 2022 in Amsterdam en zetten Balenciaga in het Licht der Waarheid. 'Hidden in Plain Sight' (verborgen in het volle zicht) is precies wat Balenciaga doet.

Lees ook de bijgaande publicaties in de kranten.

Geen misverstanden hierover. Laat de rechtbank Amsterdam maar eens onderzoek doen naar Keering, de Holding waar o.a. Balenciaga en Guci onder vallen.


Hoe lang accepteren wij dit nog?

Doe Uw eigen onderzoek, informeer Uzelf en ook anderen!


Bestudeer en lees de onderstaande websites, ontdek zelf dat we in een hele zieke en perverse wereld leven, waar kinderen mishandeld, verkracht en vermoord worden door zieke geesten.

https://www.christies.com/search?entry=Dinos%20Chapman&page=5&sortby=relevance&tab=sold_lots

https://deanderekrant.nl/nieuws/de-verborgen-werkelijkheid-achter-het-balenciaga-schandaal-2022-12-19

De Black Umbrellas staan voor een onafhankelijk onderzoek naar Satanisch Ritueel Kindermisbruik!


Zij bedanken Politie Amsterdam voor het zeer correct handelen. Ook leven zij mee met het personeel dat werkzaam is voor Balenciaga en niet op de hoogte was van 'Hidden in plain Sight'.

Zij wensen hun oprecht heel veel sterkte toe.

Justitie weigerde eerder een onderzoek inzake sadistisch (satanisch) ritueel misbruik, maar wilde wel zelf een 'onafhankelijke' onderzoekscommissie leiden!De top van Justitie wordt zelf verdacht van betrokkenheid!

Dus kunnen zij zelf geen onderzoek doen, want dan zijn zij niet onafhankelijk, toch?

Gideon van Meijeren diende daarom op maandag 25 oktober 2021 een motie in om de onafhankelijkheid van de onderzoekscommissie te waarborgen.


De term satanisch ritueel misbruik heeft betrekking op een extreme vorm van zeer sadistisch, pervers en gewelddadig misbruik, waarbij sprake is van rituele kenmerken.

In sommige gevallen betreft dat occulte rituelen - zoals het gebruik van symbolen, gewaden, kaarsen, mantra's, et cetera - maar in alle gevallen is het dermate kwaadaardig dat het duivels te noemen is. Bij dit type misbruik gaat het niet alleen om verkrachtingen, maar ook om martelingen en offerrituelen. Het zijn de ergst denkbare misdaden, veelal gepleegd op weerloze kinderen.

Deze vorm van misbruik is eeuwenoud en is al decennia lang bekend. Individuele zaken komen af en toe wel aan het licht, maar strafrechtelijk onderzoek leidt zelden tot nooit tot een veroordeling van het betrokken netwerk, omdat dit uitermate goed georganiseerd én beschermd is. Het is vergelijkbaar met de georganiseerde misdaad, met een onderwereld die steun heeft in 'hoge kringen', waarbij 'poortwachters' op invloedrijke posities (zoals rechters, officieren van Justitie en politici) de belangen van het netwerk veilig kunnen stellen.

Toen de journalisten van het VPRO-programma Argos naar aanleiding van de uitzending over het verhaal van Lisa rond de tweehonderd meldingen van ritueel misbruik binnenkregen, hadden ze deze aanvankelijk terzijde geschoven, omdat ze deze té extreem en té ongeloofwaardig achtten. Toen men later toch onderzoek ging doen, bleek dat er een opvallende overlap bestond tussen losstaande zaken. Slachtoffers noemden onafhankelijk van elkaar dezelfde daders, locaties en methoden. Naar aanleiding van dit onderzoek maakte Argos de uitzending "Glasscherven en duistere rituelen".

Als gevolg van deze uitzending werden er Kamervragen gesteld, met het voorstel hier nader onderzoek naar te doen. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus vond dat in eerste instantie niet nodig. Nadat de Kamer later een motie aannam om zo'n onderzoek wél te laten plaatsvinden, blijkt nu dat er twee leden van de onderzoekscommissie, waaronder de voorzitter, door Justitie zelf zijn aangesteld. Bovendien is er bedongen dat de onderzoeksresultaten eerst worden beoordeeld door demissionair minister van Justitie Grapperhaus, vóórdat ze in het eindrapport mogen worden gepubliceerd.

De commissie is door de minister zelf aangesteld, terwijl diverse slachtoffers namen van daders noemen die zich binnen het ministerie van Justitie zouden bevinden. Dat roept veel vragen en twijfel op over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een kwestie van "de slager die zijn eigen vlees keurt", waarbij de geclaimde onafhankelijkheid ver te zoeken is.

Gideon van Meijeren zei daarover in een recente uitzending van Café Weltschmerz: "De minister zit heel duidelijk niet te wachten op onderzoek naar dit fenomeen (sadistisch ritueel misbruik). Na allerlei omwegen komt er een besluit van de minister waarin hij dus zelf binnen het ministerie van Justitie een commissie instelt, zelf de voorzitter en het eerste lid benoemt en ook nog eens aangeeft dat de onderzoeksresultaten niet direct naar de kamer gestuurd mogen worden, maar eerst langs de minister moeten."

Bron ► https://www.ellaster.nl/2021/10/24/gideo-van-meijeren/

Doe zelf ook onderzoek!


En informeer ook Uw familie, beste vrienden en collega's.