Vertaal deze pagina naar:

DE GEVAREN VAN DE LAATSTE DAGEN VOOR DE GOUDEN EEUW!

17-09-2023

Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen!

2 Timoteüs 3

Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. 

Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was.

https://www.bible.com/nl/bible/328/2TI.3.nbg51

THE DANGERS OF THE LAST DAYS - STAY STRONG!

De gevaren van de laatste dagen, blijf sterk!

Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF)

Klaus Schwab kwam deze week uit de schaduw tevoorschijn en verscheen op de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties in Indonesië, waar hij van de gelegenheid gebruik maakte om een huiveringwekkende bedreiging tegen de mensheid te uiten.

Terwijl hij de staatshoofden en wereldleiders de les las over hun verantwoordelijkheden in zijn globalistische wereldorde, verklaarde Schwab dat de tijd is gekomen voor naties om het WEF 'volledige regeringscontrole' over hun naties te verlenen als onderdeel van de Great Reset-agenda voor de mensheid.

Volgens Schwab zijn de plannen van de kliek voor een zogenaamde Nieuwe Wereldorde zo ver gevorderd dat gewone mensen zoals jij en ik niets kunnen doen om ze tegen te houden. Maar wat Schwab zich niet realiseert is dat er een fatale fout in zijn globalistische agenda zit die we kunnen gebruiken om zijn plannen te vernietigen.

WE CAN DESTROY THE PLANS OF KLAUS SCHWAB OF THE WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) - PRAY!

We kunnen de plannen van Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) vernietigen, bid!