Vertaal deze pagina naar:

DE MAAND VAN DE VERZWEGEN GESCHIEDENIS

22-10-2023

In de Maand van de Verzwegen Geschiedenis wordt betoogd dat óók in de geschiedenisboeken moet komen dat Nederland in de VOC-tijd eeuwenlang een drugkartel runde, waarmee de oorlogen zijn betaald!


In de Maand van de Verzwegen Geschiedenis wordt betoogd dat óók in de geschiedenisboeken moet komen dat Nederland in de VOC-tijd eeuwenlang een drugkartel runde, waarmee de oorlogen zijn betaald. 

Al in 1613 (11 jaar na de oprichting) vervoerde de VOC zo'n 200 ponden amfioen (ruwe opium) naar de Molukken. Nadat Cornelius Speelman in 1677 grote delen van Midden-Java had veroverd, eigende de "illegale" VOC zich (vanwege hun "illegaal" verkregen Nederlandse octrooi) het alleenrecht op de import van opium toe. 

Chinese pachters (de tegenwoordige drugsdealer) kochten het, om die op hun beurt aan de consument te verkopen. Deze relatie heeft twee eeuwen stand gehouden. Zowel de Nederlandse overheid als de pachters verdienden kapitalen aan de kleinverbruikers. Op deze wijze beheerste de Nederlandse overheid de volledig drugsketen, van grondstof tot eindgebruiker. 

In 1894 begon Nederland daarom een proef, voorlopig uitsluitend op het eiland Madoera, met de Dienst der Opiumregie. Met deze dienst breidde de overheid het staatsmonopolie op handel in opium voor het eerst uit tot de detailhandel. De overheid ging zelf leren ruwe opium te zuiveren en te koken naar de smaak van de plaatselijke gebruikers. 

Op het landgoed Struiswijk in de wijk Meester Cornelis bij Batavia opende het gouvernement een fabriek waar het ruwe opium van staatswege werd bereid tot rookopium. Verpakt in degelijk gewaarmerkte tubes en kuipjes zou de staatsopium gemakkelijk zijn te onderscheiden van smokkelopium. Ambtenaren met een vast salaris gingen dit wettig opium nu in officiële opiumverkoopplaatsen rechtstreeks aan de gebruikers verkopen. 

Vanaf de inkoop in Turkije of India tot de verkoop aan de Madoerese schuiver beheerste de Nederlandse overheid nu de gehele commerciële keten, en maakte ze de grootst mogelijke winst. In de opiumfabriek te Batavia werden de tubes in een houten doosje verpakt, (zie foto bovenaan dit artikel, Java, 1936).

Geschreven met de hulp van Jezus Christus vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door A.M.L. (Ad) van Rooij.

De Nederlandse geschiedenis vanaf de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie op 20 maart 1602 tot op heden 21 oktober 2023 in 118 pagina's geschreven tekst met foto's, links, deeplinks en video's (TV-uitzendingen) aan feitelijke en wettelijke onderbouwing staat in de onderstaande link (PDF).

Micha Kat zit ten onrechte in de gevangenis!

Deze Nederlandse geschiedenis bevat zoveel inhoudelijke informatie, waaruit blijkt dat onderzoeksjournalist Micha Kat ten onrechte in de gevangenis zit, dat onze Waarheidskrant de Nieuwe Media heeft besloten om daaruit vele nieuwe artikelen te putten en daarmee net zolang zal doorgaan tot dat Micha Kat (die evenals Willem Oltmans, de familie Ad van Rooij, de familie Ruud Rietveld en vele anderen zijn geslachtofferd door Prins Bernhard) wordt vrijgelaten uit de gevangenis.

FREE MICHA KAT │ #FREEMICHA │ #FREEMICHAKAT

Micha Kat (onderzoeksjournalist)
Micha Kat (onderzoeksjournalist)

ONZE EERDERE ARTIKELEN OVER DE ILLEGALE BATAAFSE REPUBLIEK 

'S-WERELDS GROOTSTE CRIMINELE ORGANISATIE ALLER TIJDE!