Vertaal deze pagina naar:

DE NATIONALE BOND TEGEN OVERHEIDSZAKEN DOET STRAFAANGIFTE TEGEN RUTTE

14-07-2021


Bond doet strafaangifte tegen Rutte c.s. namens 4.470 actiedeelnemers!


De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft afgelopen week namens 4.470 mensen strafrechtelijke aangifte gedaan tegen Mark Rutte en de zijnen.

Deze collectieve aangifte werd gedaan op het politiebureau in Sneek.

Bij de aangifte werd onder andere een namenlijst van in totaal 63 pagina's overhandigd. De namen van alle aangevers moesten aan de politie bekend worden gemaakt, aangezien het wettelijk niet mogelijk is om anoniem strafaangifte te doen.

De dienstdoende agent nam een verklaring op waarin de namen werden genoemd van Mark Rutte, Hugo Mattheus de Jonge, Karin Hildur Ollongren, Cornelia Johanna Schouten, Tamara van Ark, Ferdinand Bernhard Joseph Grapperhaus en Sigrid Agnes Maria Kaag.

Zij zijn degenen tegen wie de aangifte zich primair richt.

Subsidiair richt de aangifte zich tegen alle mensen in hun hoedanigheid van medeplegers, 'die direct en indirect gestructureerd in een bepaalde organisatiegraad door de verdachten worden aangestuurd en geleid'.


De aangifte vermeldt de volgende, inzake de coronamaatregelen gepleegde delicten:

Deelneming aan een criminele organisatie, die het oogmerk heeft het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid (art. 140 Sr), ernstige schendingen van het internationaal humanitaire recht (art. 4 WIM), het veroorzaken van de dood of lichamelijk letsel door schuld (art. 289 Sr), het bewust en systematisch vrees aanwakkeren en handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse staat en haar burgers (art. 83a Sr), het handelen met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (art. 93 Sr), het samenspannen met derden met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (art. 96 lid 1 Sr), het handelen met het oogmerk ter voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (art. 96 lid 2 sub 1, 2 en 5 Sr), het in verbinding treden met een buitenlandse mogendheid, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden tegen de Staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen (art. 97 lid 1 Sr), het plegen van allerhande rechtshandelingen ter voorbereiding van een misdrijf zoals omschreven in lid 1 van artikel 97 Sr (art. 97 lid 2 Sr) en misbruik van gezag en daarbij het vrije volk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden (art. 365 Sr).


De aangifte namens de 4.470 deelnemers aan de actie van de Bond werd in Sneek gedaan, omdat de Bond berichten hebben bereikt dat politieagenten in diverse gemeenten weigeren om aangiften tegen Rutte en de zijnen op te nemen.


De Bond schatte in dat de kans op weigering van de aangifte in Sneek klein was.


Het Openbaar Ministerie is nu verplicht om een besluit te nemen over het wel of niet in behandeling nemen van de strafrechtelijke aangifte!


Zou het Openbaar Ministerie besluiten de aangifte van 4.470 Nederlanders niet serieus te nemen, dan start de Bond een zogeheten artikel 12 Sv-procedure bij het Gerechtshof.

Zou het Gerechtshof het besluit van het Openbaar Ministerie steunen, dan dient de Bond een klacht in bij het Internationaal Strafhof.

Aanmelden via ► https://www.bondoverheidszaken.nl/wp/collectieve-strafrechtelijke-aangifte-tegen-rutte-c-s/