Vertaal deze pagina naar:

NOS IS FAKE NEWS!

02-04-2022

Weest U zich ervan bewust beste mensen, informeer Uzelf, Uw familie en Uw bekenden en doe ook onderzoek!

Word lid van het Telegram kanaal van Tim Gielen.

Link ► https://t.me/timgielen

Nee beste NOS schrijft Tim Gielen:


Tim Gielen vervolgt:

De enorme inflatie is te danken aan het feit dat de centrale banken in de afgelopen 2 jaren dagelijks recordhoeveelheden geld vanuit het niets geproduceerd hebben om de absurde, onnodige coronamaatregelen te bekostigen!


Velen van ons wisten dat dit eraan zat te komen, en hebben er voor gewaarschuwd dat de c*v*d-hoax o.a. diende om het monetaire systeem, dat al sinds 2008 aan de beademing ligt, het laatste zetje te geven en het te laten crashen.

Als we straks namelijk 10 euro voor een brood betalen zullen de meesten mensen in hun handen klappen wanneer onze overheden de lang geplande monetaire switch naar de staatsscrypto zullen aankondigen, net zoals men 2 jaar geleden stond te klappen voor politieagenten die hen in hun huizen opgesloten hielden.

De schulden die men nu maakt om het hoofd boven water te houden worden straks kwijtgescholden, en in ruil daarvoor doet men afstand van zijn/haar bezittingen en wordt het WEF-slogan 'You will own nothing and be happy' werkelijkheid.

[Door: Tim Gielen]


De NOS wil haar lezers echter graag laten geloven dat Rusland de oorzaak van de inflatie is!


Zo hoeft de geïndoctrineerde massa nog even niet toe te geven dat ze belazerd is door haar eigen politici en media. Men denkt dan tevens: 'hoe halen wij het in ons hoofd om ons te beklagen over onze financiële situatie, terwijl die arme Oekraïners geeneens meer een dak boven hun hoofd hebben?'

De mensen kunnen zich dan weer even grootmoedig voelen en opnieuw even die 'helden' zijn, die 'samen' de nodige financiële offers zullen brengen. 'We zijn allemaal helden', 'we doen het voor de anderen', 'we moeten nog even volhouden' en 'we doen dit samen', toch NOS?

[Door: Tim Gielen]


Het wordt steeds duidelijker waarom de C*vid-maatregelen wereldwijd ineens in rap tempo versoepeld werden!


De basis voor het digitale Europese gezondheidsbewijs was immers gelegd, en een groot gedeelte van de wereldbevolking is na 2 jaar niet alleen zo'n 3 keer gevaccineerd, maar tevens mentaal ingesteld op het feit dat overheden onze vrijheden zomaar drastisch kunnen beperken in naam van de volksgezondheid, en dat zij zich onbeperkt schuldig kunnen maken aan "grensoverschrijdend gedrag" wanneer hen dat uitkomt. Overheden kunnen zelfs beslag leggen op de bankrekeningen van demonstranten, zonder dat er één mainstream-journalist is die daar schande van spreekt.

Net zoals terreurdreiging "spontaan" verdween toen de WHO op basis van een niet bestaand v*rus een wereldwijde pandemie aankondigde - alsof zelfmoordterroristen uit angst voor een snotneus hun activiteiten staakten, en zich 2 jaar lang vrijwillig isoleerden in hun grotten - zo lijkt c*vid nu even "spontaan" naar de achtergrond te verdwijnen, en is er een nieuwe dreiging voor in de plaats gekomen; oorlog.


Naar mijn idee zijn we dan ook wederom een nieuwe fase van "The Great Reset" ingegaan!


Het zou me niet verbazen als de enorme prijsstijging van gas en olie zal worden gebruikt als aanleiding voor de geplande energietransitie, en wellicht voor een digitaal georganiseerde rantsoenering van energie.


Hogere gas- en olieprijzen leiden tot hogere transportkosten, en dit in combinatie met de hoogste inflatie in 40 jaar, zal neem ik aan resulteren in enorme prijsstijgingen van zowel voedsel als van andere gebruiksartikelen. De multinationals van de elite zullen waarschijnlijk in staat zijn hun prijzen relatief laag te houden, kleine bedrijven echter niet. Vele nieuwe faillissementen liggen naar mijn idee in het verschiet, en uiteraard de inbeslagname van bezit. Schaarste, de mogelijke ineenstorting van de economie, nieuwe dreigingen - waaronder niet bestaande virussen en "natuurrampen" - en nieuwe oplossingen - waaronder een monetaire transitie naar de overheidscrypto en een universeel basisinkomen - zullen vele mensen voort doen dobberen op golven van paniek, valse hoop en teleurstelling.

We kunnen niet voorkomen dat de elite haar plannen zal blijven uitrollen. In deze donkere tijden is het daarom goed om de rust in ons zélf te creëren. Daar ligt de capaciteit om uit de mentale gevangenis te ontsnappen. De mensheid zal nooit vrij worden als zij niet eerst zélf vrij wordt van de wil om de verrotte maatschappij in stand te houden, en als zij niet bereid is los te laten. Tot in de eeuwigheid zullen samenlevingen opbloeien en in verval raken. Strijd daarom niet tegen het verval, maar help het nieuwe om tot bloei te komen.


Eeuwig zullen de seizoenen elkaar afwisselen!


Het bevechten van de natuurlijke cycli is zinloos.

Ontkennen dat de winter in het verschiet ligt zal ons niet beschermen tegen de kou, maar de wetenschap dat de winter gevolgd zal worden door de lente kan onze harten van genoeg warmte voorzien om de koude maanden te doorstaan.

We kunnen schreeuwen tegen de winter, maar beter doen we eraan ons warmer aan te kleden. De winter is de nacht van het jaar, maar tevens de tijd waarin we met onze families rond de open haard kunnen zitten, en kunnen genieten van de koude, frisse lucht tijdens een wandeling in het bos.

Omarm daarom het onvermijdelijke, en vertrouw er op dat niets je zal overkomen dat niet de bedoeling is. Mooie tijden liggen in het verschiet voor degenen die in staat zullen zijn de werkelijke vijand onder ogen te komen; de angst voor het onbekende.

[Door: Tim Gielen]


Word lid van het Telegram kanaal van Tim Gielen.

Link ► https://t.me/timgielen