Vertaal deze pagina naar:

DE TWEEDE KAMER IS EEN GROTE TONEELCLUB!

09-03-2023

De Tweede Kamerleden zijn allemaal op de hoogte van deze toneelclub en zijn medeverantwoordelijk voor veel pijn en ellende in Nederland!

Alle Tweede Kamerleden ontvangen een riant salaris en vergoedingen om de bevolking te laten geloven dat er op hun partij of op henzelf gestemd kan worden.

De machthebbers achter de schermen bepalen zelf wie er in de Tweede Kamer plaats neemt. Achter elk Kamerlid zitten één of meerdere lobbyisten die er belang bij hebben dat er een bepaalde Agenda wordt uitgevoerd, waaraan vele verdienmodellen vast zitten.


We gaan het zien wat er op 11 maart (demonstratie) en op 15 maart (verkiezingen) gaat gebeuren!

Wie gaat stemmen erkend de corrupte organisatie De Staat der Nederlandenden, die de Nederlandse bevolking vanaf 13 mei 1940 heeft misleid, afgeperst, onderdrukt, voorgelogen, ziek heeft gemaakt en vermoord heeft door COVID vaccinaties door deze aan te bevelen en af te dwingen in verband met toegang tot publieke ruimtes. Dit is een ernstige vorm van discriminatie.


De zogenaamde volksvertegenwoordigers zijn volksverlakkers!

Vraag je eens af waarom er ineens die grote "stem ze weg" campagne naar voren wordt geschoven. Stemmen is instemmen met je eigen onderdrukking. Als je stemt word je een onderdaan van de staat der Nederlanden. Alle politieke partijen en leden van de Staten-Generaal zweren of beloven trouw aan een nep koning (kroon), die zij zelf naar voren hebben geschoven.

Daarbij is Maxima lid van het WEF en vele andere politici en hoogwaardigheidsbekleders, die gezamenlijk Agenda 2030 uitvoeren met de burgemeesters en wethouders in hun gemeentes.

Zie de namen van Maxima en vele politici op de onderstaande website.

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2022/namen-wef.html

U bent Allen bij deze gewaarschuwd!

Een uitleg over de Grondwettelijke positie van Nederland


We leven in spannende en enerverende tijden!

GESARA is coming!

Momenteel is er een enorme geldontwaarding gaande van de euro en de petrodollar, vanwege de herwaardering van de valuta wereldwijd.


De kieswet is niet meer geldig vanaf 13 mei 1940

De Tweede wereldoorlog is nooit afgelopen, de Nazi's zijn tot heden aan de macht geweest. Nederland is een provincie van Duitsland. Nederland is een bedrijf. De belastingdienst is niet rechtsgeldig.

Stemmen heeft daarom geen zin. De hele huidige regering zal moeten vertrekken, zo ook alle burgemeesters en hun wethouders. Zij zullen berecht moeten worden voor het Volkstribunaal wegens het meewerken aan de genocide (volkerenmoord) op de bevolking!

Steeds meer mensen beginnen zich te realiseren dat ze zijn voorgelogen. Velen richten hun woede op de medische wereld, omdat zij niet naar behoren zijn gewaarschuwd voor de gevaren en vele bijwerkingen van COVID vaccinaties.

LUISTER NAAR DEZE PODCAST


Opinie programma waarin de geopolitiek van de afgelopen tijd met veel humor wordt besproken door de bekende Nederlander Rinus Verhagen en Peter DG.

Als vanouds gezellig en uiteraard zoals we van hen gewend bent, zeer informatief!

*** Vanaf 25 minuten komt Rinus Verhagen in de uitzending ***


Operation Paperclip

Een bijzonder hoofdstuk is de totale economische exploitatie van knowhow in wetenschap en industrie in het verslagen Duitsland. Werner von Braun en het Duitse raketprogramma, dat de Amerikanen en het personeel naar de VS brachten, zijn bekend. De Duitse ontwikkeling in de vliegtuigbouw was ook spectaculair, vooral de jachtvliegtuigen aangedreven door straalmotoren, die al operationeel volwassen waren. De Sovjets en Britten deden ook op geen enkele manier onder voor de Amerikanen in hun invallen.

Wat bijna niemand weet, onder de naam "Paperclip" vond na de oorlog een uitgebreide overdracht van Duitse knowhow naar de VS plaats, die eufemistisch werd aangeduid als "intellectuele genoegdoening". Als onderdeel van deze herstelcampagne confisqueerden de geallieerden grote hoeveelheden Duitse patenten en auteursrechten, evenals geregistreerde handelsmerken.

Het "Paperclip"-programma was al eind 1944 begonnen met als doel de Duitse wetenschappelijke en technische knowhow te gebruiken om de oorlog met Japan te verkorten. Terwijl de geallieerde legers West-Duitsland binnentrokken, werden teams van tientallen Amerikaanse experts van overheidsinstanties, industrie- en handelsverenigingen en universiteiten tegelijkertijd uit de Verenigde Staten gerekruteerd.

Ze infiltreerden in honderden Duitse onderzoeksinstellingen, technische scholen en industriële bedrijven, interviewden personeel, onderzochten processen en producten, namen foto's en monsters en vroegen om tekeningen, plannen, blauwdrukken, onderzoeksrapporten en documenten van alle soorten. Natuurlijk waren de overwinnaars niet tevreden met oorlogsgerelateerde ontwikkelingen. Ze bezweken voor de verleiding om een weerloze en verwoeste en ooit toonaangevende industriële natie van zijn beste prestaties te beroven.

Een materiële en spirituele plundering begon, die ongeëvenaard is in de geschiedenis. Duitse expertise in windtunnels, bandrecorders, synthetische brandstoffen en rubber, verffilm, textiel, werktuigmachines, zware apparatuur, keramiek, optisch glas, kleurstofcomputertechnologie, elektronenmicroscopen en nog veel meer werden in beslag genomen.

In de woorden van minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall, werd verondersteld dat de verzamelde informatie "beschikbaar zou worden gesteld aan de rest van de wereld". In werkelijkheid gebruikten de geallieerden echter alleen Duitse technologieën en kennis en gaven deze rechtstreeks door aan hun eigen instellingen en bedrijven. De geschiedenis van deze actie is nooit meer heroverwogen.

Alleen het nauwgezette onderzoek van de hedendaagse historicus John Gimbel van de Humboldt State University in de VS, een voormalig lid van OMGUS Marburg, heeft de omvang van de geallieerde inval onthuld met zijn meer dan tien jaar onderzoekswerk in Duitse, Amerikaanse, openbare en particuliere archieven.

Dit onderzoek resulteerde in zijn boek:

Technology and Reparations:

"Exploitations and Plunder in Postwar Germany"