Vertaal deze pagina naar:

DE WARE REDEN WAAROM PSYCHIATERS ZIELENKNIJPERS WORDEN GENOEMD IN DE PSYCHIATRIE?

27-11-2023

Voor veel mensen zal dit onderwerp nog echt een brug te ver zijn, maar de psychiatrie is speciaal opgezet om experimenten te kunnen doen met de Ziel van de mensen (Goddelijke wezens).

Veel dieren en mensen hebben telepathisch contact met elkaar. 

Fijn als je dit reeds zelf hebt ondervonden.

Onze trouwe viervoeters hebben een hoge spirit.

Tip: bekijk de bovenstaande video over het ontstaan van de psychiatrie.

Reinier van Arkel is het oudste psychiatrische ziekenhuis in Nederland.

Reinier van Arkel werd in 1442 gesticht.Er zullen nu ook mensen zijn die dit gaan herkennen of bevestigd krijgen wat ze eerder gelezen of gehoord hebben. Mensen worden ook wel 'dieren' genoemd door diegenen die de mensen onderzoeken. Wie die onderzoekers zijn is nog een vraag voor velen. En hoe raar het ook klinkt, het gewicht van de Ziel lijkt zelfs een discussiepunt te zijn.


Hoe zwaar weegt de Ziel? 

Zie de onderstaande info in dit artikel. We zullen in ons artikel verschillende informatie en uitgangspunten de revue laten passeren. Zodat diegenen het kunnen gaan begrijpen die het benodigde bewustzijn hiervoor hebben en bezitten. Niet iedereen zal de informatie dat in dit artikel wordt aangereikt begrijpen en een deel zal het daarom afdoen als onzin, om het naast zich neer te kunnen leggen. Dat geeft niet, wij zijn dat inmiddels gewend. Ons aardse leven als mens is behoorlijk complex waar we allemaal mee te maken hebben. En dan drukken wij ons nog erg voorzichtig uit.


Beweerd wordt het volgende:

Satanische rituelen met jonge kinderen (tot 3 jaar!) met de dood tot gevolg werd gedaan om Zielen te kunnen oogsten. Die Zielen werden geoogst door de aliens die reeds tussen ons lopen. Onze aarde is een planeet om Zielen, mensenvlees en mensenbloed te kunnen oogsten. We hebben dus te maken met mensenbloeddrinkers, mensenvleeseters en Zielenvangers. Wanneer je dit stuk gaat begrijpen maak je wellicht weer een grote bewustzijnssprong en ga je ook begrijpen waarom er zoveel jonge kinderen verdwijnen wereldwijd. En dat er ware en speciale kolonies zijn in de wereld om babies te 'produceren' om ze te kunnen 'harvesten' ofwel te kunnen oogsten.

Hoe zwaar weegt de Ziel?

Misschien een rare vraag, toch stellen wij deze vraag hardop, omdat dit echt gemeten wordt door onderzoekers. Het experiment van 21 gram verwijst naar een wetenschappelijk onderzoek dat in 1907 werd gepubliceerd door Duncan MacDougall, een arts uit Haverhill, Massachusetts. MacDougall veronderstelde dat zielen fysiek gewicht hebben, en probeerde de massa te meten die een mens verloor toen de ziel het lichaam verliet. MacDougall probeerde de massale verandering van zes patiënten op het moment van overlijden te meten. Eén van de zes proefpersonen verloor driekwart ounce (21,3 gram).

MacDougall verklaarde dat zijn experiment vele malen herhaald zou moeten worden voordat er enige conclusie kon worden getrokken. Het experiment wordt algemeen beschouwd als gebrekkig en onwetenschappelijk vanwege de kleine steekproefomvang, de gebruikte methoden en het feit dat slechts één van de zes proefpersonen aan de hypothese voldeed. De zaak wordt aangehaald als een voorbeeld van selectieve berichtgeving. Ondanks de afwijzing ervan binnen de wetenschappelijke gemeenschap, heeft het experiment van MacDougall het concept gepopulariseerd dat de ziel gewicht heeft, en specifiek dat ze 21 gram weegt.

Bron: https://en.m.wikipedia.org/wiki/21_grams_experiment

Inleiding en betekenis van het woord Atma - Atman

Atman (Sanskriet, n., आत्मन्, ātman, ook jivatman) is zelf, ziel, geest, diepere essentie van ik, bewustzijn. Het is in een van de betekenissen synoniem met Brahman. Het is etymologisch verwant aan het Nederlandse adem en het Duitse Atem, beide Indo-Europese talen. Het is een begrip uit het hindoeïsme en het Mahayana-boeddhisme. Het heeft een universeel karakter. Het is dus niet het ik (ahamkára) van slechts een bepaald persoon, maar het universele zelf dat aanleiding geeft tot het ik-gevoel van iedereen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Atman_(hindoe%C3%AFsme)

Wat is de of een Ziel?

Een ziel is een eeuwige, nobele en eeuwige aanwezigheid van energie in het menselijk lichaam, vertegenwoordigt de beste creatie van de natuur. De combinatie van vijf dhatu's (lucht, water, aarde, Agni, Akasha) met ziel wordt 'Shad Dhatu' purusha genoemd. Wanneer de ziel het lichaam verlaat, zijn alle biologische en fysiologische activiteiten niet meer functioneel en wordt het lichaam als dood lichaam verklaard. Voor bron en meer info, klik HIER.

~ Aan dit artikel wordt nog gewerkt ~