Vertaal deze pagina naar:

DE ZEVEN BERGEN

23-04-2023

De zeven bergen zijn 'business' (corporaties), overheid, educatie, media, entertainment, religie en familie!


Door: Arjen Hinloopen

 
Wij weten dat alle 7 bergen onder de controle staan van de duivel!

Echter deze wetenschap passen wij niet toe. Alles wat uit de regering komt, in samenwerking met 'bedrijven' en 'educatie', wordt massaal serieus genomen. Foto's van Mars, de maan, de zon, de planeten, alles wordt geslikt als babymelk door een baby. De 'berg' media zit in het complot (1 van de 7 bergen) en 'dus is het waar'.

Als de regering in 2020 maatregelen aankondigt,  in samenwerking met onder meer de media, dan nemen wij alles serieus van uit de koker van de media en overheid komt. De 'business' (medisch) doet dapper mee, dus is 'het waar'. Wie denkt na dat de overheid, media en 'business' de 7 bergen behelzen?

Dit is het toppunt van waanzin: geloven dat op alle bergtoppen 'evil' is en vervolgens hun verhalen geloven. Dit gebeurt massaal in de christelijke gemeenschap. Ook 'geschiedenis', afkomend van 'bedrijven' (musea bv), overheid (Smithonean, Rijksmusea enz), educatie (geschiedenisles) en media (history channel e.d.) wordt als zoete koek geslikt en dat terwijl de 'geschiedenis' onder de controle is van maar liefst 4 van de 7 bergen. Ik neem aan dat je al zover bent in je wijsheid, dat je weet dat elke geschiedenis voor de 'overwinnaars' wordt geschreven. Er existeert geen zuivere geschiedenis.
Wij hebben op een of andere manier de overtuiging dat de overheid ons beschermt. Maar de overheid is toch echt 1 van de 7 demonisch gecontroleerde bergen. Wat voor goeds kan daaruit komen?

Wij met z'n allen zijn geboren en getogen met de informatie van deze 7 bergen, echter hebben ons 'denken niet vernieuwd' op het gebied van de info die wij in ons 'systeem' hebben dat afkomstig is van deze 7 bergen. En als iemand het erover heeft, dan is hij een 'tinhead', een 'complot denker'. De Bijbel verklaart dat de hele wereld onder de controle is van het kwaad, maar is 'geen sprake van een complot'. Het gehele gebied van de misleiding van de vijand door de 7 bergen wordt door de christelijke gemeenschap vrijwel volledig genegeerd. De duivel heeft vrij spel. Dat is al gebleken uit hoe de kerken in 2020 hebben gebogen voor de overheid, de media en de 'business' (ziekenhuizen bv) terwijl deze allemaal onderdeel zijn van de 7 bergen.

Als je eenmaal in de leugen bent gaan geloven, is het zeer moeilijk om de conclusie te omarmen dat je 'erin getrapt' bent. Je blijft liever de leugen verdedigen dan concluderen dat je jarenlang de leugen niet hebt gezien. Vooral voorgangers en religieus leiders die zichzelf het predicaat 'geest van onderscheiding' hebben toebedeeld, zullen in bijna alle gevallen niet openstaan voor de waarheid. Zij zijn dan geen 'liefhebbers van de waarheid', met alle gevolgen van dien.

Hoe kan je bv in het heliocentrisch model geloven en jezelf een 'liefhebber van de waarheid' noemen? Wij houden onszelf voor de mal. En om nog nog maar te zwijgen over de gevolgen van ons geloof in de ons gepresenteerde geschiedenis.

We spelen met vuur…


Door: Arjen Hinloopen