Vertaal deze pagina naar:

DESERTEURS VAN ORANJE

06-04-2023

Met hun vlucht naar Engeland heeft de monarchie en de toenmalige regering hun zetel in het koninkrijk verlaten!


Vanaf dat moment waren zij grondwettelijk niet meer bevoegd regeringstaken te vervullen.

Daarmee kwam er grondwettelijk een einde aan de koninklijke troonsopvolging.


De aanval tegen Nederland door de Duitse strijdkrachten op 10 mei 1940 kwam niet onverwachts. Op 3 september 1939 verklaarde Frankrijk en Engeland samen Duitsland de oorlog omdat het Duitse leger het voormalige Duitse grondgebied in Polen binnen viel. Het Nederlandse leger was al gemobiliseerd omdat de Generale Staf onder leiding van generaal Henri Winkelman een Duitse aanval op Nederland verwachtte.

Op 11 november 1939 vroeg de Britse ambassadeur in den Haag aan de Britse regering of de Nederlandse koninklijke famillie en regering asiel zouden kunnen aanvragen in het geval van een Duitse aanval tegen Nederland.

https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/17/de-plotselinge-vlucht-van-koningin-wilhelmina-en-haar-regering-in-mei-1940-was-al-vanaf-november-1939-voorbereid/


Op 10 januari 1940 maakte bij Mechelen in België een Duitse Messerschmidt een noodlanding. In het vliegtuig bevonden zich twee Duitse officieren die de volledige plannen voor de Duitse aanval bij zich hadden. De Belgische Generale Staf heeft daarop de Nederlandse overheid ingelicht over de Duitse aanvalsplannen.

https://mei1940.org/10-januari-1940-noodlanding-van-duits-vliegtuig-bij-mechelen-in-belgie-met-de-duitse-plannen-voor-het-offensief-in-1940/


Op vrijdag 12 april 1940 was er intensief overleg tussen minister Van Kleffens en de Britse ambassadeur Neville Bland over de geplande vlucht van de Nederlandse monarchie en regering

Volgens de getuigenis van Piet A.G. van Haaren is er door de Nederlandse legerleiding verraad gepleegd door kort voor de Duitse inval de wegversperringen tussen de Maas en Duitsland te verwijderen, en de wapens van het leger daar te vervangen met andere wapens waar zij slechts vijf stuks munitie bij kregen.


Wilhelmina zwoor tijdens haar inhuldiging als koningin: "Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen ...". Terwijl op de Grebbeberg soldaten standrechtelijk werden geëxecuteerd voor het schenden van hun eed het grondgebied van Nederland te zullen verdedigen, gebeurde dat de koninklijke familie niet.

De ministers van de regering hadden tijdens het afleggen van hun ambtseed ook allemaal trouw aan de Nederlandse grondwet gezworen. Artikel 21 van de toenmalige grondwet bevatte de tekst "In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst". De Nederlandse monarchie en regering hadden dus bij hun oorlogsvoorbereidingen wetmatig de keus de bezetting samen met de rest van de Nederlandse bevolking door te maken, of uit te wijken naar de andere delen van het koninkrijk die niet aangevallen werden: Suriname, de Nederlandse Antillen of Nederlands-Indië.

De enige andere optie was afstand te toen van de troon en regeringsbevoegdheid. De zetel van de regering was immers grondwettelijk niet buiten het grondgebied van het koninkrijk te verplaatsen. In dat geval konden zij uitwijken naar elk ander land naar keuze.

De monarchie en regering deserteerde op 13 mei 1940 naar Engeland, maar bleven in Engeland en later ook in Canada pretenderen nog regeringsbevoegdheid te hebben.

https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/17/met-de-smadelijke-vlucht-op-13-mei-1940-schonden-koningin-wilhelmina-en-haar-regering-de-grondwet/

- Delen wordt gewaardeerd -

U heeft de toestemming deze tekst onveranderd en in zijn geheel te kopiëren en te publiceren.

Met vermelding van de bronnen.