Vertaal deze pagina naar:

DOE AANGIFTE TEGEN MARK RUTTE EN STEL RUTTE PERSOONLIJK EN AMBTELIJK AANSPRAKELIJK

18-02-2021


Stel Mark Rutte persoonlijk en ambtelijk aansprakelijk middels de aangiftebrief tegen Rutte van 'Artsen voor Waarheid' voor het leiding geven aan en zijn betrokkenheid bij meervoudige misdaden tegen de menselijkheid middels de onderstaande PDF.


NB. Van een oplettende lezer kregen we het volgende bericht (waarvoor dank!):

In de onderstaande aangifte staat WEC, dat moet WEF zijn!

Graag ZELF even verbeteren!


Print de onderstaande PDF uit en stuur deze op naar:

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag


De laatste pagina van de PDF dient u op te sturen naar:

Van Kessel Advocatuur B.V.

T.a.v. het secretariaat mevrouw H.H. de Vries

Spanjaardslaan 25-1

8917 AK LeeuwardenDe arts als uitvoerder van overheidsbeleid: in gesprek met Elke F. de Klerk.


Bekijk ook deze website met voorbeeldbrieven!


https://www.artsenvoorwaarheid.nl/aansprakelijkheidstelling


In de PDF van hierboven is het volgende te lezen op bladzijde 1:Opgedragen aan De Beschermers van alle Rassen en Werelden


Kennisgeving van aansprakelijkheid, tevens strafbaarstelling


Aan Mark Rutte in persoon, geboren te Den Haag op 14 februari 1967, alsmede in uw hoedanigheid van minister van Algemene Zaken.


Het is onacceptabel wat er in ons land gebeurt onder het voorwendsel van COVID-19. Via deze weg en op basis van onderstaande onderbouwing stel ik u hierbij persoonlijk en ambtelijk aansprakelijk voor het door u leiding geven aan en uw betrokkenheid bij meervoudige misdaden tegen de menselijkheid.

Bij deze verzoek ik u en zo nodig vorder ik hierbij van u, dat u per direct uw functie van minister van Algemene Zaken en volksvertegenwoordiger neerlegt, dan wel uw medeplichtigheid aan het plegen van meervoudige misdaden tegen mij en ons volk per direct staakt. Ik doe mijn dringend verzoek, dan wel mijn vordering aan u om mijzelf, mijn kinderen en het gehele Nederlandse volk in bescherming te nemen.


Geen van de onder uw leiding enmedeverantwoordelijkheid ingevoerde corona maatregelen hebben een wetenschappelijke, medische, juridische en/of feitelijke basis.

De maatregelen zijn bovendien nietig, dan wel onwettig omdat enig mandaat ontbreekt en ze alle in strijd zijn met de absolute en klassieke grondrechten, de fundamentele vrijheden van de mens en de onvervreemdbare universele rechten van de mens.

U draagt bewust en intentioneel bij aan het creëren van angst, stress en verdeeldheid onder de Nederlandse bevolking op basis van constante misleidende propaganda.

U staat toe dat werkzame medicatie tegen het 'covid-19'ziektebeeld niet toegestaan wordten draagt eraan bij dat protocollen en maatregelen toegepast wordendie schadelijk zijn. Hierdoor bent u direct mede-schuldig aan de dood van elke coronapatiënt die eenvoudig genezen had kunnen worden, middels de diverse bewezen effectieve behandelingen, die mede door u voor het publiek verborgen worden.

U staat toe dat ons volk potentieel schadelijke mondkapjes draagt met louter en exclusief gedragsbeïnvloeding als doel. Ik kan dit niet anders kwalificeren dan psychopathisch en misdadig.


Zowel de mentale, de fysieke, de sociale als de economische gezondheid en positie van de mensen in dit land worden door de, mede onder uw leiding getroffen maatregelen, feitelijk vernietigt. Daar bent u persoonlijk en ambtelijk medeaansprakelijkvoor en dit dient per direct te stoppen.


De overige 14 bladzijden kunt U in de PDF verder lezen.

Succes Allen!De vertaalde tekst van Putin klopt met de tekst in de video.

Dit is reeds gechecked door Russisch sprekende mensen.Demmink wordt door Rutte nog steeds beschermd, waarom toch?

Demmink heeft meineed gepleegd, hij is wel degelijk schuldig.

Harry Borghouts zei ooit dat als de onderste steen boven zou komen justitie om gaat vallen.

Laat heel justitie maar in elkaar storten.

Het heeft al lang genoeg geduurd.

Het wordt tijd dat de beerput open gaat in Nederland.

De tijd is nu, informeer Uzelf!