Vertaal deze pagina naar:

ELKE BETALING DIE U DOET AAN DE BELASTINGDIENST IS EEN VRIJWILLIGE SCHENKING!

01-06-2023

Wist U dat? Zodra iedereen zich daarvan bewust wordt gaat onze hele wereld veranderen!

Iedere eed wat is gedaan bij de gratie Gods is niet rechtsgeldig!

GOD = Governmental Ordinance Department

(Letterlijke vertaling = Afdeling Rijksverordening)


Nederland behoort officieel toe aan Spanje. Officieel hebben we geen koning maar een vorst. Gezegd hebbende dat: "Als ik mij niet als een vorst gedraag maar als een tiran gedraag mogen jullie mij afzetten".

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gratie_Gods

Binnen het calvinisme in de 16e eeuw ontstond voor het eerst de opvatting dat als de koning niet Gods plan uitvoert, hij de gratie Gods kan verliezen en door het volk dient te worden afgezet.

'Plakkaat van Verlatinghe'

Het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel Acte van Verlatinghe) is een plakkaat ondertekend op 26 juli 1581, waarin een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II afzetten als hun heerser.

Het kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden.

Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579.

Bron ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Plakkaat_van_Verlatinghe

Rutte liet aan Obama in de US op 14 maart 2014 de 'Acte van Verlatinghe' zien!


Premier Rutte liet Obama de Acte van Verlatinghe zien op 14 maart 2014,

met welke reden deed Rutte dat?

De Acte werd op 26 juli 1581 ondertekend in Den Haag. Het was de officiële verklaring van een aantal Nederlandse provinciën, waarin Filips II werd afgezet als hun heerser. Het kan dus worden gezien als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579.

Bron: https://nos.nl/video/627324-rutte-laat-obama-acte-van-verlatinghe-zien


Ontkenning Goddelijk recht

Iedere eed wat is gedaan bij de gratie Gods is niet rechtsgeldig!


Het Plakkaat of de Akte van Verlatinghe uit 1581 is een uniek document.

Het wordt beschouwd als een baanbrekende verklaring van zelfbeschikking. De ondertekening ervan was een belangrijk moment in de geschiedenis van de mensenrechten.

Het Plakkaat van Verlatinghe is een ontkenning van het droit divin (Goddelijk recht), een door God gegeven recht dat de vorst op zijn of haar troon zou hebben. Die ontkenning houdt ook in dat verzet tegen een vorst niet godslasterlijk is.

Bron: https://www.amnesty.nl/encyclopedie/plakkaat-van-verlatinghe-en-de-mensenrechten


Welke Overheid wordt nu bedoeld in Romeinen 13 van de Bijbel?

De huidige overheid in Nederland is een roverheid. Het is een corrupte organisatie, wat parasiteert op de samenleving. De roverheid parasiteert op de Geboortetrust die gemaakt werd van de levende mens. Deze Geboortetrust werd gemaakt binnen 3 dagen na de geboorte van een nieuw levend mens (Goddelijk wezen).


Hypotheken worden bij de afsluiting ervan direct betaald vanuit de Geboortetrust.

U betaalt de hypotheek dus dubbel en ook nog eens met rente terug.

Hoe lang blijft U deze parasieten ondersteunen?


Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden (leden van de Staten-generaal) zijn huurlingen van een corrupte organisatie. Burgemeesters, wethouders en ambtenaren zijn handlangers van een corrupte organisatie.

Deurwaarders hebben geen mandaat!

Youri Plate heeft hier reeds veel video's over gemaakt.


Word Wakker en ga ook onderzoek doen!

Word lid van de onderstaande chatgroep op Telegram.

Informeer jezelf en nodig ook anderen uit.

https://t.me/autonoomlesgroep

Hieronder staan twee beweringen:

1. Nederland is een bedrijf.

2. Nederland is géén bedrijf, maar een Cestui Que Vie Trust!

Welke bewering is nu juist?

Dat gaan wij nu voor U onderzoeken!

Stuur ons een mail met onderbouwing wanneer U het antwoord denkt te weten.

redactie@de-nieuwe-media.nl

Bewering 1


Nederland is een bedrijf!

Vraag aan de CU, het FvD, de PVV en de SGP (5 april 2021, kamerlid Segers, kamerlid Baudet, kamerlid Wilders en kamerlid van der Staaij).

Mark Rutte is directielid van het bedrijf genaamd: 'Staat der Nederlanden'. Nederland is een privaat bedrijf en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 40-200-0004. Via dit private bedrijf en door middel van zijn registratie bij de Security and Exchange Commission in het District van Columbia is dit bedrijf van directielid Mark Rutte aan de drievoudige Kroon in de 'CITY OF LONDON' geschonken.

De startdatum van het bedrijf de 'Staat der Nederlanden' en/of 'De Nederlandse Regering' is rond 1848 en is een wereldwijde moedermaatschappij met 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur.

Het Ministerie van Financiën is separaat geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 41-169-5539. Het hoofdkantoor van het Ministerie van Financiën is het private bedrijf genaamd: 'Movares Nederland BV' in Utrecht. Het private Belastingbedrijf is een niet-geregistreerde business-unit van dit private bedrijf. De bevoegde functionaris van dit bedrijf is koning Willem-Alexander. Dit bedrijf is eveneens een wereldwijde moedermaatschappij met zelfs 545 bedrijven.

Er zijn dus twee bedrijven genaamd: 'Staat der Nederlanden', met voor elk bedrijf een 'Eigen Regering'.


Kunt u aangeven waarom dit zo is ingericht?

Ter info – 1

Het D-U-N-S Nummer, dat gebruikt wordt door de meest invloedrijke en toonaangevende organisaties ter wereld, wordt erkend, aanbevolen of vereist door meer dan 50 wereldwijde industrieën en handelsorganisaties, met inbegrip van de Verenigde Naties, de Amerikaanse Federale Overheid, de Australische Overheid, de International Standards Organisation (ISO) en de Europese Commissie.

Ter info – 2

Het leger, de politie en justitie en veiligheid, alsmede de hele rechtspraak zijn allemaal vreemde mogendheden door de registratie in het District van Columbia. Verder zijn er drie verschillende rechtsvormen:

1. Commercial of handelsrecht volgens de UCC (Uniform Commercial Code) met haar aanvullende wetgeving;

2. als het rechtscollege zich terugtrekt in de raadkamer om te overleggen, dan komt het terug in het zeerecht met zijn trustrecht (INSEAD). Er is nu een andere rechtsvorm aan de orde. Het is derhalve niet meer dezelfde zaak;

3. mocht het rechtscollege zich nogmaals terugtrekken, dan komt het wederom terug met een andere rechtsvorm, namelijk: Canoniek recht.


Verklaring Beneficiaire Aanvaarding

Je maakt je met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (Spoed VBA) bekend als de Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Je corrigeert daarmee de aanname van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, dat de, van overheidswege onder dwang verkregen, geboorte aangifte zou inhouden, dat jij vrijwillig, van jouw feitelijke bevoegdheid afstand zou hebben gedaan.

Bron: https://www.vraagde2ekamer.nl/nederland-is-een-bedrijf/

Bewering 2


Nederland is géén bedrijf, maar een Cestui Que Vie Trust!


De aanname dat Nederland een bedrijf is, is heel hardnekkig.

Dat heeft ermee te maken dat de De Staat der Nederlanden en de 'regering' zijn geregistreerd bij Dun & Bradstreet zoals bovenstaand uitgelegd.

Echter Nederland is géén bedrijf, maar een Cestui Qui Vie Trust: de administratie van Nederland is als van een Cestui Que Vie Trust. Het is van belang dit te doorgronden, want hieruit volgt dat Trust Law en Equity Law van toepassing zijn!

Een bedrijf kan zich verbergen achter immuniteit: de overheid vaart er wel bij dat je hen aanspreekt op het zijn van een bedrijf, want daarachter kan de overheid zich verschuilen. Het 'bedrijf' Nederland is insolvent: ze kan sinds 1930 (1929) niet voldoen aan haar financiële verplichtingen en kan daardoor niet functioneren. Vanaf dat moment lenen banken geld aan de overheid en als zekerheid worden land en onroerend goed, en het bestaansgeld van de mensen onder hypotheek en lening gebracht. Jij bent de sociale zekerheid via je BurgerServiceNummer.

Een Cestui Que Vie Trust kan een federale overheid (corporaties) creëren en de jurisdictie van deze overheid kan verspreid worden over het hele land. De overheid kan zichzelf als bedrijf oprichten en zich gedragen als een bedrijf, en dat doet de overheid ook. Verder kan de overheid lokale overheden in de vorm van gemeentes oprichten. Daaruit vloeit de gemeentewet in plaats van gewoonterecht of liever Trust Law en Equity Law. Common law (gewoonterecht) wordt veelal onjuist toegepast binnen de soeverein beweging en gepusht door overheidsagenten, het werkt niet zoals Trust Law en Equity Law werkt, omdat het tekort komt op meer dan 50 punten: common law biedt geen remedie en is de wet van slavernij. Het is de wet voor degenen zonder eigendomsrechten. Common Law is 'at law' ofwel 'bij wet', Equity Law is 'in law' ofwel 'in rechte'. Equity Law is supreme en prevaleert boven Common Law.

Doordat jij op basis van je geboorteakte ingeschreven wordt in het BRP, word je een federale burger en heb je geen rechten en standing. Zolang je Nederlands federaal burger bent, ben je bezit van de overheid en kan de overheid doen wat ze wil. Als je in gevecht gaat met de overheid geef je hen jurisdictie om jou te vernietigen, omdat je een vijand bent.

Hierdoor verandert de 'regering' echter niet in een bedrijf, want er is eerst de Trust!

(Let op: de 'regering' werkt in opdracht van de banken! Politici werken, via de overheid, in opdracht van de banken: politici worden niet gekozen maar geselecteerd.)

Nederland is géén bedrijf, maar een Cestui Qui Vie Trust: de administratie van Nederland is als van een Cestui Que Vie Trust

Omdat jij onderdeel bent van de Cestui Que Vie Trust als beneficiary (begunstigde) heb je rechten. Daardoor heb je standing. De overheid heeft een ministeriële verplichting naar jou toe, omdat je de beneficiary bent. Een administratieve verplichting is anders dan een wettelijke verplichting. Ministerieel houdt in dat de overheid moet luisteren naar een meerdere en de overheid kan niet zomaar doen wat de overheid wil: de overheid moet de Trust Law volgen.

Jij als beneficiary bent de meerdere: de beneficiary heeft de rechtmatige (equitable) titel van de eigendommen in de Cestui Que Vie Trust.

De trustee (overheid) heeft de wettelijke (legale) titel, en is aansprakelijk en verantwoordelijk voor beheer van jouw Cestui Que Vie Trust. Ze probeert jou echter te verleiden om aansprakelijk te zijn voor wat er van jou in 'bezit' wordt genomen. Zie je dat de overheid de rollen heeft omgedraaid: zij maakt jou tot trustee en borg(steller), en zichzelf de beneficiary? Met het beneficiair aanvaarden van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap corrigeer je deze rollen en je status.

Bron: https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/geboorte-aangifte/is-nederland-een-bedrijf-corporatie/