Vertaal deze pagina naar:

ER BESTAAN GEEN GELDIGE WETTEN MEER !!

18-02-2021


One People's Public Trust (OPPT)


Hoe vaak zullen wij dit nog moeten herhalen voor U?


De laatste registratie van OPPT vond plaats op 18 maart 2013

Dit document beëindigde alle resterende door de mens gecreëerde entiteiten en bracht alle mensen op deze planeet terug naar absolute vrijheid.

Zie infobron ► https://soevereinestaat.files.wordpress.com/2014/05/vrijheidsflyer-nl.pdf

Word Wakker en informeer Uzelf en anderen over de maffia en de rovende elite die voor een militair Tribunaal dient te verschijnen!

https://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-initial-investigation/

WAT BETEKENEN DE UCC REGISTRATIES VOOR BANKEN EN CORPORATIEVE OVERHEDEN?

Alle mensen handelen nu in de hoedanigheid van individuele entiteit, zonder vangnet van een bedrijf en met volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor ELKE ACTIE die zij ondernemen, beschermd en bewaakt door openbaar beleid UCC 1-103, en Universeel Recht, het heersende recht vastgelegd in de OPPT UCC Registraties. ( Verwijzing: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593 ).

Mocht een individu proberen om namens een in beslag genomen bank of overheideen ander individu schade te berokkenen, dan is hij/zij, zoals hierbeschreven, volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Zulke handelingen kunnen resulteren in het ontvangen van een Bericht ter Kennisgeving (Courtesy Notice).


Onthoud dit voor de rest van Uw leven:

Er staat niets tussen de Bron/Schepper en elke creatie van de Bron/Schepper.


De verschillende maffia-afdelingen zijn te herkennen aan hun kleuren!


De kern ervan is zelfverrijking voor de vermeende ELITE en het leegplunderen van het volk. De wereldwijde maffia beweging bestaat uit een aantal deelmaffia's, die echter ook weer hecht met elkaar samenwerken om hun doelen te bereiken.


De zwarte maffia


Wie daartoe behoren?

Alles en iedereen met een zwarte toga, of met zwart/blauw in het uniform.

Dus: rechters, officieren van Justitie, Politie, Boa's, Marechausee en advocaten.

Ook notarissen, deurwaarders, burgemeesters, gemeenteraadsleden en incasso buro's behoren tot de zwarte maffia, net als de vrijmetselarij (geheime en occulte genootschappen).

Al deze togadragers werken nauw samen om de burger te bedriegen en te bestelen voor de vermeende ELITE.

Deze maffia kent een sterk satanisch karakter, en telt vele pedofielen.

De politie maakt deel uit van de zwarte maffia en functioneert als diens prive-leger.

De laatste jaren gebruiken ze ter afleiding de kleur GEEL erin.


De witte maffia


De gehele medische sector inclusief de farmaceutische industrie behoren tot de witte maffia.

Maar de meest vergeten, maar meest gevaarlijkste tak in de witte Maffia is een hele belangrijke schakel. Dat is de Psychiatrie!
Deze witte maffia spant samen met de zwarte maffia door het volk angst aan te jagen met het corona virus en de vermeende mutaties.

Ze maken de bevolking met opzet ziek en vermoorden de bevolking door blootstelling aan 5G-straling en het toedienen van vaccinaties. Dit hoort U niet in het nieuws!

Bij 'problemen' wordt de witte maffia altijd gedekt door de zwarte, waarmee zeer nauwe banden worden onderhouden.

Bron ► https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2014/07/31/de-kleuren-van-de-maffia-in-nl/