Vertaal deze pagina naar:

ER DIENT ZICH MOMENTEEL EEN ENORME AARDVERSCHUIVING AAN IN NEDERLAND EN DE REST VAN DE WERELD!

15-04-2023

Nederland is totaal de weg kwijt!

Uitleg afbeelding hierboven:

Linkse afbeelding: een beeld in Rusland │ Rechtse afbeelding: een beeld in Nederland.

In Nederland zijn ze helemaal van God los.

Wie gaat hier iets aan doen?

Wie O wie?

Besef ten volle, de huidige machthebbers (oude Nazi families) zitten er niet voor ons, maar voor zichzelf om de macht te behouden over het slavenvolk, wat tot heden braaf was en gehoorzaamde!

Wat nu naar buiten komt in de Oekraïne (Khazaria/Zionisme) en de betrokkenheid van de corrupte politiek zal een enorme aardverschuiving teweeg gaan brengen in Nederland en de rest van de wereld.

Wat men niet door heeft is dat Trump, Putin en Xi samenwerken om de Nieuwe Wereld Orde (NWO) te vernietigen.

Er zijn geen geldige wetten na 13 mei 1940!

Wethouders weten niet welke wetten ze houden of naleven, omdat men niet door heeft dat we geen geldige wetten hebben vanaf 13 mei 1940.


Maxima zei immers na haar speurtocht:

"De Nederlander bestaat niet".

Over vlucht MH370 en MH17

Wanneer de onderste steen boven komt van vlucht MH370 en vlucht MH17 stort het hele kaartenhuis in elkaar van Nederland, Justitie, Rutte en alle stromannen die hieraan verbonden zijn!

We hebben de info over de MH370, die is neergeschoten boven de Oekraïne, die ons als de MH17 verkocht wordt. Rutte met zijn inlegvelletje in het associatieverdrag, wat de bevolking heeft afgewezen, wilde oorlog om zijn eigen huid te redden en dat van zijn corrupte vrienden en het fake koningshuis.


De zin in de laatste seconden van de onderstaande video is best opmerkelijk!

Wie zijn deze parachutisten en waar zijn ze gebleven? Om tijd te hebben om uit een vallende vliegtuig te springen, moet je verwachten dat het op een bepaald ogenblik gaat neerstorten en zul je vooraf voorzien moeten zijn van parachute om tijdig uit het vliegtuig te kunnen springen.


Ga ook onderzoek doen!

Word lid van de MH17 en MH370 chatgroep op Telegram ► https://t.me/+WAqHq3wn6dSuUjrk

Waarheid MH17 en MH370 (onderzoek) ► https://t.me/+JR7iXB1uJNY3N2Nk

Niets is meer stil te houden, alles komt nu naar buiten!

De rol van de liegende politiek en omgekochte OMT leden, burgemeesters, GGD, huisartsen, specialisten en ziekenhuizen van de genocide op de bevolking. Niets is meer stil te houden!

Rol OMT leden ► https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/omt

Lees dit artikel ►https://www.frontnieuws.com/ze-gaven-de-ongevaccineerden-bewust-een-lagere-zorgstandaard-een-eerlijke-arts-spreekt-zich-uit/

Het oude slavensysteem moet ophouden te bestaan!

Lieve mensen, als jullie het oude slavensysteem willen laten vallen moet je het van binnenuit infecteren. Ga politie aangifte doen tegen de belastingdienst.

Art 2 Sr: het wetboek van Strafrecht geldt voor IEDEREEN die zich in Nederland aan een strafbaar feit schuldig maakt. (Dus ook voor ambtenaren van de belastingdienst).


ART 45 SR: poging tot misdaad is al strafbaar.

Art 225-226-227-231a Sr: Valsheid in geschrifte: door niet (juist) ondertekende brieven sturen: Dit is bevestigd door uitspraken Hoge Raad.

Art 365 SR: Dwang van een ambtenaar. Hij dwingt jou dingen te doen.

Art 285b SR: Inbreuk persoonlijke levenssfeer oftewel angst aanjagen.

>> deze twee samen: 273 F SR >>


Er wordt op grote schaal mensenhandel gepleegd, word Wakker!

326 Sr: Oplichting en bedrog: door een 'weefsel van verdichtsels' proberen geld af te troggelen.

(Stellen dat jij door een niet juiste brief zonder handtekening, zonder contract, zonder overeenkomst, zonder machtiging aan hen geld zou moeten betalen).

 Het is dus geen 'goeder trouw' als gesteld in art 3:11 BW.

'Anderen' hebben het recht niet om het recht van iemand te schenden ofwel om iemand 'belastingplichtig' te verklaren. Eenzijdige oplegging is binnen het Nederlands Recht niet mogelijk.

Doe ook aangifte tegen de burgemeester van je gemeente of stad wegens mensenhandel / dubbele geboorte-akte / creëren van de natuurlijke persoon.

Het Volkstribunaal gaat er komen 100% zeker!

Dit wordt door meerdere bewoners beweerd van het grondstuk wat Nederland wordt genoemd.

Wij, de Nieuwe Media, wachten rustig af, ondertussen schrijven wij dagelijks onze artikelen voor de Nederlandse bevolking, leden en meelezers over de hele wereld.

Zodat de bevolking gaat ontwaken en verder gaat ontwaken en inzicht krijgt in ons aardse leven en mee gaat denken en ook gaat handelen in goede oplossingen voor de eigen bevolking en alle toekomstige kinderen van God.

Onze boodschap voor vandaag:

"Zorg goed voor jezelf en voor je naasten en laat niet alles afhangen van de
overheid/buitenwereld. Ga op onderzoek uit en neem de regie van je leven
in eigen hand en maak er iets moois van!"