Vertaal deze pagina naar:

ER ZIJN DADERS, SLACHTOFFERS EN ZOGENAAMDE REDDERS!

11-09-2022

Vertaling tekst hierboven: Je kunt bidden wat je wilt,

maar uiteindelijk moest David een steen oppakken en optreden tegen Goliath!

HET WORDT BIJBELS!

Wanneer er chaos wordt gecreëerd ontstaan er slachtoffers en zijn er redders die met zogenaamde oplossingen komen!


Maar O wee, als de daders zich daarna voordoen als de zogenaamde redders.

Het maakt niet uit hoe cool, getalenteerd, hoog opgeleid, rijk en machtig ze zijn.

De manier waarop U Uw medemens behandelt zegt alles over Uw agenda.

Trap niet in hun zogenaamde goede oplossingen!


INTEGRITEIT, daar gaat het om in ons leven.


Betekenis: eerlijk en oprecht en die zich niet laat omkopen!Vandaar de ambtseed of ambtsbelofte:


"Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet."


"Ik zweer, ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen."

"Zo waarlijk helpe mij God almachtig."

of

"Dat verklaar en beloof ik."


Bron ► https://www.parlement.com/id/vhnnmt7m2001/beediging_ministers_en


De 'poppetjes' in de bovenstaande video zijn allemaal goedbetaalde puppets. Zij voeren onder leiding van het WEF (World Economic Forum) The Great Reset uit. Deze ambtenaren zijn handlangers van een corrupe organisatie. Blijf alert beste mensen, ook met de zogenaamde BBB partij, de Build Back Better partij.

Straks belandt U allen in de afgrond wanneer wanneer deze staatscriminelen niet tijdig gestopt gaan worden!


Informeer Uzelf en al Uw bekenden!


Deel dit artikel en word lid van Common Law Nederland!