Vertaal deze pagina naar:

HERKENBAAR VOOR U ALS BELASTINGBETALER?

28-05-2023

Wie betaalt er nog steeds braaf allerlei belastingen en is nu moe en (bijna) bankroet?


Lees dan zeker de onderstaande brief!

En wordt lid van de onderstaande Telegram chatgroep.

Informeer Uzelf en ga vooral vragen stellen!

Stop met belasting te betalen!

Word lid van deze chatgroep ► https://t.me/autonoomlesgroep

Informeer jezelf, ga vragen stellen en deel dit met je familie en je beste vrienden.


In dit artikel komt van alles voorbij aan info over autonomie van beginner tot gevorderde!

Doe je voordeel ermee, maar let nu even heel goed op wat hieronder staat geschreven!

Je bent ooit vrij/autonoom geboren, alleen is het ons afgeleerd om zelf na te denken en te handelen.

Ga dit dus weer zelf doen en word zoals het ooit bedoeld is, een vrij wezen!

Dileila Theunisz in gesprek met Paolo en Roeland

Dileila in gesprek met Paolo en Roeland, zij vertellen haar over hun autonome/soevereine leven (kortom) een vrij wezen zijn, zoals het voor ons allen is bedoeld.


Paolo en Roeland geven reeds presentaties door het gehele land!

Zij betalen zelf geen belasting, hypotheek, verzekeringen en overige verplichtingen meer die ieder mens vanuit de overheid/het systeem word opgedrongen. Ze investeren hun wijsheid, liefde en geld aan de nieuwe wereld een vrij mens zijn voor iedereen. Een wereld, een leven die voor iedereen mogeluck is.


 Je ziet het pas als je het door hebt, informeer jezelf!

Een enorme groep mensen doen dit anno 2023, het wiel hoeft niet meer voor de tweede keer worden uitgevonden. Zij hebben voor ons al alle wegen doorlopen ze leren jou hoe ook jij dit kan!

De beluister de 4 delen in etappes en laat het dan even bezinken.

Sterkte en Succes met de nieuwe Waarheden!

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Geboorteaangifte

Het begint allemaal bij de geboorteaangifte waar ouders gedwongen worden hun kind binnen 3 dagen aan te geven op straffe van een boete van ruim €300,- euro;

Vanaf dat moment krijg je de achternaam van je vader en een NSB-nummer aan jouw naam gekoppeld en bestaat er ineens een naamgenoot van jou maar dan met achternaam en dus dat (BSN) nummer, en dat "ding" blijkt jouw natuurlijke persoon te zijn > jij bent dat dus niet; jij bent gewoon die jan zoals je ook op je geboorteakte staat met slechts 1 (of meerdere) namen;

Spreek niet over je voornaam maar je naam, omdat je daarmee nl. insinueert dat er een achternaam zou zijn, maar feitelijk heb jij die niet als geboren levend wezen; jij hebt gewoon die naam waarmee iedereen jou aanspreekt in je leven; jan dus (even als voorbeeld);

Jan Smit (dus achternaam van pa) blijkt niet alleen jouw natuurlijke persoon te zijn maar een bedrijf waarmee de overheid dus handelt; vandaar dat alle rekeningen, boetes en anderlei nonsens altijd naar Jan Smit worden gestuurd - en jij als vrije jan maar betalen je hele leven; mooie constructie niet?
Maar zo zit het dus; met jouw persoon handelt men bij alle instanties; en niet zo'n beetje ook;
Dit is de basis van alle oplichting door Den Haag; en het is een wereldwijd systeem dat nagenoeg overal hetzelfde werkt;

Beluister deze als beginner ook zeker eens!

BRIEF AAN DE BELASTINGDIENST


Geachte Inspecteur der Belastingen,

Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te weten of ik mijn belasting voor 2023 nog wel kan betalen. Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer onoverzichtelijk geworden. Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en .. of ik er nog wel ben.


Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

BTW, Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting,Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekerings-belasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelastingen, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting, Toeristenbelasting, Parkeerbelasting, Provinciebelasting, Reclamebelasting, Roerendezaakbelastingen en begraafplaatsrechten.


En verder voor:

Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrechten wat er nog meer aan rechten zijn.


Ik ben verplicht bij te dragen aan:

Verplichte pensioenregelingen, alsook aan ziektegeldverzekering en zorgverzekering. Ik betaal ook netjes: Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld.


Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te dragen voor:

Dierenbescherming, Kankerbestrijding, Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds, enz.


Tevens is de druk groot om als steun te dienen voor:

Het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis, Het Wit-Gele Kruis en een regenboog van andere Kruizen. De regering en anderen die - in mijn naam regeren, hebben mij geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer.

Maar men schijnt mij slecht te geloven. Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.


Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk?

Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund? Dan voel ik, wat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis. Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen. Ik durf zelfs niet meer te lenen, om mijn bijdragen te kunnen betalen, dit bij gebrek aan vertrouwen in de banken, want:


Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis.

Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bonus.


Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid in:

WAT KOMT ER NOG MEER?


Hoogachtend,

Een Uitgeputte belastingbetaler.

STOP MET BELASTING TE BETALEN!

Tip: Lees ook de onderstaande artikelen, informeer Uzelf!