Vertaal deze pagina naar:

HET IS OORLOG IN NEDERLAND!

11-09-2023

Het Haagse bewind tegen de Nederlandse bevolking!

Hoe duidelijk wil je het nu nog hebben? Gangsters zijn het in Den Haag! Hoe heeft het toch zover kunnen komen? Velen kozen reeds het hazenpad zoals Rutte, Kaag en vele politici.

Overal waar het woord 'duurzaamheid' wordt gebruikt zijn per definitie oplichters. Zij ondersteunen de WEF Agenda 2030, die de bevolking naar de afgrond brengt van hun bestaan.


Veel politici en hooggeplaatsten in Nederland zijn lid van het WEF (World Economic Forum)

Neem eens een kijkje op de onderstaande lijst.

https://wimjongman.nl/nieuws/2022/namen-wef.html


Het gaat een spannende tijd worden in Nederland de komende maanden!

Wat staat er te gebeuren wanneer Frans Timmermans terugkomt in de Haagse Politiek en wie gaat er Minister President worden? Het staat nog in de sterren geschreven. Wij wachten rustig af, want er gebeurt op de achtergrond ondertussen heel veel waar het gros van de bevolking (nog) totaal geen weet van heeft.


Welke invloed zal het WEF en de EU nog hebben in Nederland?

Tip: Lees het hele artikel tot de laatste regel.

Wij houden U op de hoogte!

David Sörensen schreef het volgende over de oorlog:

Ik heb 100% solide bewijs (en je weet dat ik zoiets niet zeg als het niet zo is) dat er een ongekend indrukwekkende, wereldwijde, hoog niveau militaire operatie gaande is om de mensheid te redden.
Deel van de operatie is om honderden miljoenen mensen als jij en ik wakker te maken en te activeren om de hypnose van media leugens te vernietigen bij de grote massa.

Maar daarnaast zijn ze achter de schermen onbeschrijflijke operaties aan het uitvoeren die ons stoutste voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Als ik hier een en ander zou zeggen, zouden de meesten me gek verklaren.

Door mijn gezondheid (herstellende van totale bijnieruitputting) kan ik helaas geen documentaire of rapport maken met alle bewijzen. Maar toch wil ik het vermelden, als bemoediging.
Een iets kan ik wel zeggen: er zijn twee Amerika's.

Het ene Amerika is een commerciële corporatie die gerund wordt vanuit de City of London, en hun franchise in Washington DC. Deze laatste is het hoofdkwartier van deze corporatie, en hoort niet officieel bij Amerika. Het is een souvereine staat, die los staat van de VS, maar die wel de corporatie van de VS runt. Ze incasseert alle belastinggeld bijvoorbeeld, wat in de zakken verdwijnt van de Rothschilds en andere families die vanuit de City of London opereren.

Dit Amerika, wat een criminele corporatie is, is de vijand van het Amerikaanse volk. Het is een satanisch systeem om de bevolking uit te buiten en onderdrukken. Zo is het met in principe elk land ter wereld.
Dan is er een tweede Amerika... de oorspronkelijke republiek uitgeroepen door mensen die zich losrukten van de tirannie van het Britse Rijk in de 18e eeuw. Zij vestigden Amerika als het eerste en enige land ter wereld dat vrij is en niet onderworpen aan de tirannie van de wereldbeheersers.
Dat Amerika werd toegewijd aan de Schepper, met als basisprincipe dat elk mens vrij is om te streven naar geluk. Het oorspronkelijke Amerika werd opgericht in 1776.

Een eeuw later werd het overgenomen door het tweede Amerika, in 1875. De cabal, ofwel de satanische elites, waren erin geslaagd dit vrije land opnieuw aan zich te onderwerpen. Hun doel is uiteindelijk een effectieve wereldregering te vormen.

Sinds tientallen jaren is er echter een operatie gaande om het oorspronkelijke vrije Amerika te herstellen. Donald Trump werd gevraagd om hun presidentskandidaat te zijn. Zijn taak bestond erin te ontmaskeren hoe Amerika in feite een slavernij staat is van de Britse elites. Hun invloed in de Amerikaanse overheid wordt de Deep State genoemd.

Mensen zien een poppenkast regering op het podium, maar in de schaduwen regeren de echte tirannen, vandaar de term Deep State, de dieperliggende staat. Ook wel schaduwregering genoemd.
Sinds zijn optreden heeft Trump voortdurend deze Deep State ontmaskerd en is er een wereldwijd bewustzijn ontstaat aangaande de realiteit van deze corrupte entiteiten.

In 2015 kende niemand van ons de term Deep State of Cabal, nu spreekt de hele wereld erover. De eerste fase van de operatie was een wereldwijd besef doen ontstaan van wat er gaande is in de wereld.

Toen Trump in 2020 zogezegd opzij geschoven werd door Biden, via een gecorrumpeerde verkiezing, was dat onderdeel van de strategie. Alles wijst er echter op dat Trump nog steeds president is, maar dan van het oorspronkelijke Amerika. Ik kan hier niet alle bewijzen hiervoor opsommen, want dat wordt een heel boekwerk. Ik vermeld het gewoon. Later zal ik er een documentaire over maken. In de eerste reactie kun je wel enkele bronnen vinden die je op weg helpen.

Het doel van Biden is om de Amerikaanse bevolking wakker te maken. Zijn absurde optreden is zo volslagen dolkomisch belachelijk, en zijn krankzinnige handelingen dermate schadelijk, dat inderdaad het Amerikaanse publiek (dat nog enigszins hersens heeft) wakker begint te worden.

Uiteindelijk zal het valse Amerika, de criminele corporatie van de cabal uit de City of London, uitgeschakeld worden. Alle huidige agenten van de Deep State in Amerika worden systematisch ontmaskerd. Dat is het doel van de huidige periode, waarbij het lijkt alsof Trump verslagen is. Dit dient om alle verraders, huichelaars, en leugenaars te identificeren. Het is letterlijk het leegmaken van het moeras (draining de swamp).

In 2024 zal Trump opnieuw zichtbaar president zijn en zal dan verklaren dat Amerika hersteld wordt als een natie van het volk.

Hij zal de inkomstenbelastingen afschaffen, die niets anders zijn dan het schaamteloos bestelen van de bevolking voor de verrijking van de cabal. Niets daarvan gaat naar Amerika. Hetzelfde geldt in alle andere landen. Belastingen zijn om de cabal te verrijken. Niets van de inkomstenbelastingen wordt gebruikt voor de opbouw van landen. Kijk maar naar de tachtig miljard belastinggeld die Rutte spoorloos heeft doen verdwijnen.

Eenmaal Amerika is hersteld als een vrije natie onder God, met gelijkheid voor alle mensen, zonder tirannie, zal de operatie verdergaan om de rest van de mensheid te bevrijden.

Dat is reeds gaande vanuit Rusland waar Putin (die niet de echte Putin is) al jaren meewerkt aan de operatie om de wereld te verlossen van de satanische elites. In praktisch elke toespraak heeft Putin het over deze globalistische elites en hoe ze uitgeschakeld aan het worden zijn.

Oekraïne was een centraal gebied voor hun vele criminele operaties. Putin heeft dat weggevaagd, wat een fatale klap is voor hun netwerk.

De elites zijn in totale paniek. Daarom jagen ze overhaast bepaalde plannen erdoor, waarbij ze de ene fatale fout na de andere maken. We zien wel vreselijke dramas als gevolg van hun paniek, zoals de extreme natuurrampen die ze veroorzaken wereldwijd, met hun vergevorderde Weather Warfare technologie.
Ze proberen de eerste pandemie nieuw leven in te blazen en bereiden een tweede, veel ergere pandemie voor. Ook hebben ze plannen voor een cyber pandemie die alles plat zou leggen. En een valse invasie van aliens.

Hun einddoel is de wereld zelf te "redden" door een Wereldleraar, die ze als de "Christus" zullen presenteren, als ze de kans krijgen.

Maar al hun plannen zullen falen. Er is een ongekend machtige operatie in volle gang. 


Enkele feiten:

- Trump is de echte president van het echte Amerika die ondergronds met het deel van het leger (ruim 20 generaals en hun troepen) dat hem toegewijd is, bezig is de Deep State systematisch te ontmaskeren en ontmantelen

- Het namaak Amerika, die corporatie van Washington DC, zal ophouden te bestaan

- Er komt een nieuwe tijd aan voor Amerika en de hele wereld, eenmaal deze wereldwijde slang van de cabal definitief is uitgeschakeld

- Wij spelen allemaal een ongelooflijk belangrijke rol in dit geheel, omdat centraal aan het plan is, om de wakkere bevolking te gebruiken om de slapende massa wakker te maken

- Aangezien de bedoeling is om het wereldsysteem van tirannie en slavernij op te heffen en de macht weer bij het volk te leggen, is het ook aan ons om de grondslag te leggen voor een nieuwe wereld. Nieuwe financiële systemen, nieuwe oplossingen voor energie, enz. Wees dus dapper en innovatief.

Ik kan hier tientallen uren schrijven om bewijzen voor dit alles te geven, maar dat staat mijn gezondheid nu niet toe. In de eerste reactie vind je echter enkele bronnen. Ga die checken, en geniet van de hoop die het je zal geven.

Het is een leugen dat wij alleen staan en er niemand is op hoog niveau die vecht voor vrijheid.
Er is al tientallen jaren een uiterst geraffineerde operatie gaande.

Het feit dat wij nu wakker zijn, is direct het gevolg van die operatie. Zelfs diegenen die het ontkennen, weten wat ze weten als gevolg van deze operatie. Wees dus nederig en nuchter en besef dat we allemaal deel zijn van een ongekend majestueus plan om de mensheid te redden. Het is geen eenvoudig of goedkoop plan. Miljoenen mensen komen om, in deze ongekend grote oorlog. Maar de WAARHEID (met hoofdletter W) spreekt luider dan ooit en iedereen kan het horen. Niemand heeft een excuus. 

Als mensen omkomen, is het meestal omdat ze ervoor kiezen de alomtegenwoordige bulderende roep van de Waarheid tegen beter weten in te ontkennen. Ze kiezen er zelf voor. En diegenen die echt niet beter weten, zoals ook de kinderen die omkomen, krijgen een grandioos loon in het leven na dit bestaan. 

Doe je ogen open. Hef je hoofd omhoog. Een lang tijdperk van ongekende tirannie komt ten einde. Een nieuwe dag breekt aan. Dit is ook een periode van schifting, waarbij het duidelijk wordt voor hemel en aarde wie kiest voor recht en waarheid en wie hardnekkig volhard in onrecht en leugen. 

Wees wijs in wat je kiest. Je bent niet alleen en we worden allemaal beoordeeld wat we doen. Dit is de kans om de juiste keuzes te maken. Keer je af van het kwaad en duisternis, en kies met hart en ziel voor recht, waarheid, goedheid, het leven, en de Schepper van dat alles.

Luister niet naar de duistere stemmen die zeggen dat er geen hoop is. De mensheid is niet alleen. We zijn niet aan ons lot overgelaten. We staan sterker dan ooit.

Begrijp dat de vreselijke drama's moeten toegelaten worden, omdat er letterlijk geen enkele andere manier is om de mensheid als geheel wakker te schudden. De mensen willen niet zien, dus zullen ze voelen. Het kan niet anders. Maar zij die wel horen en zien, kunnen zich voorbereiden op de komende storm, om stand te houden met elkaar.

Er zullen nog zeer zware schokken komen, als deze wereldwijde slang in totale terror zal proberen alsnog te winnen. Er zullen wanhoopsdaden van de cabal zijn. Sta sterk in vertrouwen. Geef de strijd niet op. Verspreid waarheid kost wat kost.

Besef dat de bevolking zeer zwaar onder hypnose is van deze slang. Misleiding, leugen en bedrog is het kenmerk van dit kwaad. Zet je in om mensen liefdevol, geduldig en volhardend te bevrijden uit deze hypnose. Onze tweede miljoen flyers zijn in aantocht naar Nederland en België. Deel ze dapper uit.
Samen kunnen we een belangrijk deel uitmaken van de grootste bevrijding en ommekeer van de mensheid aller tijden.

Deel dit als bemoediging voor anderen en negeer de ontkenners en zwartkijkers. Zij spelen geen rol. Ze doen niets nuttigs. Negeer ze. Breng hoop en waarheid en wees deel van de grootste operatie van het Licht aller tijden.


God is met ons. 

De toekomst is mooier dan je denkt. 

Hou vol.


David Sörensen

https://stopworldcontrol.com/