Vertaal deze pagina naar:

HET IS OORLOG!

02-07-2022

Op 4 juli 2022 gaan onze boeren het land plat leggen, ook de transportsector sluit zich aan!


Van onze verslaggever Rinus Verhagen:


Cabal en WEF rat Mark Rutte heeft de oorlog verklaard aan Rusland en eigen bevolking!


Alle lagere ambtenaren hebben hun beschermende status afgenomen gekregen, en zijn nu gewone werknemers die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun gedrag en daden.


Dus de politie is niet meer bevoegd om het geweldmonopoly af te dwingen in opdracht van onze Cabal regering.

Wetten zijn vanaf 13 mei 1940 buiten werking gesteld, en het Koninkrijk is opgeheven.

Alles wat we mee hebben gemaakt is bedrog en machtsmisbruik van gestoorde psychopaten.

De Politie heeft maximaal 1000 man die ze kan inzetten, maar dit betekend dat er op iedere plaats maximaal 40 man aanwezig kunnen zijn om de Boeren en de bevolking tegen te houden.

We pikken het niet meer dat de Globalisten ons Land kapot maken en ons bestaansrecht schenden.
De Politiek heeft ons verraden, bestolen en misbruikt, laat Rusland en de US maak helpen om de orde weer te herstellen.

Dit is een oorlog die de Bilderberg Ratten van het Hitler Kabinet nooit kunnen winnen.
Er zal een beslag moeten komen op alle bezittingen van het Fake Koningshuis en de eigen dommen van de politici en hoge ambtenaren.

De staat zal in ere hersteld moeten worden, want nu zijn we stateloos als bevolking.
We gaan nooit meer een Fake Koning nemen of accepteren, het spel van de Dutch Cabal is over, de bevolking gaat nu samen tegen de schoften uit de politiek en Fake Koningshuis optreden.
Iedere Malloot van de Fake overheid die de Globalisten steunt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn rol in de onderdrukking.

Er zal veen beeldmateriaal komen gaan die als bewijs van wangedrag gebruikt zullen worden.
Mochten mensen aangehouden worden, ken je recht en laat blijken dat de persoon tegen over je geen enkele autoriteit heeft en niet bevoegd is om je te ondervragen of te dwingen een verklaring te ondertekenen.

Als we een werkend 2 amendement gehad hadden was het nooit zover gekomen.
We hebben als bevolking de plicht om het land te verdedigen, zowel tegen buitenlandse bedreiging als ook door verraad van het landsbestuur van binnen uit die een oorlog tegen eigen bevolking plegen en andere staten uitlokken, in dit geval Rusland.

Dus de Boeren en bevolking staan in hun recht om hun bestaansrecht te verdedigen.
Dit is de rede waarom de wapenstilstand van 1945 door Poetin is opgeheven.

De agressie van de NATO, EU en de VN tegen Rusland op valse gronden, om de misdaad te verhullen waar de politiek zich aan heeft beschuldigd, o.a. de COVID leugen en de MH17. Mensenhandel en het steunen van de Fascistische WEF van NAZI Klaus Schwab.


Dit is hoogverraad en GENOCIDE tegen de eigen bevolking


List en bedrog zal ten val komen!


Met het activeren van de QFS en het neer halen van het SWIFT betaal systeem is het Game Over.

Artikel 177: Plichten burgers inzake landsverdediging - Nederlandse Grondwet (www.denederlandsegrondwet.nl)


Grondwet van 1848


Achtste Hoofdstuk. Van de Defensie.

Artikel 176, 177, 178

Het dragen der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van den Staat en tot beveiliging van zijn grondgebied, blijft een der eerste plichten van alle ingezetenen.

1. Ontwikkeling artikel

1798

Artikel 44: Inschrijving als Wapen voerende Burger

Ieder Bataafsch Burger is verplicht, tot dat einde de Wapenen te dragen, en zich op de rol van Wapen -voerende Burgeren te doen inschrijven.

1814

Artikel 121: Plichten burgers inzake landsverdediging
Het dragen der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van den Staat en de beveiliging van des zelfs grondgebied blijft, overeenkomstig 's Lands oude gewoonte en het grondbeginsel bij de Unie van Utrecht aangenomen, een der eerste plichten van alle Ingezetenen dezer landen.

1815

Artikel 203: Plichten burgers inzake landsverdediging

Het dragen der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van den Staat en de beveiliging van des zelfs grondgebied blijft, overeenkomstig 's Lands oude gewoonte, den geest van de Pacificatie van Gent, en de grondbeginselen bij de Unie van Utrecht aangenomen, een der eerste plichten van alle ingezetenen van het Rijk.

1840: art 201

1848

Artikel 177: Plichten burgers inzake landsverdediging
Het dragen der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van den Staat en tot beveiliging van zijn grondgebied, blijft een der eerste plichten van alle ingezetenen.

1887

Artikel 180: Plichten burgers inzake landsverdediging

Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht mede te werken tot handhaving der onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied.

Ook aan ingezetenen die geen Nederlanders zijn, kan die plicht worden opgelegd.

1917: art 180, 1922: art 181, 1938: art 187, 1948: art 187, 1953: art 194, 1956: art 194, 1963: art 194, 1972: art 194, 1983: art 97, 1987: art 97, 1995: art 97, 1999: art 97

2000

Artikel 98: Samenstelling krijgsmacht; militaire dienst

• 1. De krijgsmacht bestaat uit vrijwillig dienende en kan mede bestaan uit dienstplichtigen.

• 2. De wet regelt de verplichte militaire dienst en de bevoegdheid tot opschorting van de oproeping in werkelijke dienst.

Dan is de vraag welke bevoegdheid en macht heeft de UPU, die onder Donald J. Trump staat na het faillissement van het Vaticaan.

De mens verachtende Fake Elite zal moeten verdwijnen en de rechtstaat in ere hersteld moeten worden onder GESARA.


Aldus Rinus Verhagen:

"Ik heb de politiek regelmatig gewaarschuwd dat ze niet meer in de openbaarheid kunnen, en zij hun eigen leven verbeurd hebben verklaard door de GENOCIDE agenda van het WEF en het groot kapitaal te volgen. Het zou mij niet verbazen als de Zweedse Wallenberg Familie hier ook in betrokken is, want dat zijn ook linkse sociopaten."


Laat ook de ware toedracht van de MH17 bekend worden en paard en wagen benoemen wie hier allemaal in betrokken zijn!


Door: Rinus Verhagen