Vertaal deze pagina naar:

HET DOSSIER VAN ADVOCAAT MR. DR. HENRIETTE NAKAD

07-10-2021

Het is in Nederland ernstig gesteld met de Jeugdzorg en de corrupte Rechtspraak!


Het relaas en dossier van advocaat Nakad.


Op 19 maart 2021 heeft advocaat Mr. Dr. Henriette Nakad aangifte gedaan bij de Nederlandse autoriteiten van misdrijven door de jeugdzorg!

Op 12 april 2021 heeft advocaat mr. dr. Henriette Nakad bij de officieren van justitie van het Internationaal Strafhof in Den Haag een strafklacht ingediend tegen de Staat der Nederlanden wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Op 12 april 2021 heeft de Amsterdamse Raad van Discipline advocaat mr. dr. Henriette Nakad verboden om nog langer jeugdzorg-gerelateerde zaken te behandelen, kinderrechten schendingen door jeugdzorg.

Website Mr. Dr. Henriette Nakad (advocaat) ►https://www.nakadlaw.nl/

In de onderstaande video ziet U veel uitleg wat er gaande is.Link video ►https://youtu.be/lZxy7F0F4GE

Onder de video is het volgende te lezen:


"In dit dossier volgen wij de 'activistische activiteiten' van Dr. Henriette Nakad"


"Als advocaat vertegenwoordigde zij diverse ouders die van mening zijn dat hun kinderen onterecht uit huis geplaatst zijn wegens misstanden binnen de jeugdzorg en rechtspraak.

Mr. Dr. Nakad is hierdoor betrokken geraakt bij een grote internationale rel rondom het Nederlandse jeugdzorgbeleid, waarbij er voor Nederland grote belangen op het spel staan.

Mr. Dr. Nakad sprak zich in filmpjes van het youtubekanaal JDTV stevig uit over de onpartijdigheid van de diverse partijen en vroeg zich o.a. openlijk af of jeugdzorg voor deze partijen niet gewoon een lucratief verdienmodel is.

De advocatenorde ontving hierna enkele anonieme meldingen over deze filmpjes en de onconventionele wijze waarop Mr. Dr. Nakad haar cliënten vertegenwoordigde. Als gevolg hiervan moest zij zich voor de raad van discipline komen verantwoorden en werd zij gedwongen de jeugdzorgzaken die zij onder beheer had neer te leggen.

Een van de families die zij vertegenwoordigde heeft hun eigen zoon 'ontvoerd' uit een jeugdzorginstelling nadat deze op onrechtmatige en oneigenlijke gronden uit huis was geplaatst. Hierna zijn zij naar Polen gevlucht en is hun zaak dankzij een uitleveringsverzoek van de Nederlandse politie nader bekeken door het Poolse openbaar Ministerie en de rechtspraak. Deze kwamen kortgezegd tot de conclusie dat het er in Nederlands 'barbaars' aan toe gaat op jeugdzorggebied en zij daarom niet bereid waren dit gezin aan Nederland uit te leveren.

Tijdens deze zitting van de raad van discipline waarop werd besloten dat Nakad geen jeugdzorgzaken mag doen werd er door een groep sympathisanten een bijeenkomst gehouden voor de deur van het paleis van justitie. Deze groep bestond voornamelijk uit verontruste ouders en werd scherp in de gaten gehouden door een opmerkelijk grote politiemacht met diverse voertuigen die tegenover de ingang van het gerechtsgebouw stonden opgesteld.

Blijkbaar hield de politie er rekening mee dat de emoties nog wel eens hoog zouden kunnen oplopen en op zich is dat natuurlijk ook geen vreemde gedachte als je bedenkt waar het hier over gaat. Veel van deze ouders zijn wanhopig en zien in Henriette Nakad een advocate die hun verhalen en problemen wil aanhoren en aanpakken.

Zij deelt dat ook de mening van de ouders dat er dankzij het Nederlandse jeugdzorgbeleid al lage tijd sprake is van structurele mensenrechtenschendingen en de rechterlijke macht blijkbaar niet in staat is om deze problemen uit te roeien.

Sinds haar 'schorsing' is Mr. Dr. Nakad in diverse media geprofileerd als complotadvocate, omdat zij openlijk sprak over belangenverstrengeling en de doofpotcultuur waarin onmenselijk leed onder het tapijt geschoven wordt. Een cultuur waarin ouders en grootouders het recht wordt ontnomen om hun kinderen te zien. Deze periodes duren vaak jarenlang, waardoor deze mensen niet kunnen meemaken hoe kinderen opgroeien en hen tijdens hun leven soms zelfs nooit meer kunnen ontmoeten.

Het lijkt mij vrij duidelijk dat dit soort praktijken onmenselijk zijn en ook hevige reacties kunnen oproepen. De feiten zijn niet te ontkennen."

- Delen is zeer gewenst -