Vertaal deze pagina naar:

DE NIEUWE WERELD 🍀

De weg naar De Nieuwe Wereld ligt open en ligt reeds langere tijd op ons te wachten.

Chat mee op Telegram: https://t.me/DeNieuweWereld


Het is nu aan de bevolking om zichzelf te informeren.

Info over humanitaire projecten en wat wij reeds zelf kunnen doen: https://www.freelifeworld.info

Steun AUB ook onze Waarheidskrant De Nieuwe Media, zodat wij het Vrije woord kunnen blijven verkondigen.

Doneeractie: https://steunactie.nl/actie/steun-onze-waarheidskrant-de-nieuwe-media

U kunt ons eventueel ook financieel ondersteunen door een T-shirt te bestellen.

Onze shop met bewustmakende T-shirts: https://x22.store

Een Nieuwe Wereld ligt reeds op ons te wachten!

De Club van 100 van Free Life World 🍀

'De Club van 100' van de organisatie Free Life World zet zich dagelijks in voor De Nieuwe Wereld. 'De Club van 100' gaan als eerste onze humanitaire projecten opstarten en vormgeven in onze wereld. 

Wij zijn zelf de verandering! 

Wij zijn zelf de creators van ons aardse bestaan, weet en besef dat.

Wil je bij deze Club van 100 horen?

Wil je bij de eerste pioniers horen die met hun eigen gaven, kennis, handvaardigheden en middelen gaan zorgen voor de wederopbouw van onze wereld? Of wil je ons goede werk (mede) ondersteunen? 

Maak vanaf vandaag goede keuzes voor jezelf en voor de wederopbouw van onze nieuwe wereld. 

Let's go, meer info: https://www.freelifeworld.info/club-van-100

Op wie wacht jij nog steeds?

Wie ben jijzelf en wat kom jij op Aarde doen in de huidige tijdlijn? 

Heb jij een Missie hier? Welke Missie heb jij te doen? 

Of kom jij ons alleen pijn en ellende brengen?


Ter info voor de wachtenden onder ons: 

Hindoes wachten al 3700 jaar op Kali - Boeddhisten wachten al 2600 jaar op Maitreya - De joden wachten al 2500 jaar op de Messias - Christenen wachten al 2000 jaar op Jezus - Sunnah wacht 1400 jaar op Profeet Issa - Moslims wachten al 1300 jaar op een Messias uit de lijn van Mohammed - Shiieten wachten al 1080 jaar op Imam Mahdi - Druzen wachten al 1000 jaar op Hamza ibn Ali.

De meeste religies nemen het idee van een "redder" aan en stellen dat de wereld gevuld zal blijven met kwaad totdat deze redder komt en het vult met goedheid en gerechtigheid. Misschien is ons probleem op deze planeet dat mensen verwachten dat iemand anders hun problemen komt oplossen in plaats van het zelf te doen.

Wij zijn onze eigen redders door het Christus bewustzijn te ontwikkelen in onszelf.

Wil jij in zo'n wereld verder leven?

Word lid van het Telegram kanaal VOLK WORDT WAKKER: 

https://t.me/Volk_Wordt_Wakker_kanaal

Spiritueel ontwaken

Weinig mensen begrijpen tot heden het belang van zichzelf vrij te houden voor een hemelse arbeid, een goddelijke onderneming. Zij zijn gehaast om zich te engageren in de wereld, zij ‛trouwen' er als het ware mee. En omdat de wereld zwaar weegt – hij stelt verschrikkelijke eisen –, worden zij volledig verpletterd door het gewicht van al wat hen wordt opgelegd. Zij hebben zoveel zaken te doen, zoveel plichten te vervullen, dat er in hun hoofd en in hun hart geen enkele plaats meer overblijft; voor het spirituele leven blijft er op een hele dag geen enkele minuut over. 

Het spreekt vanzelf dat zij zich daarna rechtvaardigen door al deze plichten als voorwendsel te gebruiken, maar zij beseffen niet dat ze hierdoor juist aantonen dat ze al te gemakkelijk aanvaard hebben zichzelf te overbelasten. 

Als zij zichzelf willen redden, moeten ze voortaan iedere dag een ogenblik, wat plaats inruimen om deze te wijden aan het licht, aan de geest. Gelukkig zijn velen dit pad reeds gaan doen, wanneer ga jij hier zelf mee aan de slag?

Bron: Omraam Mikhaël Aïvanhov

'De Nieuwe Aarde – methoden, oefeningen, formules, gebeden'

https://prosveta.nl/product/de-nieuwe-aarde

Zodra je op deze manier tegen jezelf praat, vindt de VERANDERING ONMIDDELLIJK plaats (de kracht van woorden)

De Nieuwe Wereld komt eraan!

Spiritualisten beschouwt men vaak als naïeve idealisten, die onbekwaam zijn om praktische oplossingen aan te bieden voor de actuele problemen van de moderne mens. Om te voldoen aan de vraag naar bruikbare methodes om het leven van elke dag een rijkere geestelijke inhoud te geven, werd dit boek uitgegeven. Hierin werden een hele reeks eenvoudige en nuttige oefeningen verzameld, die Omraam Mikhaël Aïvanhov beschreven heeft in talrijke voordrachten. 

Sommige hebben betrekking op het dagelijks leven: voeding, ademhaling, zuivering, verhouding tot de natuur en de medemens…. Andere hebben meer te maken met het geestelijk leven: meditatie, gebed, werken met de zonnevlecht, het hara-centrum, de aura, het verheerlijkt lichaam…. 

Al deze tips en aanwijzingen hebben slechts één doel: het scheppen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. "In de taal van de Ingewijden, de taal van de eeuwige symbolen, - zo vertelt Omraam Mikhaël Aïvanhov - betekent een nieuwe hemel een vernieuwd inzicht en filosofie, terwijl een nieuwe aarde doelt op een andere levenswijze en nieuwe gewoonten, als gevolg van deze mentaliteitsverandering." 

Alle methodes die de lezer in dit boek aantreft kunnen juist bijdragen tot het verwezenlijken van deze nieuwe aarde. Vanuit het individu bekeken verwijst de nieuwe aarde naar een toestand van volkomen geluk en harmonie, waarnaar ieder mens verlangt. Collectief beschouwd is de nieuwe aarde een synoniem voor duurzame wereldvrede, de Gouden Tijd, de Hemel op Aarde. (URL; link om boek te bestellen.)

Wij zijn zelf de verandering!

Weinig mensen zijn tot heden al in staat geweest om overzicht te scheppen in de overweldigende veranderingen van onze tijd. 

We gaan in dit artikel in op collectieve spanningsvelden, zoals die tussen het mannelijke en het vrouwelijke, binnen en buitenwereld, goed en kwaad, individu en collectief en zo nog meer. Het is onze intentie om die spanningsvelden naar een hoger bewustzijn te brengen, en dat hoger bewustzijn te laten weerspiegelen in het alledaagse leven.

Ga je mee op onze spirituele reis?

Hoe U Uw eigen geest kunt herprogrammeren.

Weinig mensen zijn in staat om overzicht te scheppen in de overweldigende verandering van onze tijd, zoals Karen Hamaker-Zondag dat kan. Haar openheid van geest maakt dat ze haar visie gegrond is in een statistisch exceptionele hoeveelheid kennis. Ze weet die kennis ook terug te brengen naar eenvoud. Ernest en Lawrence waren daarom ook zeer verheugd om een gesprek met haar te kunnen delen waarin ingezoomd werd op de diepere lagen van onze samenleving.

Genees en manifesteer ZELF alles (beluister de onderstaande video):

Yin en Yang

Wanneer deze yin en yang energieën in balans zijn voel jij je goed, zelfverzekerd en in harmonie. Echter heeft Yang (mannelijke) energie vaak de overhand. Na traumatische ervaringen wordt Yang al snel dominanter, waardoor jouw vrouwelijke Yin energie wordt weggestopt. Yin en yang dienen in balans te zijn.

Vrouwelijke energie

Vrouwelijke (yin) energie maakt ons onder andere zacht, vriendelijk, empathisch en creatief. Het is daarom belangrijk om hier een gezonde hoeveelheid van in ons lichaam te hebben.

Hieronder staan nog meer effecten die vrouwelijke energie op ons hebben:

• Kwetsbaarheid

• Overgave

• Flow

• Empathie

• Speelsheid

• Intuïtie

• Authenticiteit

• Begrip

• Creativiteit

• Tederheid

• Goedkeuring

• Sensitiviteit

• Koestering

• Gevoel

• Emotioneel

Wanneer vrouwelijke yin de overhand krijgt kunnen dit de gevolgen zijn:

• Onzekerheid

• Manipulatief

• Jagen op liefde

• Slachtofferrol

• Bang voor verlies

• Machteloosheid

• Zwakte

• Overgevoeligheid

• Terughoudendheid

• Afhankelijkheid

• Over-emotioneelMet als resultaat dat je andere mensen gaat gebruiken voor je eigen tekortkomingen... is jagen op.

1e en 2e chakra's gaan over vergeldingsdrang en bezitsdrang en onbewuste mensen die gaan manipuleren, (dat ze andere mensen leed aandoen geeft een onbewust iemand niet het recht) om hun zin te krijgen als gevolg van, maar zit in onzekerheid over zichzelf. Manipulatie uit zich in gedrag, jagen op liefde, maar de opdracht is zelfliefde terugwinnen. Zij plaatsen zichzelf in de slachtofferrol van het 'niet kunnen', maar proberen zelf niet en staan niet open voor leren, veranderingen en zijn. Bang voor verlies..., maar wie verliest hier? Alleen zij en zij maken van de ander een slachtoffer... je doet het dus zelf. Zie overactieve symptomen en een onevenwichtig hartchakra.

Matriarch

Een matriarch is een meestal oudere vrouw die de leiding heeft over een groep, vaak van haar afstammende personen. De term kan ook betrekking hebben op dieren. Een matriarch hoeft niet de vrouwelijke tegenhanger te zijn van een patriarch, maar dat kan wel. Dikwijls wordt zelfs gesproken van een autocratisch leiderschap. Vaak is de matriarch de oudste vrouw in een groot-familie. Haar autoriteit over de andere leden van de groep, als wel omgekeerd het vertrouwen in haar van de andere leden, is groot. Dit heeft vaak te maken met haar levenswijsheid en praktische vaardigheden en inzichten met betrekking tot bijvoorbeeld het verkrijgen en vervaardigen van voedsel en het opvoeden van de kinderen. Dieren als olifanten, bijen en mieren zijn afhankelijk van de leiding van matriarchen. Een maatschappelijk systeem waarin de matriarch centraal staat heet een matriarchaat. (Bron).

De video hieronder maakt het een en ander duidelijk over de Matriarch.

Zet je eigen innovatie voor jezelf voort, in vrijheid.

Wanneer je mee stroomt met innovatie, ontstaan er op magische wijze nieuwe verbindingen. Durf in het hier en nu te zijn zonder het te weten. Wees die pionier en kies ervoor om het nieuwe te initiëren.


Bewustzijn is een combinatie van ervaren, voelen en weten. 

Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf geeft je van binnenuit alle antwoorden die je nodig hebt om terug te groeien naar het Licht, of om jouw hemel als mens naar de aarde te brengen.


5e dimensie

De vijfde dimensie is een trilling, of beter gezegd een verzameling trillingen die behoren tot de energieën van liefde, vertrouwen, mededogen, geloof, gratie en dankbaarheid en vormen daarmee een zeer zuivere frequentie. In deze dimensie verdwijnen afstand en ruimte. Waar je wilt zijn, ben je daar door af te stemmen.

Je vormt je gedachten zorgvuldiger en positiever, maar blijft alert op negatieve gedachten vanuit je persoonlijkheid. Doordat jij jouw veld van liefde en bewustzijn zo ver hebt uitgebreid, kun je als het ware 'inpluggen' op de veel bredere bewustzijnsvelden van jouw gidsen uit de vijfde dimensie en hoger.


Lagere energieën

Alleen wezens uit de vijfde dimensie of hoger gaan een liefdevol contact aan dat je vrije wil en keuzevrijheid intact laat. Wees alert en gebruik je onderscheidingsvermogen, iets dat niet goed en liefdevol voelt, is niet puur. 

Het moet voor jou glashelder zijn! 

Veel mensen die zich niet bewust zijn, hebben geen contact met hun 'Ik Ben', zijn zich totaal niet bewust van hun Licht. Ze hebben misschien niet noodzakelijkerwijs kwade bedoelingen, maar hun daden komen niet voort uit een hoger bewustzijn van liefde. Wees duidelijk en stel je grenzen en laat ze niet het licht van je wegnemen en je onvrij maken.


Insight

Zielsverwant - Samen ontwikkelen (aards) - Karmische/giftige partner - Niet willen ontwikkelen - Fantasiepartner - Vluchten van ontwikkeling - Karmische zielsverwant - Eenzijdige ontwikkeling - Spirituele partner - Samen ontwikkelen (spiritueel) - Tweelingziel/vlam/straal - Samen & zelfstandig ontwikkelen.


Over het manifesteren van "The Twin"

Een ontmoeting met je Tweelingziel kom je als donderslag bij heldere hemel tegen in je leven. 

Dit gebeurt op een goddelijke timing in je aardse leven. 

Er wordt beweerd dat het een soort van 'hype' is geworden, nou dat is het echt niet. 

De hoofdredacteur van onze Waarheidskrant De Nieuwe Media, (Dienie Kars), kan je vertellen dat het een hels, moeilijk, maar tegelijkertijd ook een prachtig proces was het ontmoeten van haar Tweelingziel (Twin) in Duitsland (2008), wat soms allesbehalve romantisch was en erg grensverleggend, waarbij je eigen zielbeleving stevig werd aangeraakt en op de proef werd gesteld. Het hebben en ervaren van telepathisch contact is een groot onderdeel van het contact met een Tweelingziel. Dienie Kars is van plan hier een keer een uitgebreid artikel te schrijven op haar blog. 

Blog van Dienie Kars: https://www.freedom-for-all-worldwide.com/

Simon in gesprek met oud rechter Barend van Thiel n.a.v. zijn recent verschenen boekje 'De vierde tirannie'

 Zij spreken onder meer over democratie versus rechtstaat, de inperking van grondrechten en vrijheden onder een valse vlag. Hierbij wordt alles in een historische context geplaatst. Een heel erg openhartig gesprek met een strijdvaardig maar ook kwetsbare auteur die zijn motivatie vind in zijn kinderen en kleinkinderen.

Tip: Doe je voordeel met onze informatie, zodat het Paradijs weer snel terugkomt op ons mooie stukje Aarde wat wij MOGEN bewonen.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN