Vertaal deze pagina naar:

Het wordt de hoogste tijd dat de oude propagandistische nepmedia (inclusief social media) wettelijk het absolute zwijgen op wordt gelegd wegens opruiing en leugens!

16-03-2022

"Iedereen die wapens aan het nazi regime in Kiev levert moet rekening houden met maatregelen, welke nog nooit zijn vertoond in de geschiedenis"

Vladimir Putin's grote plan in drie delen is samengebracht in één verhaal


Of dat grote plan bedoeld is of niet: het heeft de Nederlanders nu al in grote problemen gebracht. Nederland levert wapens aan een land in oorlog, welk land geen NATO-lid is.

Bron ► https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/03/15/staat-der-nederlanden-in-oorlog/#more-86339


Omdat de zuiveringsactie een Russische binnenlandse aangelegenheid is - Oekraïne is een gefaalde communistenconstructie - kunnen we niet spreken van een oorlogstoestand, ook al lijkt het er veel op als we de westerse propaganda moeten geloven.

Nu levert Nederland wapens aan een opstandige Russische provincie, welke zich in 1991 zonder formele grenzen vastgesteld te hebben heeft afgescheiden, maar van het land een roversnest met biowapens heeft gemaakt. Een door een maffiasysteem beheerde witwasmachine, een economie vergeven van mensen- en orgaanhandel, babyfabrieken voor babyhandel en onderaardse gewelven voor martelpraktijken ten behoeve van de productie van adrenochroom. Bovendien zijn er eerste getuigenverklaringen dat ver onder de grond de meest afschuwelijke experimenten op kinderen zijn uitgevoerd. Dat is de gefaalde nepstaat Oekraïne en daar gaat hier de vlag voor in top?

Word nu alstublieft eens wakker beste mensen!


Het drama wat zich nu aan het ontwikkelen is, laat zich raden. Onder allerlei voorwendselen worden we een oorlog ingerommeld, op verzoek van een nazi-regime in Kiev, onwettig aan de macht geholpen door het westen via een bloedige staatsgreep in 2014. Rusland vat de wapenleveranties op als een regelrechte oorlogsverklaring.

De Nederlanders zijn gebaat bij het terzijde schuiven van de STAAT DER NEDERLANDEN en de directie.

Niet WIJ zijn in oorlog, maar de STAAT.

Vladimir Putin - Het Grote Masterplan

Medewerkers van de Verenigde Naties hebben de stringente instructie gekregen dat de zuiveringsoperatie in Oekraïne geen "oorlog" of "invasie" mag worden genoemd.  Waarom blèren de media dan nog steeds dat er oorlog is, Putin moet worden geliquideerd en dat Rusland overal de schuld van moet krijgen?

Het wordt de hoogste tijd dat de oude propagandistische nepmedia (inclusief social media) wettelijk het absolute zwijgen op wordt gelegd wegens opruiing en leugens. Facebook en Instagram laten toe dat wordt opgeroepen om Putin te vermoorden, maar over biowapens mag niets worden vermeld?

Velen weten inmiddels wel dat Nederland in 1945 niet is bevrijd en weer soeverein verklaard!


De Duitse Wehrmacht heeft gecapituleerd en de Canadezen hebben militair gezag op het grondgebied gevestigd en overgedragen aan een ongekozen staatshoofd en een ongekozen Staten Generaal. De bevolking is niets gevraagd, werd klaargestoomd om Indië te herbezetten en het puin in Nederland te ruimen.

Na de inval van nazi Duitsland op 10 mei 1940 had de regering slechts 3 dagen nodig om te vluchten en werd op 15 mei 1940 door de Nederlandse Stijdkrachten gecapituleerd. Het Koninkrijk was grondwettelijk opgeheven, vanwege Artikel 21 GW 1938:

Het was vrij eenvoudig: rechtsvoorganger was de Bataafse Republiek, maar deze moest al op 18 mei 1940 al weer ondergronds, omdat de Staten Generaal in de Haagse Ridderzaal een nieuwe Reichskommissar kozen om het landsbestuur voort te zetten. Arthur Seyss-Inquart was zijn naam, het Nederlands grondgebied werd ingelijfd bij het Derde Rijk.

Op 9 mei 1945 capituleerde de Duitse Wehrmacht en gold voor het Duitse grondgebied volgens de grenzen van de Weimar Republiek 1937 Militair Gezag: de SHAEF wetgeving. Ook voor Nederland, want op 5 en 6 mei 1945 is in Wageningen niet door het Duitse leger gecapituleerd, maar een ontwapeningsprocedure in ontvangst genomen, welke is uitgevoerd zonder tussenkomst van de Nederlandse autoriteiten. Er heeft geen overdracht van soevereiniteit plaatsgevonden en de Staten Generaal heeft de inlijving van 18 mei 1940 niet ongedaan gemaakt door de Reichskommissar te vervangen door een rechtsopvolger. Derhalve is vanaf 9 mei 1945 SHAEF wetgeving van toepassing, zoals deze ook van toepassing is op het bezette Duitse grondgebied.

De Geallieerde Controleraad had geen jurisdictie over het Nederlandse deel van bezet Duitsland, zoals het die wel had over bijvoorbeeld Nordrhein Westfalen en het Ruhrgebied. Nederland heeft vanaf die dag geopereerd in een gezagsvacuüm, zonder soevereiniteit en door middel van ongeldige wetgeving. Nederland is in het Zwei plus Vier Verdrag niet specifiek genoemd, zoals de Duitse Länder wél zijn genoemd als onderdeel van de eenwording. Omdat er geen soevereiniteitsoverdracht heeft plaatsgevonden is Nederland nog steeds onder vreemd bestuur, waargenomen door de onderneming STAAT DER NEDERLANDEN te Washington D.C. met een incompetent management, die orders opvolgt van vreemde mogendheden of agenten daarvan.

Omdat Nederland dus nog steeds deel uitmaakt van bezet Duitsland, doch onder een eigen regime acteert, geldt bij twijfel de SHAEF wetgeving en is de Geallieerde Controleraad de hoogste soevereine bevoegdheid.
Dat betekent ook dat Nederland de wapenstilstand heeft geschonden door wapens te leveren aan een lid van de Geallieerde Controleraad: Rusland.

In het vorige artikel zal de voorzitter van de Geallieerde Controleraad (Rusland) de overige leden bijeen moeten roepen en maatregelen treffen tegen de staten die de wapenstilstand hebben verbroken en daarmee in oorlog zijn met Rusland. Het verbreken van de overeengekomen wapenstilstand is een ernstige schending van het volkerenrecht.

Ook Nederland (de STAAT) is rechtstreeks in oorlog met Rusland.


De consequenties zijn desastreus!

De VS en Engeland zijn als lid van de Controleraad beiden in staat van faillissement. Het essentiële deel van de Amerikaanse strijdkrachten is onder controle van de NESARA Groep. Waarschijnlijk is dit in het Verenigd Koninkrijk ook zo. Frankrijk is wellicht nog in het proces van overname, we gaan dat merken op het moment dat de presidentsverkiezingen zullen worden vervalst om Macron aan de macht te houden. De enige stabiele factor is dus Rusland, met als consequentie dat Rusland het DDR-gedeelte van Duitsland inclusief Berlijn weer onder controle krijgt en de rest (inclusief Nederland) onder controle van het geallieerde militair gezag staat: SHAEF wetgeving.

Lees of download de PDF hieronder!


INVOERING NESARA

Door de invoering van de wet NESARA zijn Nederlanders van al hun schulden af en wordt een aan het goud gekoppelde nieuwe Gulden ingevoerd. Belastingen worden afgeschaft. Een nieuw rechtssysteem wordt ingesteld. Het medische kartel wordt ontmanteld en schuldigen aan genocide onderworpen aan Militair recht.

Het zelfverklaarde regime, ongekozen, kwaadaardig, nazi-sympathisanten en onwettig... DOELWIT...

Kijk er nog maar even goed naar, het kan nu nog!Bron:


De Binnenlandsche Bataafsche Courant

Sinds 13 maart 1798


https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/03/15/staat-der-nederlanden-in-oorlog/#more-86339


ALLE DADERS EN MEDEPLICHTIGEN VAN DE GENOCIDE (VOLKERENMOORD) VOOR HET VOLKSTRIBUNAAL!

Deel deze link met iedereen die je kent, die voor Gerechtigheid gaat in de samenleving.

RECHTSPRAAK VAN EN DOOR HET VOLK!

Uitnodigingslink Telegram kanaal: https://t.me/+7EfGex6Vi_IzNGRk