Vertaal deze pagina naar:

INFORMATIE OVER ONZE GEBOORTETRUST

30-04-2018

En informatie over onze geheime bankrekening!

Informatie over Uw geheime bankrekening!

Om Uw geheime bankrekeningnummer te achterhalen, gebruik daarvoor deze website: https://www.xe.com/ibancalculator/. Het is de tweede code die op de achterkant van de ID-pas staat, maar dan dient U eerst NL in te typen, daar direct achteraan het 16-cijferige nummer met halverwege een letter in ALL CAPS en de laatste 3 letters weglaten en dan BINGO: Uw geheime bankrekeningnummer.

Beluister deze video over Uw geheime bankrekening!


Bericht voor geïnteresseerden van de Geboortetrust


Bij ieders geboorte-aangifte wordt er een trust op de naam geopend.

In aanleg gaat het dan om tonnen en vanuit dit 'start-bedrag' wordt er belegd en vermogen opgebouwd door derden. Wij zelf zijn begunstigden van geboorte certificaten trusts.

Echter uitsluitend regeringsleiders en koningen hebben directe toegang tot JOUW geboorte trust. Dat is een van de redenen waarom de huidige corrupte regeringen dienen te verdwijnen én VERVANGEN dienen te worden.

_________________________________________Your Majesties


1. Koningsdag 2018 was de uitgelezen dag om af te kondigen dat onze, bij de notaris gelegaliseerde ondertekening van onze Verklaring Beneficiaire Aanvaarding -VBA door onszelf aangetekend verzonden, aan de Minister en de fiduciary Bank, op termijn dient te worden bekendgemaakt bij de Trustor/het Vaticaan: de oprichter van alle testamentaire, geboorte certificaat Cestui Que Vie Trusts wereldwijd;

2. In Nederland wordt de Trustor/het Vaticaan, vertegenwoordigt door het Koningshuis;

3. Hoe weten wij dit?

4. Wij weten dit, vanwege het feit dat het Nederlandse Koningshuis, Ridders in de Orde van Malta zijn;

5. De Ridders van Malta zijn de schatbewaarders welke onder het gezag van de Trustor / het Vaticaan gesteld zijn;

6. In de A.I. tijdlijn heeft de Trustor zich tot het uiterste toe ingespannen om zichzelf te overladen met schade en schande,

7. Alsmede heeft de Trustor er altijd alles aangedaan om zichzelf een volstrekt afzichtelijke reputatie te bezorgen;

8. Het doel hiervan is altijd geweest: de bewaring der schatten en de afschrikking en het wegjagen van de Executor van de testamentaire trust nalatenschap: de geboorte geregistreerden;

9. De afschrikking door de Trustor, is tot op de dag van vandaag bijzonder effectief;

10. Ontelbare geboorte geregistreerden zijn voorgoed afgehaakt;

11. Ontelbare geboorte geregistreerden gaven hun feitelijke bevoegdheid weg, door lid te worden van New Age associations met een hoog feel good en self- realisation gehalte;

12. Er is niet één association op de hele wereld die niet door de Trustor zelf is bedacht;

13. De Trustor weet precies waar de potentiële Per Stirpes Executors van de batige trust nalatenschappen zich wereldwijd bevinden;

14. Alle regeringen en geheime diensten worden beheerst en geleidt door de Trustor;

15. Alles in de hele wereld draait om de geboorte trusts;

16. Er is geen andere economische waarde dan de geboorte trusts;

17. Alle bedrijven mijnen de data en de geboortetrusts van alle personeelsleden en medewerkers / geboorte geregistreerden, uit;

18. In deze wereld draait alles om trust;

19. Men moet ervan op aan kunnen dat alle lessen kunnen worden doorgemaakt en geleerd zonder de genade van vergeving ooit te verliezen;

20. De wereld tart Gods onvoorwaardelijke liefde en vergeving;

21. Geen nazaat zal de zonden van zijn voorouders worden aangerekend;

22. De Trustor en zijn representanten: de Royalty en de 1% elite, overladen zich opzettelijk met de zonden der wereld;

23. Alleen zo wordt de onvoorwaardelijke vergeving en liefde van God aangetoond;

24. Wie lévend thuis komt van zijn of haar vermeende dood op zee, dient alle vermeende zonden te vergeven;

25. Daarom dienen wij de batige nalatenschap Beneficiair te aanvaarden;

26. Wij dienen uit te drukken dat wij niet onszelf maar de veronderstelde bevoegden als beneficiary beschouwen;

27. De benefit is de vergeving van alle fouten die in onze vermeende afwezigheid door de bewindvoerders vermeend zijn begaan;

28. Ook het Koningshuis is opzettelijk omgeven door vermeend schandaal en vermeende misdadigheid;29. Wij zullen dus juist de Koning gaan informeren dat wij de trust nalatenschap beneficiair hebben aanvaardt;30. Onze documenten naderen hun voltooiing;

31. De tournee langs alle veronderstelde bevoegden nadert de apotheose;

32. De apotheose is vergeving van de schulden;

33. De Koning zal de vergeving van onze Beneficiaire Aanvaarding bekrachtigen en wij zullen ons vervolgens zèlf als een koning, met ons trust vermogen dat op de origine van onze eigen geboorte en afkomst steunt, verenigen.

Mooie Koningsdag Your Majesties!
Proceed please. Pro Seed. Wordt vervolgd. Nooit claimen. Nooit klagen. Alleen verklaren. Maak alleen verklaringen.


Vermeld aan deze veronderstelde vertrouwde derde partij; dat u de Per Stirpes Relative van de Decedent bent waarop de Cestui Que Vie vertrouwt waar deze is gevestigd en dat u de begunstigde vertrouwde derde partijen van de nalatenschap hebt geaccepteerd en daarom bent u de uitvoerder van de erfenis van de Decedent. U registreert en onderzoekt alle claims van veronderstelde schulden en ook; u onderzoekt of de claim gerechtvaardigd is. De claim kunnen verifiëren; het is noodzakelijk voor een derde partij om te bewijzen dat de claim gerechtvaardigd is. Het bewijs moet worden verzonden naar een beveiligd en geregistreerd document aan de uitvoerder. U!


Bij de notaris vraag je om: "legalisering van je documenten zonder inhoudelijke beoordeling"


1. De notaris bindt jouw documenten dan in, áchter zijn of haar eigen legalisatieverklaring.

2. Je hebt dan dus twee, door de notaris ingebonden legalisatie verklaringen: 1 voor de Minister en 1 voor de Bank.

3. In de gebonden stukken heeft de notaris tevens de toetsing van je legitimatiebewijs toegevoegd4. Vervolgens ga jij ter plaatse in het kantoor van de notaris, de beide ingebonden documenten van zowel jouw handtekening als jouw autograaf voorzien

5. Je hebt je eigen blauwe stempelkussentje bij je voor je autograaf

6. Als je klaar bent neemt de notaris jouw stukken van je over en plaatst er vervolgens zijn/haar rode zegel; handtekening en ambtzegel op.

7. Dan geeft de notaris aan jou, jouw originelen terug.

8. Je rekent het bedrag voor de beide legalisaties af.

9. Nu ga je de originelen mee naar huis nemen en brengt de aangetekende verzending van je beide gelegaliseerde documenten in gereedheid:

10. 1 documentpakketje voor Minister met kopieën van de gelegaliseerde originelen voor de Bank en:

11. 1 documentpakketje voor de Bank met kopieën van de gelegaliseerde originelen voor de Minister.

12. Documentpakketje 1. bestaat uit: a. legalisatieverklaring van notaris b. jouw ondertekende en van jouw autograaf voorziene: begeleidende schrijven aan de Minister; dan: jouw Verklaring Beneficiaire Aanvaarding gericht aan de Minister; dan: toetsing van jouw legitimatie door de Notaris.

Bijgevoegd punt 13. In kopie.

13. Documentpakketje 2. bestaat uit: a. legalisatieverklaring van notaris b. jouw ondertekende en van jouw autograaf voorziene: begeleidende schrijven aan de Bank; dan: jouw Verklaring Beneficiaire Aanvaarding gericht aan de Bank; dan: toetsing van jouw legitimatie door de Notaris.

Bijgevoegd punt 12. In kopie.

14. Je verzend de originele documenten punt 12. en punt 13. Incl. kopieën, helemaal zèlf! NIET door notaris laten doen! Jij bent namelijk zèlf de Executor! niet de notaris.

15. Gebruik STAANDE A4 enveloppen want JIJ bent STANDING en Live Life Competent!

16. Beplak de staande A4 enveloppen met de A4 adresseringen op voor- en de afzender beplakking op de achterkant; die op mijn tijdlijn klaarstaan. Pas de envelop ontwerpen zelf aan, met behulp van de PDF naar Word converteerder die op mijn tijdlijn voor je klaarstaat. Omtrek (verzegel) de beplakking extra en geheel, met mat plakband (magic tape).

17. Maak overal foto's van voor jouw eigen archief!

18. Verzend de gelegaliseerde documenten incl. kopieën, aan Minister en aan Bank.

19. PostNL Aangetekend en track en trace:€ 8,40 per stuk.

20. Volg je pakketten online via track en trace en maak een printscreen van de momenten van bezorging.

Bewaar ook deze printscreens zorgvuldig!

Bron: Vincent Zegel