Vertaal deze pagina naar:

VEILIG BLOED VOOR IEDEREEN; IN NEDERLAND ZIJN ZE ER NOG STEEDS MEE BEZIG!

24-01-2024

Waarom veilig bloed, zeker voor de tijd van 'NU'..., voor iedereen 'NU' zo belangrijk is...

EMA bevestigt nogmaals: bevolking was proefkonijn voor coronavaccins!

Dat met de 'goedkeuring' van de coronavaccins de bevolking een rad voor ogen werd gedraaid, wordt steeds duidelijker nu er steeds meer feiten bekend worden. Er was nadrukkelijk géén goedkeuring van het vaccin zélf, maar een tijdelijke goedkeuring voor vermarkten van de vaccins, en dat is iets heel anders. 

Door de politiek en de reguliere media werd echter de indruk gewekt dat het vaccin zélf was goedgekeurd, dat was echter geenszins het geval.

Een goed toehoorder had al in een vroeg stadium kunnen 'ontdekken' dat er een luchtje zat aan de vaccins. Zo werd al bij de persintroductie in december 2020 gemeld dat onbekend was of het vaccin beschermde tegen overdracht. Ook de Gezondheidsraad was zich bewust van de situatie: in zijn eindrapportage van 24 december 2020 is de Gezondheidsraad helder (pagina 13): 

"De effectiviteit kan niet bepaald worden met de resultaten van de klinische trials, maar zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de bevolking worden bepaald."

Er wordt met zoveel woorden gezegd dat de bevolking gebruikt wordt als proefkonijn om de effectiviteit van het vaccin te meten. 

Meer info/bron informatie: https://indepen.eu/ema-bevestigt-nogmaals-bevolking-was-proefkonijn-voor-coronavaccins/

Laatste update 24-01-2024

Hebben we nu te maken met besmet "Frankenstein bloed"? Jazekers!

Tip: Lees de onderstaande informatie goed door in dit artikel zoals wij die aantroffen op de website van safeblood.ch.  Nadat je op de hoogte bent van de informatie in dit artikel ga je eerst heel hard schrikken wanneer je besloten hebt je bewust NIET te laten injecteren met de gevaarlijke COVID-19 injecties. Maar tegelijkertijd ook wanneer jij je WEL hebt laten injecteren met de gevaarlijke COVID-19 injecties.

Zijn er al oplossingen? Jawel, lees die goed door in dit artikel zodat je ook op de hoogte bent.

De situatie nu (anno 24 januari 2024) in Nederland:

Aangewezen bloeddonaties worden meestal NIET gedaan in Nederlandse ziekenhuizen – er is GEEN vrije keuze van het donorbloed. Het hele bloeddonatiesysteem is in handen van één bedrijf: Sanquin. En zij WEIGEREN onderscheid te maken tussen bloed van GEVACCINEERDE en ongevaccineerde personen.

Dit is waar wij tegenin gaan en openbaar maken in onze samenleving!

Bloedtransfusies

Bloedtransfusies worden uitgevoerd door het gebruik van opgeslagen bloed, die na de bloeddonatie door een complex proces gaan, waarin het bloed grotendeels wordt ontdaan van lichaamsvreemde stoffen. Het bloed dat op deze manier wordt verkregen kan (tot nu toe) zonder meer worden gebruikt voor transfusie.

Met de komst van de compleet nieuwe RNA vaccinaties (bijvoorbeeld de huidige Covid vaccinaties) staan we voor een compleet nieuwe uitdaging, omdat de zogeheten spike eiwitten tot een bepaald gedeelte kunnen worden geneutraliseerd.  

Met de huidige stand van zaken in de wetenschap is geconstateerd dat via de bekende zuiveringstechnieken voor het bloed een deel van de niet organische toevoegingen in deze vaccinaties kunnen worden geëlimineerd. Donkerveld microscopie toont de aanwezigheid van deze deeltjes in het bloed zelfs na zes maanden nog aan, waarbij sommige deeltjes zelfs helemaal niet zijn afgebroken.

Veel mensen lieten zich bewust NIET injecteren met COVID-19 vaccinaties!

Een groot aantal mensen heeft bewust (om diverse redenen) besloten zich helemaal niet tegen Sars-Covid-2 te laten vaccineren en weigeren ook alle nieuwe op mRNA gebaseerde vaccinaties. Zij twijfelen ook of ze een bloed donatie van gevaccineerde mensen willen ontvangen. 

Transfusie kan nodig zijn in geval van nood, een geplande operatie, of omdat er regelmatige bloedtransfusie nodig is om andere medische redenen.

SAFE BLOOD

Dit is waar SAFE BLOOD Donatie als tussenpersoon een rol kan spelen. Wij zetten ons ervoor in dat onze leden ongevaccineerd bloed kunnen ontvangen wanneer zij dit nodig hebben, zowel vers (rechtstreeks) als opgeslagen bloed. Als tegenprestatie zijn deze mensen zelf beschikbaar als bloeddonor. Iedereen kan lid worden, zowel gevaccineerd als ongevaccineerd, maar alleen ongevaccineerden kunnen bloeddonor worden. Lees hier de missieverklaring, waar het bij SafeBlood in de eerste plaats om gaat.

Het opzetten van de noodzakelijke infrastructuur hiervoor is erg tijdrovend, en we werken zo hard we kunnen. We zijn reeds vertegenwoordigd in 18 West-Europese landen, alsmede in Australië, Canada, VS, Azië en verschillende Afrikaanse landen. We hebben nu leden in meer dan 80 landen wereldwijd, waarvan alleen al 41 in de VS. De contactpersonen, waaronder ook die in Nederland kunnen via deze link gevonden worden: over ons. Zodra wij voldoende medische partners hebben (voor gebruik, verzamelen en verwerking van het bloed), starten we met de bemiddeling. 

U kunt via de website in onze database naar een geschikte bloeddonor zoeken (deze krijgt per e-mail bericht als de bloedgegevens overeen komen). Binnenkort komt er ook een zoek mogelijkheid naar een medische partner of een aangesloten ziekenhuis. 

Er is ook een zoekoptie voor een medische partner met een lijst van alle klinieken waarmee we contact hebben opgenomen, ongeacht of ze ons hebben geantwoord of niet.

Ons hoofddoel is niet om een eigen bloedbank op te zetten (dit is momenteel om juridische redenen nog niet mogelijk, maar we werken er wel aan), om bloeddonoren en -ontvangers bij elkaar te brengen. Wanneer er klinieken (medische partners) beschikbaar zijn, die de keuze van bloeddonor mogelijk maken, kunnen jullie op de website een keuze maken uit de lijst.


Kort samengevat: er is nog GEEN bloedbank met mRNA-vrij bloed, zelfs niet bij ons!

En hoewel wij reeds honderden klinieken hebben aangeschreven om partner te worden, weigeren zij momenteel allemaal – althans in Europa – nog steeds het mensenrecht op vrije bloedkeuze te accepteren – of willen zij daar tenminste niet over praten, omdat zij voor represailles vrezen. Wij beloven u echter dat wij niet zullen ophouden totdat wij een landelijk dekkend netwerk van dergelijke klinieken kunnen aanbieden. Het goede nieuws is dat het in grote delen van Afrika en in de meeste staten van de VS nog steeds mogelijk is een bloeddonor te kiezen.

Voor meer informatie, kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief of stuur ons een e-mail, maar kijk ook regelmatig op deze pagina. Voor u ons een vraag stelt, verzoeken wij u eerst om de pagina met veel gestelde vragen te bezoeken; mogelijk is uw vraag daar reeds beantwoord.

Georg Della Pietra - Oprichter SafeBlood en Safereproduction
Georg Della Pietra - Oprichter SafeBlood en Safereproduction

De vrije keuze van bloed

We hebben een geweldig team in Nederland, dat probeert de meest haalbare manier te vinden om ons doel te bereiken, de vrije keuze van bloed (en bloeddonor). Dit zal gebeuren door het vinden van medische partners (ziekenhuizen, laboratoriumketens, particuliere praktijken enz.), en door te proberen de behoefte aan transfusies in het algemeen te verminderen met duidelijke adviezen voor medisch personeel in het levenstestament van onze leden.

Als we niet genoeg geschikte partners kunnen vinden, zullen we een eigen keten van plaatsen voor het doneren en opslaan van bloed moeten opzetten (bloedbank), wat binnenkort gaat gebeuren.

Wat te doen als je weet dat je wellicht straks bloed nodig hebt?

Het eerste wat je kan bespreken met je behandelende arts is, autologe bloedtransfusie. In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een autologe transfusie. Een autologe transfusie is een bloedtransfusie met je eigen bloed. Dit houdt in dat je een maand voordat je geopereerd wordt, een of twee keer een halve liter bloed laat afnemen bij de bloedbank. Het bloed wordt dan tijdens de operatie of kort daarna weer aan je teruggegeven. Soms heb je tijdens je operatie toch nog "vulling" nodig, omdat je teveel bloed verliest. (Lees mogelijkheid twee).

De tweede mogelijkheid:

Plasmavervangingsmiddelen (zoutoplossing). Bijvoorbeeld: Dextran, Haemaccel & Ringers, lactaat oplossing Hetastarch (HES). Er mogen wel ijzerpreparaten toegediend worden om meer rode bloedcellen te vormen. 

(Synthetische, recombinatie EPO)

Bij operaties met weinig bloedverlies, is het soms mogelijk om vlak voor de operatie één liter bloed af te geven. Het tekort aan bloed wordt dan opgevuld door een zoutoplossing. Je eigen bloed krijg je na je operatie weer terug, als je normaal een bloedtransfusie nodig gehad zou hebben. Bij operaties met erg veel bloedverlies is het mogelijk het vrijgekomen bloed meteen weer terug te krijgen. Bij deze techniek wordt het vrijgekomen bloed opgezogen met een speciaal apparaat, waarna je het direct weer terugkrijgt.

Meer info: https://safeblood.ch/nl/

Volg Safeblood op Telegram:

Telegram 1: https://t.me/+Tkp05awJf_hhZjNk

Telegram 2: https://t.me/+Ubkn69qP0C4yZTk0

Algemene kanaal op Telegram: https://t.me/SafeBlood

Heb je vragen? 

Schrijf dan een e-mail naar de Nederlandse afdeling.

E-mail: info@safeblood.nl

ONZE NIEUWSTE BERICHTEN