Vertaal deze pagina naar:

ROBERT VAN DE LUITGAARDEN WERD JARENLANG VERKRACHT DOOR DE DIRECTEUR VAN DE KINDERBESCHERMING!

12-10-2021

Robert van de Luitgaarden werd als kind verkracht door de directeur van de Stichting van de Katholieke Kinderbescherming 's-Gravenhage


Robert, geboren in Den Haag, groeide vanaf zijn derde levensjaar op in diverse tehuizen en pleeggezinnen.

Vanaf zijn veertiende werd hij zeven jaar lang misbruikt door de directeur Stichting Katholieke Kinderbescherming 's-Gravenhage.

Vanaf zijn 21ste vulde Robert zijn dagen met het uitpluizen van seksuele netwerken en verzamelde bewijzen. Ondanks dat justitie de deur gesloten houdt voor hem, gaat Robert onverstoorbaar verder in zijn strijd voor gerechtigheid.

Met zijn boek 'Weggejorist' heeft Robert wel de nodige deuren kunnen openen bij diverse jeugdinstanties.

Zijn verhaal is een symbool geworden van 'wat we in de toekomst met zijn allen moeten voorkomen'.

Bron ► https://ambilicious.nl/robert-van-de-luitgaarden.html
Bestel en lees het boek "Weggejorist"


Robert (Robbie) groeide vanaf zijn derde op in diverse tehuizen en pleeggezinnen.

Vanaf zijn veertiende werd hij zeven jaar lang seksueel misbruikt door een directeur van Stichting Katholieke Kinderbescherming, die ook het ouderlijk gezag over hem had.

Schrijfster Yvonne Keuls zorgde ervoor dat de dader, André Beemster, bekende.

Helaas kwam hij 'met de schrik' vrij: doofpot?

Link om het boek te bestellen ► https://www.aquazz.com/Webwinkel-Product-134941909/WEGGEJORIST-%7C-Robert-van-de-Luitgaarden.html
Afdekpraktijken door het OM


Let vooral op de verklaring van Yvonne Keuls over de kennelijke afdekpraktijken van en door Het Openbaar Ministerie en het gedogen daarvan door de rechterlijke macht, ook in andere civiele zaken, en het diepe zwijgen daarover door de massamedia en de politiek. Bewijzen zijn er van legaal misbruik van de rechtsgang en fraude binnen de rechtspraak op tal van niveaus. Dat is te controleren met o.a. de presentatie van het boek van crimineel gedrag bij het UWV met de aanbieding daarvan aan Henk krol van 50-pLus, en aan Jasper van Dijk van de SP. Het schenden van de zorgplicht blijkt standaard gedrag van rechters, raadheren, officieren van Justitie en deurwaardrs.

Voorbeelden ten over.

Het zwijgen is oorverdovend. Verder de bewijsbare valsheid in geschrifte gepleegd door het Gerechtshof in Amsterdam en het afdekken daarvan met het blokkeren van de aangifte tegen het Hof door het Functioneel parket van hoofdoffiecier van Justitie mr. Marianne Bloos, waarover ook Peter R. de Vries werd geïnformerd met het overhandigen aan hem persoonlijk van een USB-stick vol aankachten tegen machtsmisbruik en gepleegde fraude bij en door overheidsinstanties. Het informeren daarover aan 524 beëdigde topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst heeft alleen maar een diep zwijgen opgeleverd.

Probeer het zelf maar eens door te vragen...

Overigens, de sleutel tot het verbeteren van de democratie en met name de rechtspleging waarop prof. Twan Tak zoveel kritiek heeft, ligt uitsluitend bij de media en nerges anders.

Ook de publicaties van Prof.dr. ir. A.F.P. van Putten over de rechtspraak zijn onthullend en schokkend.

Bron ► https://www.sdnl.nl/robert-vd-luitgaarden.htmNEDERLAND WORDT GELEID DOOR SATANISTEN, PEDOFIELEN EN PSYCHOPATEN!

Hoe lang nog beste mensen?

Doe ook onderzoek!Er wordt handel gepleegd in kinderen!


Haal de kinderen terug naar huis!

Haal ze weg bij die pedofiele (r)overheid!