Vertaal deze pagina naar:

PERSBERICHT VAN AD VAN ROOIJ OVER DE POSTWET EN DE ILLEGALE REGERING

25-04-2024

Deze informatie legt een BOM onder de Postwet en de illegale regering in het land wat Nederland wordt genoemd.

Ad van Rooij zond ons de informatie toe die hij per e-mail verstuurde aan diverse kopiehouders.

Deze informatie kunt U hieronder zelf inzien, lezen, bestuderen en beoordelen.

Diegene die begrijpen kunnen zullen begrijpen...

Melding aan voorzitter Martijn Snoep van Autoriteit Consument & Markt van het overtreden van de Europese Richtlijn 97/67/EG en de Postwet 2009 door CEO Herna Verhagen van PostNL N.V.

Per e-mail verstuurd aan: acm-post@acm.nl

Aan bestuur van de Autoriteit Consument & Markt, zijnde:

namens deze voorzitter Martijn Snoep

Postbus 16326, 2500 BH Den Haag

Sint-Oedenrode, 25 april 2024

Geachte voorzitter Martijn Snoep,

Ondergetekende acht (rechts-)personen laten u hierbij in de volgende "pdf link" onze 218 blz. tellende melding d.d. 25 april 2024 (kenmerk: AvR/250424/PostNL-ACM) toekomen aan van het overtreden van de Europese Richtlijn 97/67/EG en de Postwet 2009 door CEO Herna Verhagen van PostNL N.V.

Wij verzoeken U kennis te nemen van de volledige inhoud (ook de inhoud van de links en deeplinks) en hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Onze 218 blz. tellende melding d.d. 25 april 2024 (kenmerk: AvR/250424/PostNL-ACM) van het overtreden van de Europese Richtlijn 97/67/EG en de Postwet 2009 door CEO Herna Verhagen van PostNL N.V. sluiten wij als volgt af.

Uit een in 2023 gestart onderzoek door Radar werd geconcludeerd dat de bezorging van aangetekende brieven door PostNL vaak niet goed gaat. De brieven werden zonder handtekening van de ontvanger door de brievenbus gedaan. Uit een recente check blijkt dat het afleveren van de brieven nauwelijks is verbeterd. PostNL-topman Bob van Ierland heeft daarop als volgt gereageerd.

We hebben deze zomer een test gedaan met aparte bezorgers die alleen maar aangetekende brieven bezorgen", aldus PostNL-topman Bob van Ierland.

"Dat hebben we op kleine schaal getest, die resultaten zijn heel goed.

Dat gaan we nu uitrollen.

In 2024 moet dat helemaal ingevoerd zijn.

Ter onderbouwing van deze door PostNL-topman Bob van Ierland (zie foto) gedane toezegging, verwijzen wij U naar het artikel "Aangetekende brieven nog steeds fout geleverd, PostNL past beleid aan na onderzoek Radar" d.d. 1 september 2023 in de volgende "pdf link", welke U hieronder ook vindt ingelast:

https://radar.avrotros.nl/artikel/aangetekende-brieven-nog-steeds-fout-geleverd-postnl-past-beleid-aan-na-onderzoek-radar-54876

Aangetekende brieven nog steeds fout geleverd, PostNL past beleid aan na onderzoek Radar

  • 01-10-2023

PostNL past de bezorging van aangetekende brieven aan.

Radar concludeerde eerder dit jaar dat de levering van de brieven vaak niet goed gaat. De brieven werden zonder handtekening van de ontvanger door de brievenbus gedaan. Uit een recente check blijkt dat het afleveren van de brieven nauwelijks is verbeterd.

"We hebben deze zomer een test gedaan met aparte bezorgers die alleen maar aangetekende brieven bezorgen", aldus PostNL-topman Bob van Ierland. "Dat hebben we op kleine schaal getest, die resultaten zijn heel goed. Dat gaan we nu uitrollen. In 2024 moet dat helemaal ingevoerd zijn."

Dit moet ervoor zorgen dat de gevoelige post op de juiste manier bezorgd wordt

"Het blijft mensenwerk, maar door het zo te doen heb ik er echt alle vertrouwen in", zegt van Ierland.

Radar nam opnieuw proef op de som

Net als afgelopen maart stuurde Radar twintig aangetekende brieven door heel Nederland naar mensen die niet thuis waren. Zes keer ging de levering goed: de brief werd naar een afhaalpunt gebracht en de bewoners kregen een briefje in de brievenbus. Maar het overgrote deel werd nog steeds niet correct afgeleverd.

Zeventig procent van de brieven belandde, zonder handtekening van de ontvanger, gewoon in de brievenbus. De brieven werden wel ondertekend, maar nooit door de ontvanger. Soms is zelfs de sticker 'aangetekend' van de brief gescheurd.

Foute levering kan grote gevolgen hebben

Een aangetekende brief verstuur je niet zomaar. Zo kan het gaan om belangrijke documenten of bewijzen voor je verzekeraar. Ook aankondigingen voor het betalen van griffiekosten, de verplichte kosten die je moet betalen om een rechtszaak in gang te zetten, gaan via aangetekende post. Martin Simmons is een van de gedupeerden. Hij kon de griffiekosten voor een rechtszaak niet betalen omdat de aankondigingsbrief niet werd geleverd. "Het ging om een schadevergoeding van 1.442 euro. Uiteindelijk is mijn zaak niet behandeld en heb ik de schadevergoeding niet ontvangen", vertelt hij.

ACM moet handhaven

De Rechtbank in Rotterdam heeft op 17 augustus 2023 een uitspraak gedaan in een zaak die een persoon had aangespannen tegen de toezichthouder op post, de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De toezichthouder wilde niet handhaven in de zaak van deze persoon, terwijl aangetekende brieven stelselmatig niet goed werden bezorgd.

De ACM zei dat de zaak een individuele zaak was en dat het niet ging om een structureel probleem, daarnaast zou het te tijdrovend zijn. De rechter is het daar niet mee eens en wijst op de vele klachten over aangetekende brieven en zegt in de uitspraak dat de ACM alsnog moet handhaven. Of dat nog relevant is nu PostNL de service aanpast, valt te betwijfelen.

De nieuwe test met aangetekende brieven en de reactie van PostNL zie je maandag 2 oktober in Radar, 20.25 uur op NPO 2.

Naar aanleiding van dit door Radar uitgevoerde onderzoek heeft STAM gerechtsdeurwaarders en incasso juridische dienstverlening daarover het volgende bericht gepubliceerd op hun website (lees: https://stamdeurwaarders.nl/poststukken-aangetekend-versturen-of-laten-betekenen-door-deurwaarder/)

21 november 2023

Poststukken aangetekend versturen of laten betekenen door deurwaarder

In veel zaken en/of geschillen worden nog regelmatig poststukken per aangetekende post verzonden. Bij belangrijke correspondentie is het noodzakelijk dat poststukken de betrokkene bereikt en dat dit bewezen kan worden. Maar biedt het verzenden van aangetekende poststukken wel de gewenste zekerheid?

PostNL nalatig volgens Autoriteit Consument en Markt

Allereerst bestaat natuurlijk de kans dat de bestemde ontvanger het aangetekende poststuk na afwezigheid bij bezorging niet ophaalt waardoor er sprake is van een vertraging. Verder is onlangs duidelijk geworden dat PostNL niet voldoet aan de gestelde eisen van de bezorging van aangetekende poststukken, naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Volgens de ACM zouden handtekeningen door de bezorgers van PostNL zelf gezet zijn, worden poststukken onbeheerd achtergelaten of wordt de aangetekende post ten onrechte bij de buren afgeleverd.

Volgens de wet op de Postbezorging (Postwet 2009) is deze wijze van bezorging niet toegestaan.

Dwangsom ter nakoming van de Postwet

De Postwet bepaalt dat aangetekende poststukken voor ontvangst moeten worden voorzien van een handtekening van de ontvanger en krijgt deze een ontvangstbewijs overhandigd. Het poststuk mag ook alleen worden afgegeven aan de geadresseerde. Dit maakt het dus lastiger en zorgt voor vertraging in het bereiken van het poststuk door de geadresseerde.

Ondanks de opdracht van het ACM aan PostNL om de wet na te leven heeft dit nog niet tot verbetering geleid. De ACM heeft PostNL een dwangsom opgelegd tot nakoming van de wet.

In Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PbEG 1998 L 15) wordt volgens artikel 2, negende lid, onder "aangetekende zending" verstaan:

"een dienst die bestaat in de garantie op forfaitaire basis tegen de risico's van verlies, diefstal of beschadiging, waarbij de afzender, in voorkomend geval op zijn verzoek, een bewijs ontvangt van de afgifte of de bestelling van de postzending aan de geadresseerde."

Dit betekent dat de koninklijke PostNL N.V. (KvK-nummer 27168968) onder bestuursvoorzitter CEO Herna Verhagen (2012-heden) vanaf het moment zij hoogst verantwoordelijk bestuurder is, PostNL N.V. al maar liefst 12 jaar lang in zeer ernstige mate de Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie heeft overtreden met levensbedreigende gevolgen voor alle acht miljard wereldbewoners (lees blz. 67 t/m 218 hieronder).

Van huidig Minister-President Mark Rutte (VVD) (2010-heden) en topvrouw bestuursvoorzitter CEO Herna Verhagen (2012-heden) mag toch op zijn minst worden verwacht dat door hen de Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wordt nageleefd. Dit des te meer Mark Rutte zelf vindt dat hij de beste opvolger is van huidig secretaris-generaal Jens Stoltenberg die het advies van de onafhankelijke reflectiegroep – in het kader van NAVO 2030 – ten uitvoer moet brengen, waarvan CEO Herna Verhagen onderdeel uitmaakt. De reflectiegroep werd voorgezeten door Wes Mitchell en Thomas de Maizière en bestond verder uit Greta Bossenmaier, Anja Dalgaard-Nielsen, Hubert Védrine, Marta Dassù, Anna Fotyga, Tacan Ildem, John Bew en Herna Verhagen en hebben de volgende beslissing genomen.

Het versterken van de bondgenootschappelijke eenheid, solidariteit en cohesie, met inbegrip van het centrale belang van de trans-Atlantische band;

Het vergroten van de onderlinge politieke consultatie en coördinatie;

Het versterken van de politieke rol van de NAVO en de relevante instrumenten om het hoofd te kunnen bieden aan huidige en toekomstige dreigingen voor bondgenootschappelijke veiligheid uit alle strategische richtingen.

Met in achtneming van bovengenoemde feiten richten alle acht ondergetekende rechtspersonen, namens deze A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) (zie foto), aan het bestuur van de Autoriteit Consument & Markt, zijnde: Martijn Snoep (voorzitter), Cateautje Hijmans van den Bergh (bestuurslid) en Manon Leijten (bestuurslid), namens deze voorzitter Martijn Snoep, het nadrukkelijke verzoek:

1. Een onderzoek in te stellen waar onze onder PostNL-barcode: 3SRPKS538360605 bij aangetekende brief d.d. 10 maart 2024 verstuurde spoedeisend verzoekschrift aan Constitutionele Monarchie van Nederland, namens deze minister president Mark Rutte (persoonlijk in handen), postbus 20001, 2500 EA, Den Haag, is gebleven. Dit des te meer betreffende brief een zodanige inhoud bevat dat die nooit in criminele handen terecht mag komen (lees blz. 67 t/m 218 hieronder).

2. Ervoor te zorgen dat minister president Mark Rutte (VVD) onze aan hem (persoonlijk in handen) onder PostNL-barcode: 3SRPKS538360605 verstuurde 152 blz. tellende spoedeisend verzoekschrift met een persoonlijke handtekening van minister president Mark Rutte na zijn terugreis uit Turkije (waarin hij de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan wil overtuigen dat hij de beste nieuwe secretaris-generaal van de NAVO is) zo spoedig mogelijk in ontvangst neemt, waartoe hij op grond van de Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 en de wet op de Postbezorging (Postwet 2009) wettelijk verplicht is en als minister president van Nederland (de "burgervader" van alle Nederlanders) en als toekomstig secretaris-generaal van alle NAVO-landen (de hoogste "veiligheidsvader" van alle inwoners in alle 32 NAVO-staten) daarvoor een "voorbeeldfunctie" van "Goed Gedrag" te vervullen heeft.

Als gevolg van door de gemeente Sint-Oedenrode (Meierijstad) vanaf 15 januari 2013 ambtshalve ingebrachte valse woonplaats-gegevens van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen (BRP), - welke valse BRP-gegevens burgemeester en wethouders van Meierijstad als "verwerkersverantwoordelijke" in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in hun eigen registratiesysteem heeft overgenomen en dat weigeren retroactief te corrigeren -, worden alle brieven die de gemeente Meierijstad verstuurd naar de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de wettelijke eigenaar is en waarin A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) hun wettelijke hoofdverblijfplaats hebben en waarin ook de bedrijven Camping en Pensionstal "Dommeldal"(KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar/bestuurder/ directeur is -, gestolen (dan wel geretourneerd) door de (door de gemeente Meierijstad) in de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, vals ingeschreven "spookbewoners" P.B.T. Jansen (zoon van katvanger B.C.M. Jansen), Lara Pennings (partner van P.B.T. Jansen) en A.A.M.J. Jansen (dochter van katvanger B.C.M. Jansen).

Omdat burgemeester en wethouders van Meierijstad onder voorzitterschap van CDA-Burgemeester Kees van Rooij als "verwerkersverantwoordelijke" met BOZE OPZET deze door burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) vanaf 15 januari 2013 ambtshalve ingebrachte valse woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen (BRP) blijft gebruiken, heeft dit onder aansturing van de opvolgende veroorzakende CDA burgemeesters Peter Maas van Sint-Oedenrode en Kees van Rooij van Meierijstad vanaf 15 januari 2013 vanuit de politieke partij "CDA", de gemeente Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) en het Waterschap De Dommel -- via hun netwerken vanuit de Provincie Noord-Brabant, de Staat der Nederlanden, de BENELUX-UNIE en vanuit alle 29 landen van de EUROPESE UNIE waaraan de politieke partij "CDA" middels "kartelvorming" en/of "coalitievorming" en/of "fractievorming" zijn verbonden -- een grote binnen de politiek geïnfiltreerde "netwerkcorruptie" veroorzaakt. Hiervoor zijn onmiskenbaar burgemeester en wethouders van Meierijstad onder voorzitterschap van CDA-Burgemeester Kees van Rooij als "verwerkingsverantwoordelijke" en als "gebruiker" van deze ambtshalve ingebrachte valse woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen (BRP) bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk, als ook voor alle daaruit ontstane schade (materieel en immaterieel) met als gevolg de dood van mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, de moord op mijn zoon A.A.H. van Rooij (die men van de aardbodem heeft laten verdwijnen) en de bijna dood van mijn dochter E.J.M. van Rooij als gevolg van aanhoudende terreur vanuit de gemeente Meierijstad, waarvoor wij burgemeester en wethouders van Meierijstad volledig verantwoordelijk en aansprakelijk houden. Voor meer onderbouwende informatie hierover verwijzen wij U naar het volgende artikel in De Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) met de volgende "pdf link".

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/persbericht-goede-vrijdag-29-maart-2024-aan-belgisch-premier-alexander-de-croo-waarom-het-is-de-kreet-van-goede-vrijdag-van-jezus-en-van-iedereen-die-lijdt/

Met nadruk verzoeken wij het bestuur van de Autoriteit Consument & Markt, zijnde: Martijn Snoep (voorzitter), Cateautje Hijmans van den Bergh (bestuurslid) en Manon Leijten (bestuurslid), namens deze voorzitter Martijn Snoep, om de goede ontvangst van deze aan U per e-mail acm-post@acm.nl verstuurde melding bij brief te richten en te versturen aan ondergetekende acht rechts[personen t.a.v. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, schriftelijk te bevestigen, waartoe u ingevolge het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties bij brief d.d. 31 augustus 2020 (KWS-2020/42575) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, verstuurde in rechte onaantastbare door DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES en KONING WILLEM ALEXANDER ondertekende KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560, wettelijk verplicht bent en daarvan een kopie te versturen naar onze e-mail a.vanrooij53@gmail.com.

Hoogachtend,

Kopiehouders

1. Saskia Vierling, woordvoeder Consumentenbescherming bij Autoriteit Consument & Markt (e-mail: saskia.bierling@acm.nl)

2. Tjitte Mastenbroek, woordvoeder Energie bij Autoriteit Consument & Markt (e-mail: tjitte.mastenbroek@acm.nl)

3. Remco Rous, woordvoeder Telecom, Vervoer en Post bij Autoriteit Consument & Markt (e-mail: remco.rous@acm.nl)

4. Rick van Tol, woordvoeder Mededinging en Zorg bij Autoriteit Consument & Markt (e-mail: Rick.van.Tol@acm.nl)

5. Dorith de Jong (persvoorlichter), Organisatie en Economisch Bureau bij Autoriteit Consument & Markt (e-mail: Dorith.de.Jong@acm.nl)

6. Redactie van Radar, AVRO / TROS (e-mails radarinternet@avrotros.nl en email@radartestpanel.nl)

7. STAM gerechtsdeurwaarders en incasso juridische dienstverlening, Weerwal 11, Postbus 527, 1440 AM Purmerend (e-mail info@stamdeurwaarders.nl)

8. Mgr. Franco Coppola, Apostolische nuntius bij het koninkrijk België (e-mails na.belux@diplomat.va, nuncioeuropa@nuncioeuropa.org en vatican@diplobel.org)

9. Belgische koning Filip (e-mail: requests@kppr.be)

10. Ruud Rietveld, een van de tientallen slachtoffers die aan het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) een volmacht heeft gegeven, maar hem door toedoen van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve al elf jaar lang niet meer juridisch heeft kunnen bijstaan (e-mails ruudrietveldvertelt@hotmail.com en ruud.rietveld20@gmail.com)

11. Geert Wilders en Fleur Agema (PVV), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Partij voor de Vrijheid" (e-mails m.agema@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, e.esser@tweedekamer.nl en Pvv.publiek@tweedekamer.nl)

12. Pieter Omtzigt (NSC), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Nieuw Sociaal Contract" (e-mails pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl en f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl)

13. Caroline van der Plas (BBB), Fractievoorzitter van de politieke partij "Boeren Burger Beweging" (e-mails c.vdplas@tweedekamer.nl, m.keijzer@tweedekamer.nl en l.helder@tweedekamer.nl)

14. Donald J. Trump, Presidential Library (e-mail: trump.library@nara.gov)

15. Alle 27 leden van de Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Zonhoven (e-mails: sofie.vanoppen@zonhoven.be, burgemeester@zonhoven.be, bram.deraeve@zonhoven.be, frederick.vandeput@zonhoven.be, johan.vanhoyland@zonhoven.be, frank.vandebeek@zonhoven.be, johan.schraepen@zonhoven.be, ria.hendrikx@zonhoven.be, jean-paul.briers@zonhoven.be, nathalie.claes@zonhoven.be, bart.heleven@zonhoven.be, sven.lieten@zonhoven.be, lieve.vandeput@zonhoven.be, yannick.aerts@zonhoven.be, inge.becks@zonhoven.be, pol.bos@zonhoven.be, libera.crescente@zonhoven.be, katrien.hoebers@zonhoven.be, lennert.kippers@zonhoven.be, kris.knuts@zonhoven.be, johny.lenskens@zonhoven.be, steven.reynders@zonhoven.be, cederique.schellis@zonhoven.be, karen.schillebeeks@zonhoven.be, dominic.tholen@zonhoven.be, martin.vandereyt@zonhoven.be, bart.vanhorenbeek@zonhoven.be)

16. Alexander de Croo (Open Vld), Premier van België en voorzitter van de Europese Unie (e-mail: contact@premier.be)

17. Paul Van Tigchelt (Open Vld), Vicepremier en minister van Justitie en Noordzee in de regering De Croo(e-mail: contact@teamjustitie.be)

18. Annelies Verlinden (cd&v), minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België in de regering De Croo (e-mail: info@verlinden.belgium.be)

19. Vincent Van Peteghem (cd&v), Vicepremier en minister van Financiën van België in de regering De Croo (e-mails: info@vincent.minfin.be en miet.deckers@vincent.minfin.be)

20. Pierre-Yves Dermagne (PS),Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk in de regering De Croo(e-mails: pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be en Laurens.Teerlinck@dermagne.fed.be)

21. David Clarinal (MR),Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing in de regering De Croo (e-mail: info@clarinval.belgium.be)

22. Frank Vandenbroucke (Vooruit),Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regering De Croo(e-mail: info@vandenbroucke.fed.be)

23. Petra De Sutter (Groen),Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post in de regering De Croo(e-mail: info@desutter.fed.be)

24. Georges Gilkinet (Ecolo),Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit in de regering De Croo(e-mails: info@gilkinet.fed.be, litte.frooninckx@gilkinet.fed.be en Pascal.Devos@gilkinet.fed.be)

25. Karine Lalieux (PS),Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris in de regering De Croo(e-mails: info@lalieux.fed.be en sam.vandeputte@lalieux.fed.be)

26. Ludivine Dedonder (PS),Minister van Defensie in de regering De Croo(e-mail: ludivine.dedonder@mil.be)

27. Zakia Khattabi (Ecolo),Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Dealin de regering De Croo(e-mails: info@khattabi.fed.be, clara.symoens@khattabi.fed.be, robin.hublet@khattabi.fed.be en mathias.bienstman@khattabi.fed.be)

28. Tinne Van der Straeten (Groen),Minister van Energie in de regering De Croo(e-mail: info@vanderstraeten.belgium.be)

29. Hadja Lahbib (MR),Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen in de regering De Croo(e-mail: hadja.lahbib@diplobel.fed.be)

30. Caroline Gennez (Vooruit),Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid in de regering De Croo(e-mails: info@gennez.fed.be en rebecca.castermans@diplobel.fed.be)

31. Thomas Dermine (PS),Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk in de regering De Croo(e-mail: thomas.dermine@dermine.fed.be)

32. Mathieu Michel (MR),Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister in de regering De Croo(e-mail: info@michel.fed.be)

33. Alexia Bertrand (MR),Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee in de regering De Croo(e-mail: Info@bertrand.fed.be)

34. Marie-Colline Leroy (Ecolo),Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit in de regering De Croo(e-mail: info@leroy.fed.be)

35. Nicole de Moor (cd&v), Staatssecretaris Asiel en Migratie in de regering De Croo(e-mail info.demoor@demoor.fed.be)

36. Eliane Tillieux (PS), Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo(e-mail: Eliane.tillieux@dekamer.be)

37. Peter De Roover (NV-A), Fractievoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: peter.deroover@n-va.be en aaron.verbrugghe@n-va.be)

38. Barbara Pas (Vlaams Belang), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mails: barbara.pas@vlaamsbelang.org eninfo@vlaamsbelang.org)

39. Raoul Hedebouw en Peter Mertens (PVDA PTB), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mails: raoul.hedebouw@lachambre.be en peter.mertens@dekamer.be)

40. Venessa Matz (Les Engagés), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: venessa.matz@lachambre.be)

41. Sophie Rohonyi (DéFI), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: sophie.rohonyi@lachambre.be)

42. Stephanie D'Hose (Open Vld), Voorzitter van de Senaat in België (e-mails: stephanie.dhose@presidium.senate.be en stephanie.dhose@stad.gent)

43. Tom Ongena (Open Vld), Partijvoorzitter Open-Vld en gemeenteraadslid Sint-Katelijne-Waver (e-mails: voorzitter@openvld.be, ongenaskw@gmail.com)

44. Sammy Mahdi, Partijvoorzitter van de cd&v in België (e-mails: voorzitter@cdenv.be en info@cdenv.be)

45. Maxime Prévot, Partijvoorzitter van Les Engagés in België en burgemeester van Namen (e-mails: info@lesengages.be en maxime.prevot@ville.namur.be)

46. Bart De Wever (NV-A), partijvoorzitter van de NV-A (e-mails: bart.dewever@stad.antwerpen.be en bart.dewever@n-va.be)

47. Tom van Grieken (Vlaams Belang), partijvoorzitter van het Vlaams Belang (e-mail: tom.vangrieken@vlaamsbelang.org)

48. Melissa Depraetere (Vooruit), partijvoorzitter van Vooruit (e-mail: hallo@vooruit.org)

49. Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout (Groen), partijvoorzitters van Groen (e-mails: jeremie.vaneeckhout@vlaamsparlement.be, marthe.mennes@groen.be, jelle.vincke@groen.be, frederik.vandenbril@groen.be, willem.jaques@groen.be, karen.fonteyne@groen.be en koen.baetens@groen.be)

50. Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België (e-mail: nawal.farih@dekamer.be en nawal.farih@genk.be)

51. Hilde Crevits (cd&v), Vlaamsviceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de regering-Jambon (e-mail:
kabinet.crevits@vlaanderen.be)

52. Jo Brouns (cd&v), Vlaamsminister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.brouns@vlaanderen.be)

53. Benjamin Dalle (cd&v), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.dalle@vlaanderen.be)

54. Jan Jambon (NV-A), Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.jambon@vlaanderen.be)

55. Gwendolyn Rutten(Open Vld), Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.rutten@vlaanderen.be)

56. Zuhal Demir (NV-A), Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.demir@vlaanderen.be

57. Matthias Diependaele (NV-A), Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.diependaele@vlaanderen.be)

58. Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (e-mail kabinet.peeters@vlaanderen.be)

59. Liesbeth Homans (NV-A), Voorzitter van het Vlaams Parlement (e-mails: liesbeth.homans@vlaamsparlement.be, steven.vandeperre@vlaamsparlement.be en lieven.derouck@vlaamsparlement.be)

60. Filip Dewinter (Vlaams Belang), Ondervoorzitter van het Vlaams Parlement (e-mails: info@vlaamsbelang.org en filip.dewinter@vlaamsbelang.org)

61. Wilfried Vandaele (NV-A), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be, nico.moyaert@vlaamsparlement.be en fractie.n-va@vlaamsparlement.be)

62. Chris Janssens (Vlaams Belang), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: chris.janssens@vlaamsparlement.be, wim.vanosselaer@vlaamsbelang.org en fractie.vlaamsbelang@vlaamsparlement.be)

63. Peter Van Rompuy (cd&v),fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be, yves.degraeve@vlaamsparlement.be en fractie.cdenv@vlaamsparlement.be)

64. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld),fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: willem-frederik.schiltz@vlaamsparlement.be, herman.devos@vlaamsparlement.be en enfractie.openvld@vlaamsparlement.be)

65. Hannelore Goeman (Vooruit),fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: hannelore.goeman@vlaamsparlement.be en tine.soens@vlaamsparlement.be)

66. Mieke Schauvliege (Groen),fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: mieke.schauvliege@vlaamsparlement.be, gijs.ory@groen.be en fractie.groen@vlaamsparlement.be)

67. Jos D'Haese (PVDA), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: jos.dhaese@vlaamsparlement.be en quinten.vanheuverzwyn@vlaamsparlement.be)

68. Els Ampe (Onafhankelijk), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mail: els.ampe@vlaamsparlement.be)

69. Sihame El Kaouakibi (Onafhankelijk), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mail: sihame.elkaouakibi@vlaamsparlement.be)

70. Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE (e-mail: info@ps.be, paul.magnette@ps.be en paul.magnette@charleroi.be), waarvoor EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al meer dan tien jaar grote waardering heeft, met het verzoek om Vlaanderen en België (en daarmee ook Wallonië) van de hierboven beschreven geld en eigendom stelende en mens dodende corruptie vanuit de gemeente Zonhoven (Belgisch Limburg) vanuit de politieke partij Open Vld -- die op federaal niveau met de Waalse partij MR (met Charles Michel als president van de Europese Unie) een partij vormen – vanuit Wallonië te redden, om daarmee een totale vernietiging van de mensheid op onze aarde te voorkomen.

71. Jos Lantmeeters (N-VA), Gouverneur van de provincie Limburg in België (e-mail: kabinet.gouverneur@limburg.be)

72. Inge Moors (cd&v), Deputévan de provincie Limburg in België (e-mail: inge.moors@limburg.be)

73. Tom Vandeput (cd&v), Deputévan de provincie Limburg in België (e-mail: tom.vandeput@limburg.be)

74. Koen Albregts (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail koen.albregts@limburg.be)

75. Liesbeth Fransen (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbeth.fransen@limburg.be)

76. Liesbet Gabriels (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbet.gabriels@limburg.be)

77. Myrthe Hoffmeister (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail myrthe.hoffmeister@limburg.be)

78. Liesbeth Maris (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail liesbeth.maris@limburg.be)

79. Raf Truyens (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail raf.truyens@limburg.be)

80. Luc Wouters (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail luc.wouters@limburg.be)

81. Erhan Yilmaz (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail erhan.yilmaz@limburg.be)

82. Nicole Timmermans, Onthaal en Secretariaat Limburg (e-mail:ntimmermans@cdenv.be)

83. Michelle van den Broek (cd&v), Adviseur Ethiek, Gelijke kansen en Armoedebestrijding (e-mail: mvandenbroeck@cdenv.be)

84. Nathalie Muylle (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Nationaal Ondervoorzitter cd&v en Eerste Schepen in Roeselare (e-mails: secretariaat.muylle@kamer.cdenv.be en nathalie.muylle@roeselare.be)

85. Wouter Beke (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Burgemeester van Leopoldsburg (e-mails: info@wouterbeke.be, wouter.beke@leopoldsburg.be en sara.verbeeck@leopoldsburg.be)

86. Hendrik Bogaert (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid in Jabbeke (e-mails: hendrik.bogaert@dekamer.be en Hendrik.Bogaert@jabbeke.be)

87. Jan Briers (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mails: jan,briers@dekamer.be en michael.canoot@kamer.cdenv.be)

88. Franky Demon (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en schepen in Brugge (e-mails: franky.demon@dekamer.be, schepen.demon@brugge.be en nathalie.dumez@brugge.be)

89. Leen Dierick (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en burgemeester van Dendermonde (e-mails: leen.dierick@dendermonde.be en leen.dierick@dendermonde.be)

90. Koen Geens (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, voormalig Belgisch minister van Justitie (e-mail: koen.geens@kamer.cdenv.be)

91. Nahima Lanjri (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Antwerpen (e-mails: nahima.lanjri@dekamer.be en Nahima.Lanjri@antwerpen.be)

92. Els van Hoof (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails: els.vanhoof@dekamer.be en els.vanhoof@leuven.be)

93. Kelly Osaer (cd&v), Fractiesecretaris en volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mail kelly.osaer@kamer.cdenv.be)

94. Servais Verherstraeten (cd&v), Fractievoorzitter en volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid van Mol (e-mails servais.verherstraeten@kamer.cdenv.be en raadslid.servais.verherstraeten@gemeentemol.be)

95. Lies Vanquathem (cd&v), Adviseur Justitie De Kamer (e-mail lies.vanquathem@kamer.cdenv.be)

96. Frederiek Vermeulen (cd&v), Politiek directeur – team directie (e-mail fvermeulen@cdenv.be)

97. Michiel Petitjean (cd&v / EVP), Woordvoerder EVP Belgische delegatie (e-mail: michiel.petitjean@europarl.europa.eu)

98. Tinne Rombouts(cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid van de gemeente Hoogstraten (e-mails: tinne.rombouts@vlaamsparlement.be en tinne.rombouts@hoogstraten.be)

99. Jef Van den Bergh (cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Schepen Kalmthout en Gemeenteraadslid Kalmthout (e-mails: info@jefvandenbergh.be en jef.vandenbergh@kalmthout.be)

100. Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)

101. Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter en Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)

102. Martine Fournier (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mails Martine.fournier@menen.be en martine.fournier@vlaamsparlement.be)

103. Stijn De Roo (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter in Gent (e-mails stijn.deroo@vlaamsparlement.be en stijn.deroo@stad.gent)

104. Kris Poelaert (cd&v), Senator in de Senaat van België en Burgemeester in Herne (e-mails kris.poelaert@outlook.com en kris.poelaert@herne.be)

105. Orry van de Wauwer (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be)

106. Peter van Rompuy (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails petervanrompuy@gmail.com en peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be)

107. Robrecht Bothuyne (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger, Nationaal ondervoorzitter en eerste schepen in Kruisem (e-mails robrecht.bothuyne@vlaamsparlement.be en robrecht.bothuyne@kruisem.be)

108. Bart Dochy (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Ledegem (e-mails bart.dochy@vlaamsparlement.be en burgemeester@ledegem.be)

109. Maaike De Rudder (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Sint Gillis-Waas (e-mails maaike.derudder@vlaamsparlement.be en burgemeester@sint-gillis-waas.be)

110. Vera Jans (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mail vera.jans@vlaamsparlement.be)

111. Sofie Mertens (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Lommel (e-mails sofie.mertens@vlaamsparlement.be en sofie.mertens@lommel.be)

112. Katrien Partyca (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Tienen (e-mails katrien.partyka@vlaamsparlement.be, burgemeester@tienen.be en veerle.vanrothem@tienen.be)

113. Joke Schauvliege (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Evergem (e-mail joke.schauvliege@vlaanderen.be en joke.schauvliege@evergem.be)

114. Katrien Schryvers (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter bijzonder Comité Sociale Dienst en Schepen in Zoersel (e-mails katrien.schryvers@vlaamsparlement.be en katrien.schryvers@zoersel.be)

115. Koen van den Heuvel (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Puurs-Sint-Amands (e-mails koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be en koen.vandenheuvel@puursam.be)

116. Loes Vandromme (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Poperinge Lommel (e-mails Loes.Vandromme@vlaamsparlement.be en loes.vandromme@poperinge.be)

117. Kurt Vanryckeghem (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Waregem (e-mails kurt.vanryckeghem@vlaamsparlement.be en burgemeester@waregem.be)

118. Brecht Warnez (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Schepen van Wingene (e-mails brecht.warnez@vlaamsparlement.be en brecht.warnez@wingene.be)

119. Hilal Yalcin (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Beringen (e-mails hilal.yalcin@vlaamsparlement.be en hilal.yalcin@beringen.be)

120. Emmanuel Boodts (cd&v), Fractiesecretaris Brussels Parlement (e-mail emmanuel.boodts@parlement.brussels)

121. Bianca Debaets (cd&v) en Diedier Wauters (Les Engagés), Brussels parlementslid en Gemeenteraadslid in Brussel (e-mails bianca.debaets@parlement.brussels, Bianca.Debaets@brucity.be, Didier.Wauters@brucity.be en didier@didierwauters.net)

122. Cindy Franssen (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: cindy.franssen@europarl.europa.eu)

123. Tom Vandenkendelaere (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu)

124. Thomas Belligh (cd&v / EVP) Internationaal secretaris, team inhoud (e-mail: tbelligh@cdenv.be )

125. Ursula von der Leyen (EVP), voorzitter van de Europese Commissie, namens deze haar kabinetschef Björn Siebert (e-mail: bjoern.seibert@ec.europa.eu)

126. Marcel de Graaf Lid van het Europese Parlement voor Forum voor Democratie (e-mail marcel.degraaff@europarl.europa.eu)

127. Premier Viktor Orbán van Hongarije(e-mails titkarsag@me.gov.hu, miniszterelnok@me.gov.hu, lakossag@kim.gov.hu en zsolt.semjen@me.gov.hu) in de hoop dat hij zich weer terug gaat aansluiten bij de Europese Volkspartij (EVP) met het verzoek er voor te zorgen dat Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct stopt met het geven van honderden miljoenen euro's aan Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten, wat geld is dat zijn politieke partij Open Vld heeft gestolen van de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en daarmee in Nederland en België meer dan tien mensen (indirect) heeft vermoord, waaronder mijn vrouw en mijn zoon, die hij ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, wat kost wat kost uit de media moet worden gehouden.

128. Alle leden van Hongarije in het Europese Parlement, met het verzoek om hierover Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct ter verantwoording te roepen. Het mag namelijk nooit zo zijn dat hij bij de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als enig directeur A.M.L. van Rooij) in 13 jaar tijd al tientallen (honderden) miljoenen euro's heeft gestolen en daarbij blijft doorgaan, waarmee hij (indirect) meer dan tien mensen in Nederland en België heeft gedood, waaronder mijn vrouw en zoon en daarbij mijn zoon ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, om dat gestolen "bloedgeld" te gebruiken voor de aankoop van Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten (e-mails: attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu, andrea.bocskor@europarl.europa.eu, katalin.cseh@europarl.europa.eu, andor.deli@europarl.europa.eu, tamas.deutsch@europarl.europa.eu, klara.dobrev@europarl.europa.eu, anna.donath@europarl.europa.eu, kinga.gal@europarl.europa.eu, marton.gyongyosi@europarl.europa.eu, livia.jaroka@europarl.europa.eu, adam.kosa@europarl.europa.eu, csaba.molnar@europarl.europa.eu, sandor.ronai@europarl.europa.eu, erno.schaller-baross@europarl.europa.eu, edina.toth@europarl.europa.eu, laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu, istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu,

129. De volgende Media, Vatican Media, Vatican News, KRO-NCRV, Evangelische Omroep, Volkskrant, Trouw, EenVandaag, Spoorloos (BNNVARA), Leeuwarder Courant, Telegraaf, Algemeen Dagblad, NRC, NOS, NU.NL, Story, HP De Tijd, FrieschDagblad, Eindhovens Dagblad, MooiRooi krant, Brabants Centrum, Prachtig Pekela, Dagblad van het Noorden, Hoogeveense Courant, Meppeler Courant, Balster Courant, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland, Steenwijker Courant, Stellingwerf, RTL Nieuws, De Metro, Panorama, De Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Tijd, De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, VRT-Nieuws, L'Avenir, L'Echo, La Libre, Le Soir, Sudinfo, La Capitale, La Meuse, Nord-Eclair, La Gazette, La Province,GrenzEcho, Der Spiegel, Luxemburger Wort, Tageblatt, Die Welt, Die Zeit, Die Presse, The Times, Daily Express, Katholiek Nieuwsblad, Reformatorisch Dagblad, Kerk en Leven, Ongehoord Nederland, Vrijspreker, Uitdaging, Kleintje Muurkrant, Frontnieuws, Het Andere Nieuws, Create a Better World, Geenstijl, Privacynieuws, Niburu, TV-Limburg, Uitpers, Gezinsbond, Spiegelbeeld, Christelijk Nieuws, De Correspondent, De Zondag, De Krant van West Vlaanderen, De Wereld Morgen en de Nieuwe Media, HUMO, Knack, Vlaamse vereniging van Journalisten, Dag Allemaal, De Dokter, Panorama, Leven Vandaag, Leven!Magazine, Story, Artsenkrant, De Apotheker, Belgian Oncology News, tscheldt, De Nieuwe Werker, Joepie, Brugsch Handelsblad, Blik, De Duif, Visie, Waals Weekblad, Eos Le Magazine des Sciences, Bizz, Le Pharmacien, Le journal du médecin, La Libre Belgique,

130. Alle koningshuizen, presidenten, premiers, regeringen, parlementen, bedrijven, rechtspersonen, kranten, media en alle acht miljard wereldbewoners (allemaal slachtoffers) in de gehele wereld. Voor wettelijk bewijs lees mijn 152 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 10 maart 2024 (kenmerk: AvR/100324/ConMon-NL) aan VVD minister president van Nederland, zijnde een zusterpartij van Open-Vld premier Alecander De Croo van België, waarop ook nooit wordt gereageerd.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN