Vertaal deze pagina naar:

NA DE NACHT KOMT OOK DE DAG SCHREEF FRANKLIN TER HORST

15-11-2022

Wanneer U heilig gelooft wat er in de Bijbel is geschreven kunt U door middel van dit artikel in contact komen met Franklin ter Horst. Hij legt aan de hand van zijn artikelen uit wat de Bijbelse profeten voorzegd hebben in de Bijbel, in relatie met wat er nu in het heden gebeurd.

NB. Wanneer U dit grote onzin vindt kunt U dit artikel overslaan.

Na de nacht komt ook de dag


De website van Franklin ter Horst meldt gebeurtenissen uit de wereld van vandaag in relatie met wat de Bijbelse profeten hierover hebben voorzegd. Deze woordvoerders van God hebben een duidelijke boodschap aan ons nagelaten over een naderend onheil wat de wereld straks zal overspoelen.

De Bijbel noemt dit de tijd van de "Grote Verdrukking".

De huidige ontwikkelingen in de wereld maken duidelijk dat de Bijbelse profetieën in snel tempo haar voltooïng naderen. Een van de meest duidelijke voorbeelden is het herstel van Israël.

Meer dan tweeduizend jaar geleden hebben de profeten dit herstel aangekondigd en wat weinigen ooit voor mogelijk hebben gehouden is in 1948 gebeurd.

Het Joodse volk is terug in het land dat God als een eeuwigdurend verbond aan hen heeft gegeven. Maar dit eeuwige recht op het land wordt hen betwist door volkeren die er geen enkele aanspraak op kunnen maken. Precies zoals de profeten het hebben voorzegd beuken Israëls vijanden onafgebroken op de muren van het land en op de poorten van hun eeuwige stad Jeruzalem.

Deze ontwikkelingen rond Israël en vele andere gebeurtenissen in de wereld maken duidelijk dat deze wereld zich haastig naar een crisis spoedt. De wereld is doof en blind voor Gods Woord en ziet niet dat het wereldtoneel in gereedheid wordt gebracht voor de acteurs die straks een rol gaan spelen in een scenario waarover de Bijbelse profeten uitvoerig hebben verteld.

De God van Abraham, Isaäk en Jakob heeft de wereld bepaald niet in het ongewisse gelaten over de dingen die komen gaan. Wat zich nu rond Israël afspeelt is een teken dat de Wederkomst van Heer Jezus nabij is en dat deze wereld zich naar een einde spoedt.

Door goed op te letten hoe de gebeurtenissen rond Israël zich ontwikkelen is te zien welk stadium in Gods plan is bereikt.


Website ► https://www.franklinterhorst.nl/

E-mailadres: Hijkomt@hetnet.nl


Laatste update: 14-11-2022


Matthéüs 24:32 Leert dan van de vijgeboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.


Israël is de vijgeboom.

De les van de vijgeboom is dat het fysieke herstel van Israël sinds 1948 in gang is gezet.

Sinds die datum heeft de wereld de geboorte mogen meemaken van de staat Israël in het oude land van hun vaderen. Geen enkele vorige generatie heeft dit teken mogen zien en dat geeft aan hoe laat het is op Gods tijdklok. Zoals de voorzegde rampspoed over de kinderen van Israël is gekomen, zo zal ook de zegen over hen worden uitgestort.

De Bijbelse profeten vertellen dat het herstel van Israël, en geen andere gebeurtenis, het teken zou zijn dat het aftellen is begonnen. Het herstel van Israël is een waar mirakel, het is een Gods wonder!

Het is wonderbaar dat wij vandaag in een tijd leven waarin wij mogen zien dat alles voor de grote dag van de wederkomst van de Here Jezus in gereedheid wordt gebracht.

Israël is terug in het land dat God onder ede aan hen heeft beloofd.

Artikel ► https://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html