Vertaal deze pagina naar:

NA ONZE SCHEPPER HEEFT DE MENS VAN VLEES EN BLOED, (GODDELIJK WEZEN), DE ALLERHOOGSTE AUTORITEIT DIE ER IS OP AARDE!

24-10-2023

Wees je daar bewust van en maak daar gebruik van, informeer jezelf en anderen!

UVRM

UNIVERSELE VERKLARING RECHTEN VAN DE MENS

Artikel 1 

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Bron: https://hogeraadvandekinderen.nl/taken/uvrm-artikelen-1-11

Bereid je voor op de tijd die gaat komen!

We hebben iedereen nodig die ons gaan bevrijden uit het satanische machtssysteem.

De plannen worden reeds hiervoor gesmeed door de patriots.

Zodra er meer nieuws is zullen wij dat hier publiceren.


Steun onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media.

Zodat wij de Waarheid kunnen blijven verkondigen.

Dank jullie wel allemaal.