Vertaal deze pagina naar:

NEDERLAND BESTAAT NIET MEER SINDS 13 MEI 1940 TOEN WILHELMINA NAAR ENGELAND VLUCHTTE MET HAAR KABINET

29-11-2022

Wij, de wereldbevolking, zijn de storm, zeker nu alle info en misdaden naar buiten komen!


Van één van onze verslaggevers: Rinus Verhagen


(Let aub niet op de eventuele taal- en schrijffouten, het gaat om de info!)


Wij de wereldbevolking zijn de storm, zeker nu alle info en misdaden naar buiten komen. Vals FIAT geld, wetten, verdragen, Politiek, ongeldige rechtspraak gebaseerd op leugens en bedrog. De waarde van Geld is fictief, het is wat we denken dat het waard is, maar in werkelijkheid heeft FIAT Geld de werkelijke waarde van NUL. Vanuit hersenspoeling denken wij dat het waarde heeft, wij handelen en werken voor gebakken lucht, wij die werken zijn de waarde, we kunnen creëren. Het inkomen wat NUL waarde heeft is onderhevig aan belastingheffing. Dit in opdracht van de Bankiers die de geldfraude in stand willen houden en ons als mensheid wil uitbuiten.

De illusie van gekozen politici, maar in werkelijkheid verbonden zijn met de Bankiers, handelt nooit in de interesse van de bevolking. Daar Nederland niet meer bestaat vanaf 13 mei 1940, zijn alle wetten niet meer geldig, vanaf 18 mei 1940, toen het Hitler bestuur is ingevoerd tot heden.

De moordzuchtige NSB Nazi uit de politiek hebben zich schuldig gemaakt aan verraad, want als provincie van Duitsland is bezet Nederland NV als bedrijf geheel onterecht tot Staat benoemd. Een bedrijf kan geen Staat zijn of wetten voorschrijven, de valsheid in geschrifte met Fake documenten namens een niet bestaande staat of Koninkrijk zijn wel de grootste fraude wat de Bilderberg Haagse Nazi's als verraad tegen de bevolking hebben gepleegd.

Dus alle verdragen vanaf 18 mei 1940 die namens niet bestaand Land of Staat internationaal zijn aangegaan zijn daardoor ongeldig. De Rechtspraak moet de bevolking met ongeldige Fake wetten in het gareel houden, en heeft zich zelf gedegradeerd tot poortwachters van een ziek systeem door de Nazi's gerund.

Strikt genomen kunnen we zelfs niet van landverraad spreken als een land niet meer bestaat. Wat ooit doorging voor Nederland is de proeftuin geweest voor de Nazi Wereld Orde. Dit is allemaal gebeurd onder onze neus en we hebben het niet gezien. Een belastingdienst van een bedrijf waar we geen contract mee hebben geeft geen recht gelden van ons te verlangen.

De Rechtspraak heeft geen wettelijke basis meer om recht te spreken door de ongeldigheid van de verzonnen wetten na 13 mei 1940, toen ook de grondwet is vervallen. Alles wat daarna gekomen is aan wetten is gewoon ruis, om de bevolking in bedwang te houden.

Huwelijken die volgens de wet zijn afgesloten zijn ongeldig voor de wet. Huwelijken onder huwelijkse voorwaarden missen dan ook een geldige status als er wetten in benoemd zijn in het contract.

Als bevolking hebben we goed geslapen, tijd om wakker te worden. Wij worden bezig gehouden met crisis op crisis, van hypotheek ellende tot Fake Corona, Milieu crisis en nu de aardappel fraude om de bevolking uit te hongeren na hun rondje Bio-Wapen GENOCIDE door de Satanisten Nazi's uit een onwettige NGO regering.

Deurwaarders zijn Systeem hyena's die als verlengstuk voor bedrijven fungeren waar we geen contracten mee hebben. Eens komt voor iedereen het moment dat hij moet kiezen. Kies je voor lijfsbehoud of laat jij je door leugens en bedrog nog langer tot systeem slaaf degraderen.

Vanaf onze geboorte en het opmaken van valse geboorte akten, zeker als je na 5 mei 1945 geboren bent, heeft men mensenhandel op ons toegepast. Dit is verboden volgens de conventie van Genève, waarop de Neurenberg Code van toepassing is, zeker voor het oproepen van Angst onder de bevolking, en vervolgens een dodelijke injectie aan de bevolking op te dringen als oplossing voor een niet bestaand probleem.

Het NGO Huurmoordenaars Kabinet van Rutte en zijn medeplegers zal de dans en gerechtigheid niet kunnen ontlopen. Als alle mensen die een mening hebben en groot EGO nu eens de krachten bundelen om de verandering in gang te zetten. Stop in ieder geval om de Bilderberg Nazi's nog langer te betalen voor hun misdaden tegen jou en je gezin. Het is onmogelijk voor het bestaande systeem om alle inwoners te gaan vervolgen, daar zijn gewoon te weinig mensen voor in dienst.

Als er geen geld is voor salaris van de systeem bewakers, zal ook hun loyaliteit stoppen door gebrek aan inkomen. De Petrodollar is DOOD net als de Euro, waar we door de politiek mee zijn gechanteerd onder valse voorwendselen. De aangeschafte Bio-Wapen vaccin van 4,5 miljard dosis mag geheel in de politici gestoken worden, want dit moet live uitgezonden worden direct na de Neurenberg Code tribunalen.

De Satanische Globalisten van gewetenloze misdadigers hebben hun eigen executie methode uitgezocht met hun de-populatie project, tegen de wereldbevolking. De Taak van een leger is het land beschermen tegen gevaar voor de bevolking van buitenaf, maar ook van binnen uit.

Donald J Trump is Commander in Chief van de UPU, waardoor hij het commando heeft over alle aangesloten legers. Wat we kunnen verwachten is een actie op een heel breed front aan gebeurtenissen. Van het uitschakelen van het Swift betaalsysteem en herwaardering van Valuta, tot de arrestaties door het Leger van alle medeplegers aan de Genocide.

Het is oprecht te hopen dat veel mensen die gevaccineerd zijn met het Bio-Wapen nog te redden zijn door de Med Bed technieken die vrij gaan komen. Want er zal een gat in de bres geslagen worden onder de Kwakzalvers die zich Artsen noemen, voor hun rol in de Genocide, zij hebben zich laten kopen om massa moord te plegen. Deze info zal niet aan kleingeestige mensen besteed zijn, door navelstaren en beperkt wereldbeeld blijven zij door modderen tot aan hun eigen ondergang.

Het zijn de Leeuwen die het verschil gaan maken, heers en verdeel verenigen ons zeker niet, maar geven de Satanisten juist de macht wat ze niet willen afstaan. Als Space Force werkelijk in actie komt, zullen veel Globalisten in totale reddeloosheid verzinken, waardoor ze makkelijker ingerekend kunnen worden voor hun misdaden tegen de mensheid.

Een controle systeem werkt ook tegen hun, hun exacte locatie door GPS, hun bankgegevens, de totale onteigening van hun tegoeden op hun bankrekeningen, dan niet te vergeten de observatie van alle schoften, die de juiste locatie bevestigen. Als het Leger toeslaat kunnen alle misdadigers uit de politiek, ambtenarij, koningshuis, Burgemeesters, en wethouders, artsen en GGD personeel zo opgepakt worden.

De Tribunalen die we dan gaan zien zal een groepsberechting en ter doodveroordeling laten zien. Het zal even duren eer de meesten dit gaan doorzien, maar tijd voor vergeving voor de GENOCIDE en misdaden tegen de menselijkheid is echt allang gepasseerd.

Zij die stand gehouden hebben tegen de druk om maskers te dragen, een vaccin te nemen, maar zelf hebben gedacht en gehandeld hebben het hele spel van beging aan doorzien, dat zijn de leeuwen waar ik op doel, die het land weer gaan omvormen naar de Nieuwe Bataafse Republiek.

Krijg je veel brieven met vorderingen en/of aanmaningen, doe er niets mee, het gaat vanzelf stoppen!