Vertaal deze pagina naar:

ONZE WAARHEIDSKRANT DE NIEUWE MEDIA DOET AAN HOOR EN WEDERHOOR!

18-04-2023

Hoor en Wederhoor onderzoek over een artikel van De Nieuwe Media waarin wordt beweerd dat Youri Plate onjuiste beweringen heeft gedaan!


Onze advies, ga zelf ook onderzoek doen wie nu het juiste beweerd!

Het beginsel van hoor en wederhoor is een principe uit de rechtspraak en de journalistiek dat inhoudt dat, als iemand beschuldigd wordt, er geluisterd moet worden naar wat de beschuldigde er op heeft te zeggen, voor er over hem geoordeeld wordt. Het is een van de algemene beginselen van behoorlijk proces.


Een reactie van een lezer (Arie van E.) die middels onze e-mail reageerde:

Vol bewondering heb ik volgend artikel gelezen:


https://www.de-nieuwe-media.nl/l/youri-plate-geeft-veel-uitleg-over-de-illegale-praktijken-van-gerechtsdeurwaarders-en-rechtbanken/


Hebben jullie uberhaupt wel gechecked wat deze man beweerd?

Volgens uw disclaimer zult u deze onzin dus verwijderen daar deze niet op enige waarheid berust?

Het gaat om deze video:


Onze disclaimer (zie onze website geheel onderaan):

Bij onjuiste berichtgevingen zullen wij dit zo spoedig mogelijk rectificeren op onze website, zodra U met de juiste informatie komt met onderbouwing van feiten en/of bewijzen.

Onze reactie:


Dag Arie,

Kunt U ons een onderbouwing aanreiken waarom volgens U het artikel onzin is?

Wij doen aan hoor en wederhoor.

Dit wordt erg gewaardeerd.

Met hartelijke dank en vrije groet,

Redactie

DE NIEUWE MEDIA 🟣
Waarheidskrant

De reactie van Arie van E. hierop was:


"Om maar eens wat te noemen?

ANBI teruggave, zeker giften aan een ANBI kunnen in korting worden gebracht, echter HUUR, LOON, BOETES etc zijn geen giften. Het argument dat een verhuurder ingeschreven staat bij de KvK houd geen stand, HUUR is geen GIFT! Een verhuurder vragen om een huurovereenkomst als gift te verklaren is hilarisch. Rechtbanken bestonden niet voor 1-6-2021? Onzin, de rechtbanken zijn pas na 1-6-2021 ingeschreven bij de Kvk, dat wil niet zeggen dat ze voor die tijd niet bestonden...

Bevoegdheden staan NIET bij de KvK geregistreerd. Dus zeggen dat een politieagent of deurwaarder niet bevoegd is omdat deze niet staan ingeschreven bij de Kvk is pure onzin.

Mijnheer Plate koppelt de verkeerde BV's aan de verkeerde inschrijvingen, kijkt u zelf maar... Een BV kan wel een ANBI status hebben zonder giften te ontvangen.

Tot slot...

De Kamer van Koophandel is een handelsregister en heeft wettelijk geen recht of invloed op uitvoering van welke wet of regeling, op bedrijfsniveau of anders, dus die verhalen zijn complete onzin. Doe hier wat mee, of niet het zal me eigenlijk een rotzorg zijn!"

Onze reactie:


Dag Arie, Hartelijk dank voor Uw reactie.

Wat wanneer we te maken hebben met een fake koningshuis en een illegale wetgeving, omdat het koningshuis en het kabinet in mei 1940 vluchtte naar Engeland? Heeft U dat reeds onderzocht?

We zien Uw reactie graag nogmaals tegemoet na Uw onderzoek.

We zullen U alvast een video aanreiken, zodat U met Uw eigen onderzoek kunt gaan starten.

Dit wordt erg gewaardeerd door ons en het Universum. Zie ► https://youtu.be/ZTP4OGe-IOY Met hartelijke dank en vrije groet,

Redactie

DE NIEUWE MEDIA 🟣
Waarheidskrant

De reactie van Arie van E.:

"Gelieve géén contact meer met mij op te nemen.

Maar u melden bij uw huisarts voor een volledig psygologisch onderzoek."

Onze reactie:


Dag Arie, Uit Uw reactie blijkt dat U beperkt onderzoek heeft gedaan en dat U nog niet bent ontwaakt.

Dank voor Uw bijdrage aan onze Waarheidskrant. Dit wordt erg gewaardeerd. Redactie

 DE NIEUWE MEDIA 🟣
Waarheidskrant

De reactie van Arie van E. was hierop:

Nog 1 waarschuwing...

Geen contact met mij meer opnemen.

Een andere reactie van Roger J.:


"Goedemiddag,Graag wil ik reageren nav het bericht van Youri plate. Ik vind het toch wel belangrijk dat jullie hier voor de geloofwaardigheid juiste info delen. Want jullie zijn zo goed bezig.Bij de kvk hoeven alleen functionarissen geregistreerd te worden die namens een organisatie privaatrechtelijke rechtshandelingen mogen verrichten. Sinds 2021 is dit wettelijk ook verplicht voor publiekrechtelijke rechtspersonen zoals een rechtbank of een gemeente. Maar alleen voor wat betreft privaatrechtelijke rechtshandelingen. Bij een rechtbank of gemeente betekent dit dus dat bijvoorbeeld de ambtenaren die zaken inkopen doen of contracten aan gaan.Functionarissen die publiekrechtelijke rechtshandelingen mogen verrichten conform de wet of mandaat hoeven niet in de kvk. Logisch ook want de kvk is een handelsregister en dus alleen privaatrechtelijk.Het staat allemaal bij deze link. Deze heeft Youri trouwens ook vaak gedeeld maar ik denk dat hij het niet goed snapt. Hopelijk kunnen jullie het bericht aanpassen zodat de juiste info wordt gedeeld aan alle strijders !!"https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-functionaris-publiekrechtelijk-rechtspersoon/#:~:text=Bij%20alle%20publiekrechtelijke%20r

HOOR EN WEDERHOOR

Naar aanleiding van al het geschrevene hierboven kunt U ons een wederom een reactie schrijven met Uw bevindingen en onderbouwingen over ons Hoor en Wederhoor onderzoek en wat Youri Plate beweerd heeft in het onderstaande artikel.

redactie@de-nieuwe-media.nl

Dank U wel.

Een al wat oudere video, maar nog steeds zeer actueel over de Grondwettelijke positie in Nederland!

Doe ook onderzoek en informeer Uzelf!

"Wij kunnen paarden naar het water brengen, maar ze zullen zelf moeten drinken..."